B8571 08.PDF


Preview of PDF document b8571-08.pdf

Page 1 2 3 45651

Text preview


4

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 4
Enhet 47

DOM
2009-07-17

B 8571-08

Ombud:
Advokat Håkan Sjöman
Amber Advokater Värnamo HB
Box 744
331 27 Värnamo
21.

Willis Thulin
Ringvägen 26
330 33 Hillerstorp
Företrädd av åklagaren
Ombud:
Advokat Håkan Sjöman
Amber Advokater Värnamo HB
Box 744
331 27 Värnamo
Tilltalad
Björn TORGNY Jönsson, 630710-4072
Frihetsberövande: Häktad
Skolgatan 9
271 33 Ystad
Offentlig försvarare:
Advokat Jonas Carlsson
Advokaten Jonas Carlsson AB
Box 234
201 22 Malmö

DOMSLUT
Begångna brott
Grovt bedrägeri

Lagrum
9 kap 1 § 1 st och 3 § brottsbalken

Påföljd m.m.
1.
2.

Fängelse 6 år
Förordnande angående tidigare utdömt fängelse.
(2003-04-23, MALMÖ TR AVD 3 ROTEL 6, B7454/02 )
- Villkorligt medgiven frihet förklaras helt förverkad.