PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactJelec monografia .pdfOriginal filename: Jelec - monografia.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS3 (5.0.4) / Adobe PDF Library 8.0, and has been sent on pdf-archive.com on 05/08/2014 at 16:11, from IP address 83.31.x.x. The current document download page has been viewed 526 times.
File size: 1.5 MB (78 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Jelec Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)

Jelec Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)
Dariusz Kucharczyk, Andrzej Mamcarz, Roman Kujawa,
Katarzyna Targońska

Olsztyn, 2008

Jelec Leuciscus leuciscus (L.) – monografia
Autorzy:
Dariusz Kucharczyk
Andrzej Mamcarz
Roman Kujawa
Katarzyna Targońska
Współautorzy rozdziałów:
Daniel Żarski – 2, 3, 4
Krzysztof Kupren – 4
Marcin Samet - 5
Recenzenci:
dr inż. Marek J. Łuczyński,
dr inż. Andrzej Szczerbowski
Korekta: Daniel Żarski
Zdjęcia:
Bartosz Kalikowski: 49
Lech Kirtiklis: 8
Sławomir Krejszeff: 14
Dariusz Kucharczyk: 23, 29, 30
Roman Kujawa: 1, 2, 9, 11, 12, 13, 15, 47, 48, 52
Krzysztof Kupren: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41a, 41b, 42, 44, 46
Łukasz Strzałkowski: 50
Katarzyna Targońska: 16, 17
Daniel Żarski: 3, 5a, 5b, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 51
Monografia przygotowana w ramach projektu SPO nr 00040-61535OR1400009/07 „Optymalizacja produkcji materiału zarybieniowego
karpiowatych ryb reofilnych w warunkach kontrolowanych”.
Druk monografii sfinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego
Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006.

ISBN: 978-83-923855-1-6
Nakład: 400 sztuk
Wydawca: Mercurius Kaczmarek Andrzej, Olsztyn 2008

Spis treści:

1. Wstęp2. Podstawowe informacje o gatunku

13

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Występowanie

Cechy taksonomiczne
Cechy biometryczne (plastyczne, mierzalne)
Kariotyp
Ubarwienie

2.5.1. Ikra

2.5.2. Stadium larwalne

2.5.3. Ryby dorosłe


9

13
15
18
19
20
20
20
22

3. Biologia gatunku 24
3.1. Rozród
3.1.1. Struktura populacji

3.2. Odżywianie
3.2.1. Aktywność żerowania

3.2.2. Skład pokarmu

3.2.3. Sezonowe zmiany w składzie pokarmu

3.2.4. Zmiany pokarmu w zależności od wieku ryb

3.3. Wzrost


4. Akwakultura jelca

24
26
27
27
29
30
31
32

35

4.1. Rozród w warunkach wylęgarniczych w trakcie
naturalnego sezonu rozrodczego

4.2. Rozród pozasezonowy

4.3. Agresywne zachowanie tarłowe samców jelca
w warunkach kontrolowanych

4.4. Rozwój embrionalny jelca

4.5. Wpływ temperatury na rozwój embrionalny jelca

4.5.1. Znaczenie temperatury w życiu ryb

4.5.2. Wpływ temperatury na rozwój embrionalny

4.6. Podchów larwa jelca w warunkach kontrolowanych

4.6.1. Podchów larw ryb

4.6.2. Podchów larw jelca w warunkach kontrolowanych
4.7. Krzyżówki międzygatunkowe


35
41
46
48
54
54
55
61
61
62
64

5. Połowy wędkarskie
5.1. Metody połowu
5.1.1. Połowy spławikowe
5.1.2. Połowy muchowe
5.1.3. Połowy spiningowe

67

68
68
69
70

6. Znaczenie gospodarcze

71

7. Podsumowanie

72

8. Literatura

73

Karpiowate ryby reofilne stanowią cenny składnik wodnych biocenoz.
Jednym z mniej poznanych gatunków należącym do tej grupy jest jelec Leuciscus leuciscus (L.), którego biologię postanowiliśmy Państwu
przybliżyć w ramach projektu SPO. W opracowaniu sporządzonym przez
pracowników Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zamieszczony został rozdział poświęcony akwakulturze jelca, zawierający oryginalne dane uzyskane podczas badań prowadzonych w Katedrze. Mamy nadzieję, że treści zawarte
w tej monografii będą przydatne w Państwa codziennej pracy.
Dariusz Kucharczyk

1. Wstęp

Rodzaj jelce Leuciscus Cuvier, należący do ryb karpiowatych jest rozpowszechniony w strefie Palearktycznej, od Półwyspu Iberyjskiego (L. pyrenaicus Günter 1868) przez Europę aż po Syberię i zlewisko rzeki Amur
(L. walecki Dybowski 1869) (Rab i inni, 1996). Największa różnorodność
gatunkowa ryb z tego rodzaju występuje na terenie Dalmacji i w rejonie
Morza Aralskiego. Prowadzone badania (między innymi przez Coelho
i inni, 1995) nad zmiennością genetyczną populacji L. pyrenaicus obserwowane na poziomie izoenzymów wykazały istnienie nowego taksonu,
genetycznie bardzo odległego od zdecydowanej większości przebadanych ryb, pomimo braku zróżnicowania morfologicznego. Podobne wyniki uzyskali Tsingenopoulos i Karakousis (1996) po zbadaniu populacji
L. keadicus (Stephanidis, 1971). Zmusza to naukowców do baczniejszego przyjrzenia się rybom należącym do tej grupy i analizowania nie tylko
zmienności biometrycznej i morfologicznej, ale także i genetycznej.
Jelec jest gatunkiem słodkowodnym i  stenohalinowym. Oznacza
to, iż  można go spotkać w  ujściowych fragmentach rzek, ale w  wo-

Rys. 1. Jelec.

9


Related documents


PDF Document jelec monografia
PDF Document perma white karta techniczna
PDF Document teoria do kol 3
PDF Document marcin k cki bia ystok bia a si a czarna pami
PDF Document zadania
PDF Document universe 49 zl 12 m dla abonentow


Related keywords