62830281 247 .pdf

File information


Original filename: 62830281_247.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 387 (Windows 7 Home Premium Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 02/09/2014 at 15:05, from IP address 5.173.x.x. The current document download page has been viewed 1402 times.
File size: 481 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


62830281_247.pdf (PDF, 481 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

Informacje o transakcji
Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
36 122 2056 7800 3682 6653 0478
MBANK S.A.
JACEK GÓRNIK
UL.WOLSKA 1
00-112 WARSZAWA

Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
88 1140 0000 4002 0051 0002 4444
BZWBK Centrala-Biuro Obsługi Klient
MICHAL STANEK
JAGIELLONSKA 19/3
LODZ

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

PRZELEW ŚRODKÓW
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
665332281-0066667743

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2014-09-02
2014-09-02
50,00 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2014-09-02
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 . www.mBank.pl
mLinia: 801 300 800, +48 (42) 6 300 800


Document preview 62830281_247.pdf - page 1/1


Related documents


62830281 247
62830281 247 1
72307826 1747
72307826 1753
75441540 1
7544154028 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 62830281_247.pdf