Groupon 53B79224E6 .pdf

File information


Original filename: Groupon-53B79224E6.pdf
Title: Groupon

This PDF 1.4 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 31/07/2014 at 14:22, from IP address 195.82.x.x. The current document download page has been viewed 1073 times.
File size: 85 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Groupon-53B79224E6.pdf (PDF, 85 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Nr oferty:  42415992
Kod zabezpieczający:  53B79224E6
Kod grouponu:  0010103J3A 

Voucher

Dream World
74,99 zł za skok z dachu wrocławskiego
stadionu dla 1 osoby
Wartość grouponu: 150 zł
Groupon ważny do 31.08.2014Wykorzystaj tutaj:

Al. Śląska 1 Wrocław 54-118
http://www.dreamjump.pl
Sprawdź kolejną lokalizację 

 Warunki
Groupon ważny do 31.08.2014 i
dostępny od razu po zakupie w zakładce
Moje Konto.
Dodatkowe informacje: groupon należy
wymienić na voucher w trakcie ważności
grouponu. Voucher jest ważny przez 12
miesięcy od wymiany. Informacje tel. 533
512 685. Termin skoku może zostać
przesunięty z powodów niezależnych od
organizatora lub ze względu na
niekorzystne warunki atmosferyczne.
Waga uczestnika nie może przekraczać
100 kg. Oferta skierowana do osób
pełnoletnich. Osoby pow. 60 lat muszą
przedstawić zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań do oddania skoku.
Przeciwwskazania - zły stan zdrowia,
kłopoty z sercem, ciśnieniem, układem
kostnym. Przed skokiem należy zapoznać
się z regulaminem.
Konieczna rezerwacja przez stronę www
z załączeniem grouponu w formacie PDF.
W przypadku nieodwołania rezerwacji z
min. 24-godz. wyprzedzeniem groupon
przepada.
Sprawdź przed zakupem: jak działa
Groupon i Uniwersalne Warunki.
Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

 Tak to działa
1. Postępuj według instrukcji w
Warunkach
2. Weź ze sobą groupon 
3. Baw się dobrze!

UNIWERSALNE WARUNKI
Użytkownicy serwisu Groupon będący
konsumentami mogą odstąpić od umowy
sprzedaży kuponu bez podawania przyczyny, w
terminie 10 dni poprzez wystosowanie na adres
Groupon stosownego oświadczenia na piśmie lub
poprzez odesłanie kuponu. Termin, w którym
konsument może odstąpić od umowy liczy się od
dnia otrzymania niniejszego kuponu na konto
użytkownika w serwisie Groupon. W celu
dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy
wysłanie stosownego oświadczenia przed
upływem 10 dni. Prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży kuponu nie przysługuje konsumentowi
w wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000r. z
późniejszymi zmianami („Ustawa”). Oświadczenia
można kierować na adres: Groupon sp. z o.o. z/s
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
02-017, Polska zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000310218 lub
na adres email: info@groupon.pl. Powyższe
stanowi pisemne potwierdzenie informacji, o
których mowa w Ustawie. W przypadku
odstąpienia od umowy każda ze stron zwróci
drugiej wszystko, co otrzymała.

UŻYWAJ APLIKACJI MOBILNEJ

DLA PARTNERÓW

JESTEŚMY TU, ABY CI POMÓC
info@groupon.pl
22 496 08 88

Numer użytkownika 152689672
Dni robocze: 9 - 18


Document preview Groupon-53B79224E6.pdf - page 1/1


Related documents


groupon 53b79224e6
termsandcondition
generali covid19 oferta 100
generali covid19 oferta 200
generali covid19 oferta 300
regulamin m j

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Groupon-53B79224E6.pdf