B8571 08.PDF


Preview of PDF document b8571-08.pdf

Page 1 2 34551

Text preview


3

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 4
Enhet 47

14.

DOM
2009-07-17

Daniel Larsson
Dalen 230
442 73 Kärna
Företrädd av åklagaren

15.

Maria Larsson
Ulveskogsvägen 87
442 34 Kungälv
Företrädd av åklagaren

16.

Saarivaara-Andersson Byggnadsställningar AB
Turbingatan 10
417 05 Göteborg
Företrädd av åklagaren

17.

Lars-Arvid Skog
Thulehemsvägen 59
224 67 Lund
Företrädd av åklagaren

18.

Skåne Schakt Malmö AB
Grenvägen 7
236 33 Höllviken
Företrädd av åklagaren

19.

Stig Berglöfs konkursbo
Advokat Ferdinand Hellers
Adv.firman Nova AB
114 47 Stockholm
Företrädd av åklagaren

20.

Per Thulin
Frejagatan 7
568 31 Skillingaryd
Företrädd av åklagaren

B 8571-08