Wzór listy na podpisy .pdf

File information


Original filename: Wzór listy na podpisy.pdf
Title: Lista na podpisy BB
Author: Wiesiek

This PDF 1.3 document has been generated by PDFCreator Version 0.8.0 / AFPL Ghostscript 8.14, and has been sent on pdf-archive.com on 18/06/2014 at 22:42, from IP address 83.4.x.x. The current document download page has been viewed 2354 times.
File size: 16 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Wzór listy na podpisy.pdf (PDF, 16 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Inicjatorem jest Kongres Nowej Prawicy Oddział Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała ul. Barlickiego 15/27
Pełnomocnik ds. referendum: Artur Popko, zam. 43-300 Bielsko-Biała, Plac Smolki 5/5B

Wykaz podpisów poparcia pod ogłoszeniem referendum w sprawie
likwidacji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej
Udzielam poparcia dla przeprowadzenia referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej

L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Udzielonego poparcia nie można wycofać!

Pesel

Podpis


Document preview Wzór listy na podpisy.pdf - page 1/1


Related documents


wz r listy na podpisy
regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
karta zg oszeniowa 1
wykaz podpis w poparcia psl senat
rejestracja mariana kowalskiego z ruchu narodowego
lista podpis w psl

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Wzór listy na podpisy.pdf