list referencyjny Bruno Muschalik ÅšRFP .pdf
File information

This PDF 1.4 document has been generated by / EPSON Scan, and has been sent on pdf-archive.com on 05/07/2014 at 15:34, from IP address 195.82.x.x. The current document download page has been viewed 717 times.
File size: 499.29 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview


Slqski Regionalny
FUNDUSZ POR^CZENIOWY
sp. z o.o.
ul. Astrow 10, 40-045 Katowice
tel. 032 785 85 85, fax 032 785 88
e-mail: biuro@rfp.pl, www.rfp.pl
NIP: 954-23-67-405
REGON: 277483759

Katowice, dnia 31.01.2014 r.

LIST REFERENCYJNY

Zaswiadcza sie,, ze Pan Bruno Muschalik odbyt staz (byt zatrudniony na umowQ zlecenie) w Sla.skim

Regionalnym Funduszu PorQczeniowym Sp. z o.o. w Katowicach (40-045) przy ul. Astrow 10, w okresie od
03.09.2013 r. do 31.01.2014 r.

W trakcie zatrudnienia, Pan Bruno Muschalik dat SJQ poznac j'ako osoba bardzo sumienna i pracowita

a zlecone czynnosci wykonywal rzetelnie i starannie. Bardzo pozytywnie oceniamy jego zaangazowanie
w sprawy firmy oraz umiej^tnosc pracy zarowno samodzielnej, jak i w zespole.
Do obowia.zkow zatrudnionego nalezato przede wszystkim:


sporza.dzanie aplikacji i raportow na temat poszczegolnych wnioskow o udzielenie poreczenia;

«

przygotowywanie umow por^czenia;analiza wnioskow o udzielenie poreczenia cywilnego kredytow i pozyczek w oparciu o procedury

oceny ryzyka, otrzymane dokumenty oraz informacje dodatkowe uzyskane w drodze rozmow
z przedstawicielami bankow, instytucji pozyczkowych, klientow;


ocena

sytuacji

ekonomiczno-finansowej

przedsi^biorstw,

analiza

branz,

ocena

wartosc

zabezpieczen, analiza dokumentacji dostarczonej przez bank oraz klienta;


kontakty z bankami i instytucjami finansuja.cymi;wykonywanie czynnosci administracyjnych;archiwizowanie dokumentacji;pomoc w pracach biurowych;sporza.dzanie raportow, sprawozdan okresowych;wykonywanie opracowan i analiz na potrzeby Zarza.du;wykonywanie innych czynnosci zleconych przez Zarza.d.

Podpisano

PREZES ZARZADL

SLASKI REGIONA

•———^FUNDUSZ PORECZENIOV
-^ 40-045 Katowice, ul. As
NIP 954-23-67-40
Regon 27748375

Sla_ski Regionalny Fundusz Por^czeniowy sp. z o.o. w Katowicach, zarejestrowana w Sa.dzie Rejonowym Katowice-Wschod w Katowicach,
Wydziat VIII Krajowego Rejestru Sa.dowego, pod numerem KRS 000000fifi?7 kanitat 7aWaH,-»«»- c c-in nnn n^ _i


Document preview - list referencyjny Bruno Muschalik ÅšRFP.pdf - Page 1/1


Download original PDF file

list referencyjny Bruno Muschalik ÅšRFP.pdf (PDF, 499.29 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file list referencyjny Bruno Muschalik ÅšRFP.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000172692.
Report illicit content