B8571 08.PDF


Preview of PDF document b8571-08.pdf

Page 1...4 5 67851

Text preview


6

MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 4
Enhet 47

DOM
2009-07-17

B 8571-08

Skadestånd
Torgny Jönsson skall utge skadestånd till
- Willis Thulin med 1 008 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 2 oktober 2008 till dess full betalning sker,
- Per Thulin med 750 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 2 oktober 2008 till dess full betalning sker,
- Hillex AB med 2 582 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 2 oktober 2008 till dess full betalning sker,
- Berndt Andersson med 22 752 334 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 9 maj 2008 till dess full betalning sker,
- CJA i Bredaryd AB med 22 240 830 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 9 maj 2008 till dess full betalning sker,
- GEWE-verken Industri AB med 3 478 416 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 9 maj 2008 till dess full betalning sker,
- Björn Inganäs med 640 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 24 februari 2005 till dess full betalning sker,
- AB Emma Finance med 1 000 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 24 februari 2005 till dess full betalning sker,
- Caigruppen AB med 3 747 250 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 24 februari 2005 till dess full betalning sker,
- Leif Andersson med 6 460 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 25 september 2008 till dess full betalning sker,
- Skåne Schakt Malmö AB med 2 490 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 25 september 2008 till dess full betalning sker,
- Runo Gillholm med 2 592 237 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 25 augusti 2006 till dess full betalning sker,
- Gillholms Marina AB med 9 084 763 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 20 oktober 2007 till dess full betalning sker,
- Saarrivaara-Andersson Byggställningar AB med 2 150 000 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 december 2004 till dess full betalning sker,
- Maria Larsson och Daniel Larsson med 1 085 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6
§ räntelagen (1975:635) från den 7 december 2004 till dess full betalning sker,
- AL Maskingrafiska i Åled AB med 2 393 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 17 mars 2004 till dess full betalning sker,
- Jan-Anders Bülundh med 1 074 314 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 13 maj 2008 till dess full betalning sker,
- Mats Ekstedt med 715 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635)
från den 14 maj 2008 till dess full betalning sker,
- Stig Berglöfs konkursbo med 25 186 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 7 augusti 2008 till dess full betalning sker, samt
- Lars-Arvid Skog med 410 748 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 28 juni 2005 till dess full betalning sker.
Häktning m.m.
1. Torgny Jönsson skall stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga
kraft mot honom.