συνεδριου (PDF)
File information


Title: 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Author: ZACHOS

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 20/06/2014 at 17:14, from IP address 83.235.x.x. The current document download page has been viewed 1848 times.
File size: 667.11 KB (25 pages).
Privacy: public file
File preview


4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.Τ.Δ.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Πρόγραμμα 20-22/06/2014

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL HOTEL ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Παρασκευή, 20-06-2014

Εγγραφές 9.00-10.00

Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου
10.00-11.00
Χαιρετισμοί από τους:
-

Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών
Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Καθηγητή
Δασκαλάκη Δημοσθένη

-

Πρόεδρο Παιδαγωγικής Εταιρείας
Ελλάδος, Αν. Καθηγητή
Μαλαφάντη Κωνσταντίνο

-

Αντιπρόεδρο Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Κουμέντο Γιάννη

-

Πρόεδρο της Επιστημονικής
Επιτροπής του 4ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης,
Καθηγήτρια,
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα

-

Πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής του 4ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης,
Ομ. Καθηγητή Παν. Αθηνών,
Παπαδάτο Γιάννη

Ομιλία από τον:
Γιάννη Παπαδάτο
«Κράτος Πρόνοιας και Ειδική Αγωγή»

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL HOTEL

Παρασκευή 20/6/2014
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »

20/6/2014

Δομές Ειδικής Αγωγής

Προεδρείο:
Αντωνίου Αλέξανδρος – Σταμάτιος,
Λαμπροπούλου Αικατερίνη
Κοκκινάκη Δήμητρα
Κοκκινάκη Αριάδνη

Η νομοθεσία της ειδικής αγωγής στην
Ελλάδα και την Αγγλία: μια συγκριτική
προσέγγιση .

11.15- 11.30

Ποιοι θεσμοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και πως βοηθούν στην αντιμετώπιση μαθητών
με έντονα προβλήματα συμπεριφοράς στο
δημοτικό σχολείο.
Ειδική Αγωγή και Επαγγελματική εκπαίδευση

11.30-11.45

Βλάχου Πολυξένη

Οργάνωση και Διαχείριση του Τμήματος
Ένταξης. Θέσεις και Αντιθέσεις.

12.00-12.15

Κουρμπέτης Βασίλης,
Γελαστοπούλου Μαρία
Μπομπαρίδου Χρυσή

Νέες Προοπτικές στο χώρο της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης: Σχεδιασμός και
ανάπτυξη
προσβάσιμου
εκπαιδευτικού
υλικού για μαθητές με αναπηρίες και/ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

12.15-12.30

Ερωτήσεις-Συζήτηση

12.30-12.45
12.45-13.00

Γούπος Θεόδωρος

Δήμου Σάββας

Διάλειμμα

11.45-12.00

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL HOTEL

Παρασκευή 20/6/2014
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »
Κοινωνία
Αγωγή

και

20/06/2014

Ειδική
Προεδρείο:
Κουρμπέτης Βασίλειος, Παπαναστασίου
Δήμητρα

Σπυρόπουλος Τρύφων

Προβληματισμός και όψεις των
στερεοτύπων και των παρεχόμενων
υπηρεσιών για τα άτομα με ΑμΕΕΑ

13.00-13.15

Παπασπύρου Αικατερίνη, Η
συναισθηματική
νοημοσύνη
ως
Τάσση Χριστίνα,
παράγοντας της αναζήτησης του νοήματος
Σούλης Σπυρίδωνζωής στα άτομα με κινητική αναπηρία.
Γεώργιος

13.15 - 13.30

Δούρου Παναγιώτα

Η κοινωνική υποστήριξη των ατόμων με
ειδικές ανάγκες και τα αποτελέσματα της:
Παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών.

13.30 - 13.45

Οι στάσεις των μαθητών Δημοτικού έναντι
των συνομήλικων τους με αναπηρία

13.45 - 14.00

Ερωτήσεις-Συζήτηση

14.00 - 14.15

Διάλειμμα

14.15 - 16.00

Σταυρακάκη Σοφία,
Αντωνίου ΑλέξανδροςΣταμάτιος

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL HOTEL

Παρασκευή 20/6/2014
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΠΕΛΛΑ -ΜΥΚΗΝΕΣ»
Θέματα Εκπαίδευσης

20/06/2014
20/06/2014

»
Προεδρείο: Καλέμης Κων/νος,
Σταθοπούλου Δάφνη

Πανταζής Ε. Βασίλειος
Πάτσης Α. Μιχαήλ

Η διδακτική προσέγγιση της «ελεύθερης
εργασίας»:
Ανθρωπολογική-παιδαγωγική
θεώρηση

Κεφαλίδου Άννα

Η σημασία και η σημαντικότητα της 11.30-11.45
παιδαγωγικής αξιολόγησης

Καλέμης Κων/νος

11.15-11.30

11.45-12.00

Γαλίτης Ν.Παντελής

Η συμβουλευτική παρέμβαση στην
σχολική
μονάδα:
Οφέλη
και
μειονεκτήματα
σε
μαθητές
μεταναστευτικού υποβάθρου
Παρόν και μέλλον της εσπερινής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα: νομοθετικό
πλαίσιο,
διαμορφωτικοί
παράγοντεςκοινωνικές
συνιστώσες,
σύγχρονη
εκπαιδευτική πραγματικότητα

Κατσιφή-Χαραλαμπίδη
Σπυριδούλα,
Κατερέλος Γιάνννης

Τα κοινωνικά δίκτυα στο σχολικό
περιβάλλον και η ανάπτυξη τους.

12.15-12.30

Ερωτήσεις-Συζήτηση

Διάλειμμα

12.00-12.15

12.30-12.45

12.45-13.00

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL HOTEL

Παρασκευή 20/6/2014
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΠΕΛΛΑ-ΜΥΚΗΝΕΣ»

20/06/2014

Αξιολόγηση Μονάδων
Ειδικής Αγωγής
Προεδρείο: Τόμπρου Δήμητρα,
Ζαχαρογέωργα Τιμόκλεια

Παλάσκα Σοφία,
Μαστροθανάσης
Κων/ντίνος,
Γκιόλας Λάμπρος

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ): Προβλήματα και
προοπτικές μέσα από τα μάτια των
διευθυντών των σχολικών μονάδων

13.00-13.15

Καλέμης Κων/ντίνος

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας:
διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές
μαθησιακές ανάγκες στο σχολικό
πρόγραμμα

13.15 - 13.30

Καλέμης Κων/ντίνος

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας:
η διαφοροποίηση του ΑΠΣ και οι
διαδικασίες ένταξης μαθητών με
αυξημένες μαθησιακές ικανότητες στο
σχολικό πρόγραμμα.

13.30-13.45

Καραβάνα Ευανθία,
Γαλανάκη Ευαγγελία

13.45-14.00
Η σχέση της μοναξιάς με την προσαρμογή
του παιδιού

Ερωτήσεις-Συζήτηση

14.00-14.15

Διάλειμμα

14.15-16.00

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL HOTEL

Παρασκευή 20/6/2014
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α’»

20/06/2014
20/06/2014

»
Στάσεις και απόψεις
δασκάλων-γονέων
Χατζηγεωργίου Αθηνά

Προεδρείο: Δημακοπούλου Μαρία,
Αργυροπούλου Βασιλική
Απόψεις των εκπαιδευτικών της Α’/θμιας
γενικής εκπαίδευσης σχετικά με τη
διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών τους
από τους διαγνωστικούς φορείς

16.00-16.15

Κουντουριώτου Παναγιώτα, Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 16.15-16.30
Δημακοπούλου Μαρία
εκπαίδευσης απέναντι στο δικαίωμα των
μαθητών με ε.ε.α. στη συνεκπαίδευση:
ερευνητική μελέτη
Κρύου Αναστασία,
Σταθοπούλου Δάφνη,
Παπαδάτος Γιάννης

Ο
υποστηρικτικός
ρόλος
των
εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης και
παράλληλης στήριξης

16.30-16.45

Κοσμόπουλος Ιωάννης

Ο ρόλος του επόπτη στην Ειδική Αγωγή.
Οι απόψεις των δασκάλων των Τμημάτων
Ένταξης.

16.45-17.00

Αργυροπούλου Βασιλική,
Γκότση Ελένη

Ερευνητική προσέγγιση των αντιλήψεων 17.00-17.15
και στάσεων των γονέων απέναντι στο
θεσμό και τις παροχές της ελληνικής
ειδικής εκπαίδευσης- Συγκριτική Μελέτη
με τις αντίστοιχες απόψεις στο εξωτερικό
Ερωτήσεις-Συζήτηση

Διάλειμμα

17.15-17.40

17.40-18.00

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL HOTEL

Παρασκευή 20/6/2014
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α’»
Παρέμβαση στις
αναπηρίες

20/06/2014
20/06/2014

»
Προεδρείο: Κούτρας Στέφανος, Στρούβαλη

Κούτρας Γ. Στέφανος

Καλιατζιά Ιουλία

Μαγκλαρά Γεωργία,
Αργυρόπουλος Βασίλης

Στυλιανή
Ψυχομετρικό τεστ ανίχνευσης διαταραχών 18.00-18.15
οπτικής αντίληψης για παιδιά προσχολικής
ηλικίας

Μουσικός Κώδικας για άτομα με 18.15-18.30
πρόβλημα όρασης και σύγχρονα μέσα
πρόσβασης τους στη μουσική εκπαίδευση
Η προσέγγιση της κλασματικής έννοιας 18.30-18.45
από άτομα με αναπηρία όρασης: Μια
πιλοτική έρευνα

Ευσταθίου Αναστασία,
Πολυχρονοπούλου
Σταυρούλα

Διδακτική Αγγλικών σε μαθητές με 18.45-19.00
προβλήματα όρασης: Οι διδακτικές
πρακτικές των καθηγητών Αγγλικής που
υποστηρίζουν μαθητές με προβλήματα
όρασης.

Παπαναστασίου Δήμητρα
Δούρου Παναγιώτα
Παπαδάτος Γιάννης

Η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με τις 19.00-19.15
δομές και τις υπηρεσίες της Ειδικής
Αγωγής στην Ελλάδα.

Στρούβαλη Στυλιανή

Η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με
προβλήματα
ακοής
μέσω
Νέων
Τεχνολογιών
Συζήτηση

19.15-19.30

19.30-20.00

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL HOTEL

Παρασκευή 20/6/2014
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β’»
Χαρισματικά παιδιά

20/06/2014
20/06/2014

»
Προεδρείο: Ρογάρη Γεωργία, Ξυπολιτά

Λιάσκα Ευφροσύνη

Κολέσια Χρυσούλα

Μούκα Ελένη,
Καλαμπαλίκη Αικατερίνη

Ειρήνη
Εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών

Διδάσκοντας
χαρισματικούς
ταλαντούχους
μαθητές
μέσω
αποστάσεως εκπαίδευσης

16.00-16.15

και 16.15-16.30
εξ

Διαφοροποιημένες στρατηγικές για τη 16.30-16.45
διδασκαλία και τη διεύθυνση της σχολικής
τάξης κατάλληλες για τα ΥΨΙΜ

Ακτύπη Μάρθα,
Η εμπειρία των νοητικά χαρισματικών 16.45-17.00
Μαλικιώση-Λοϊζου Μαρία παιδιών σε δημοτικά σχολεία της Αττικής.
Ξυπολιτά Ειρήνη,
Σταυρακάκη Σοφία,
Αντωνίου ΑλέξανδροςΣταμάτιος

Η προβληματική της διάγνωσης και της 17.00-17.15
αντιμετώπισης
των
μαθησιακών
δυσκολιών στους χαρισματικούς μαθητές
Ερωτήσεις - Συζήτηση

17.15-17.40

Διάλειμμα

17.40-18.00


Download συνεδριουσυνεδριου.pdf (PDF, 667.11 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file συνεδριου.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000170092.
Report illicit content