KONÄŒNA BROÅ URA UGD zakon o prevzemih.pdf


Preview of PDF document kon-na-bro-ura-ugd-zakon-o-prevzemih.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


BROŠURA
ZAKONA O PREVZEMIH
Ta zakon ureja način, pogoje in postopek v zvezi s prevzemno ponudbo

Predmet: Upravljanje gospodarskih družb
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Andrej Rus

Ljublajna, 31.3.2014

Mark Žerovnik, 21110386
Tina Jeras, 21110361
Igor Puzavac, 21111168