text (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by LaTeX with hyperref package / pdfTeX-1.40.14, and has been sent on pdf-archive.com on 10/06/2014 at 23:24, from IP address 80.250.x.x. The current document download page has been viewed 511 times.
File size: 289.94 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


BI-TED Sazba Textu
Martin Pit´ak
10. ˇcervna 2014

1

Kachna

Kachna (Obr´
azek ??) je ˇcesk´e rodov´e jm´eno pro menˇs´ı vodn´ı vrubozob´e pt´aky.
Vˇetˇsina kachen poch´
az´ı z rodu Anas, kam patˇr´ı tak´e ˇc´ırky, hv´ızd´aci, ostralky,
lˇziˇc´
aci a kopˇrivka.
Jako kachny se t´eˇz obecnˇe oznaˇcuj´ı vˇsichni pt´aci z ˇceledi kachnovit´
ych, jsou-li
menˇs´ı neˇz husy nebo labutˇe, kachnou proto m˚
uˇzeme nazvat prakticky jak´
ykoliv
druh pt´
aka z podˇceledi kachen (Anatinae).
Podle zp˚
usobu obˇzivy se kachnovit´ı dˇel´ı na plovav´e a pot´apiv´e kachny: plovav´e kachny si hledaj´ı potravu v mˇelˇc´ıch vod´ach, pan´aˇckuj´ı“, hlavu maj´ı sice

pod vodou, ale ocas vystrkuj´ı nad hladinu. Pot´apiv´e kachny se naproti tomu
pot´
ap´ı pod hladinu cel´e a dostanou se tak ke dnu i v hlubˇs´ıch vod´ach.[?]
Pro v´ıce informac´ı o kachn´ach doporuˇciji si prohlednout knihu [?].

Obr´
azek 1: Kachna divok´a(kaˇcer) [?]
ˇ ıˇse

Kmen
Podkmen
Tˇr´ıda
Podtˇr´ıda
ˇ ad

ˇ
Celed’
Podˇceled’

ˇ cichov´e
Zivoˇ
Strunatci
Obratlovci
Pt´aci
Letci
Vrubozob´ı
Kachnovit´ı
Kachny

Animalia
Chordata
Vertebrata
Aves
Neognathae
Anseriformes
Anatidae
Anatinae

Tabulka 1: Vˇedeck´a klasifikace Kachny

1.1

Druhy kachen

• Anas
• Biziura.
• Heteronetta.
• Hymenolaimus

1

1.2

Vzorec pro v´
ypocet zaoblen´ı kachn´ıho zob´
aku
x=

1.3

eα − 1
+ cos2 α


PyAway

Pˇri vytv´
aˇren´ı plugin˚
u pro hexchat je dobr´e se drˇzet dokumentace [?].
import hexchat
module name
= ”PyAway”
module version
= ” 1.0 ”
module description
= ” Changes n i c k t o away and back . ”
awaynick = ”Mous | Away”
b a c k n i c k = ”Mous”
d e f toggleAway ( words , w o r d s e o l , u s e r d a t a ) :
i f hexchat . g e t i n f o ( ” n i c k ” ) == b a c k n i c k :
hexchat . command ( ” n i c k %s ” % awaynick )
e l i f hexchat . g e t i n f o ( ” n i c k ” ) == awaynick :
hexchat . command ( ” n i c k %s ” % b a c k n i c k )
hexchat . hook command ( ” away ” , toggleAway )
p r i n t ” Loaded away . py / away \ nUse t o t o g g l e . ”

1100

1050

Fitness

1000

950

900

850

800
bestFitness
avgFitness

750
0

1000

2000

3000
Generations

4000

5000

Obr´
azek 2: V´
yvoj Fitness pro prvn´ıch 6 tis´ıc populac´ı

2

6000

Reference
[Zvire] David B.: Zv´ıˇ
re Nakladatelstv´ı Dorling Kindersley Limited, London 2001
[PyDoc] Hexchat dokumentace pro rozhran´ı python
http://hexchat.readthedocs.org/en/latest/script_python.html
[wiki] Wikipedie: Otevˇren´
a encyklopedie. Kachna [online].
Dostupn´e z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=
Kachna&oldid=11185061.
[Duck] Petr Vilgus. Kachna[fotografie]. Dostupn´e z WWW: http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Kachna.jpg.

3


Download texttext.pdf (PDF, 289.94 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file text.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000168201.
Report illicit content