1638 .pdf

File information


Original filename: 1638.pdf

This PDF 1.2 document has been generated by / PowerPdf version 0.9, and has been sent on pdf-archive.com on 05/06/2014 at 19:31, from IP address 80.221.x.x. The current document download page has been viewed 518 times.
File size: 25 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


1638.pdf (PDF, 25 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPO

OPINTOKORTTI

Käsi- ja taideteollisuusala, Lappeenranta

05.06.2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma

Suoritettuja opintoviikkoja 49

sivu 1 (2)

.

Opinnot alkoivat
Arv. valmistumispäivä

12.08.2013
31.05.2016

Jesse Joonas Olavi Ojala
120690-091R
.

Suoritettuja
(ov)
Arvosana

Arv. pvm

Kouluttaja

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV
Kaikille pakolliset tutkinnon osat
Kivialan asiakastyö
Jalometallialan asiakastyö
Tuotevalokuvaus
Suomen taide- ja taideteollisuuden historia
Kivialan perinteiset työtavat
Jalometallialan perinteiset työtavat
Tuotteen suunnittelu
Kuvalliset aineet 1
Kuvalliset aineet 2
Ammatillinen tietotekniikka
Tuotteen suunnittelu
Esitystekniikka ja valokuvaus
Tuotteen valmistaminen
Kivialaan perehtyminen ja ammattiteoria
Ammattipiirustus
Metallitöihin perehtyminen
Jalometallialaan perehtyminen ja ammattiteoria

7,00
2,00

2

hyvä

04.02.2014

Johanna Fröjdlund

3,00

2

hyvä

04.04.2014

Maria Nuutinen

2,00

2

hyvä

06.06.2014

Maria Nuutinen

AK arv. kesken
2 hyvä

06.06.2014
06.06.2014

Maria Nuutinen
Jukka Laitinen

1,00
5,00

2
1

hyvä
tyydyttävä

04.04.2014
06.06.2014

Jukka Laitinen
Tuija Hietanen

2,00
2,00

3

kiitettävä

04.02.2014

Maria Nuutinen

3,00
2,00

2

hyvä

04.04.2014

Tarja Tuupanen

1,00

1

tyydyttävä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

8,00
12,00
2,00

Asiakaspalvelu ja myyntityö
Palvelun tuotteistaminen
Taidekäsityö
Kivialan erikoistekniikat 1
Kivialan erikoistekniikat 2
Kivialan erikoistekniikat 3
Jalometallialan erikoistekniikat 1
Jalometallialan erikoistekniikat 2
Tuotteen valmistaminen käsityönä
Projektityö 1
Projektityö 2
Projektityö 3
Tietotekniikka
Opinnäyte

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV
Pakolliset tutkinnon osat
Äidinkieli

4,00

2

hyvä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Toinen kotimainen kieli, ruotsi

1,00

1

tyydyttävä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Vieras kieli, englanti

2,00

2

hyvä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Matematiikka
Matematiikka 1

2,00
1,00
1,00

1
3

tyydyttävä
kiitettävä

1

09.10.2013
02.06.2014

Maria Nuutinen

Fysiikka ja kemia

2,00

1

tyydyttävä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto

1,00

1

tyydyttävä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Liikunta

1,00

2

hyvä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Terveystieto

1,00

2

hyvä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Taide ja kulttuuri

1,00

2

hyvä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Matematiikka 2
Matematiikka 3

SAIMAAN AMMATTIOPISTO SAMPO

OPINTOKORTTI

Käsi- ja taideteollisuusala, Lappeenranta

05.06.2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma

Suoritettuja opintoviikkoja 49

sivu 2 (2)

.

Opinnot alkoivat
Arv. valmistumispäivä

12.08.2013
31.05.2016

Jesse Joonas Olavi Ojala
120690-091R
.

Suoritettuja
(ov)
Arvosana

Arv. pvm

Kouluttaja

Valinnaiset tutkinnon osat
Tieto- ja viestintätekniikka
Tieto- ja viestintätekniikka 1

1,00
1,00

1

tyydyttävä

1

27.03.2014

Maria Nuutinen

Kulttuurien tuntemus
Yritystoiminta 1
Taide ja kulttuuri, valinnainen
Vieras kieli, englanti 3

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV
Kuvankäsittely

1,00

H

hyväksytty

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

10,00

H

hyväksytty

2

09.10.2013

Maria Nuutinen

Ammattiruotsi

1,00

1

tyydyttävä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Työelämätieto

1,00

1

tyydyttävä

1

09.10.2013

Maria Nuutinen

Nuorisoteatteritoiminta

.

Lisätiedot:

1 Tutkinnon osat on tunnustettu tietojenkäsittelyn perustutkinnosta (17.2.2000, 22/011/2000), EteläKarjalan ammattiopisto
2 Taidekoulu Estradi 1.10.2009

.

.

TÄMÄ EI OLE VIRALLINEN OPINTOKORTTITULOSTE.
VIRALLISEN, ALLEKIRJOITETUN JA LEIMATUN OPINTOKORTIN SAAT OPINTOTOIMISTOSTA.

Arvosanat: kiitettävä K3, hyvä H2, tyydyttävä T1, hyväksytty H, vapautettu V, suoritettu S, osallistunut O, arviointi kesken AK.


Document preview 1638.pdf - page 1/2

Document preview 1638.pdf - page 2/2

Related documents


1638
metsodna fbcad automaatiokieli
ngk katalog1
hartog suomiesite
work laura timosaari 010316
v eobecne obchodne podmienky

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 1638.pdf