zbior zadan AMII 2014.pdf


Preview of PDF document zbior-zadan-amii-2014.pdf

Page 1 23464

Text preview


Spis treści
1 Całki
1.1 Całki potrójne . . . .
1.2 Całki krzywoliniowe .
1.3 Całki powierzchniowe
1.4 Elementy teorii pola

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

2 Szeregi
2.1 Szeregi liczbowe . . . . . . .
2.2 Szeregi funkcyjne i potęgowe
2.3 Szereg Taylora i Maclaurina
2.4 Szereg Fouriera . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

3
3
11
18
25

.
.
.
.

30
30
36
40
41

3 Równania różniczkowe
44
3.1 Równania różniczkowe rzędu pierwszego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2 Równania różniczkowe liniowe rzędu n o stałych
współczynnikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4 Przekształcenie Laplace’a i jego zastosowanie
60
4.1 Przekształcenie Laplace’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2 Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do
rozwiązywania równań różniczkowych liniowych
rzędu n przy danych warunkach początkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5 Odpowiedzi do zadań

65

2