Obwieszczenie+ .pdf

File information


Original filename: Obwieszczenie+.pdf
Author: Krzysiek

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 31/07/2014 at 23:19, from IP address 83.25.x.x. The current document download page has been viewed 801 times.
File size: 124 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Obwieszczenie+.pdf (PDF, 124 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Krasnopol, 27 czerwca 2014 r.
FŚ. 7624-1/1

Obwieszczenie
Działając na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 tj. ze zm.)
informuję, iż Wójt Gminy Krasnopol zawiadomieniem z dnia 27 czerwca 2014 r. r. przedłużył termin
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma elektrowni
wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol” do dnia 31 lipca 2014 r.
Z treścią w/w zawiadomienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol, ul. Wojska
Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, pokój nr 6, Tel. 87 5164 038, w godz. 7.15-15.15.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zastępca Wójta
/-/
Anna Krystyna Witkowska

FŚ. 7624-1/11

Obwieszczenie
Działając na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 tj. ze zm.)
informuję, iż Wójt Gminy Krasnopol zawiadomieniem z dnia 27 czerwca 2014 r. r. przedłużył termin
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma elektrowni
wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol” do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Z treścią w/w zawiadomienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Krasnopol, ul. Wojska
Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, pokój nr 6, Tel. 87 5164 038, w godz. 7.15-15.15.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zastępca Wójta
/-/
Anna Krystyna Witkowska


Document preview Obwieszczenie+.pdf - page 1/2

Document preview Obwieszczenie+.pdf - page 2/2

Related documents


obwieszczenie
wiatraki kolczyglowy
regulamn rekrutacji do oddzia w przedszkolnych
ub j rytualny trybuna konstytucyjny k 52 13 1
regulamin
zarz dzenie 0050 24 2018 rekrutacja 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Obwieszczenie+.pdf