111936 312892777.pdf


Preview of PDF document 111936-312892777.pdf

Page 1 2 34572

Text preview


Bibliografická identifikace

Jméno a příjmení autora:

Martin Deutschl

Název práce:

Návrh a realizace dvoupásmové
reproduktorové soustavy

Typ práce:

Bakalářská

Pracoviště:

Katedra experimentální fyziky

Vedoucí práce:

RNDr. Pavel Krchňák, Ph.D.

Rok obhajoby práce:

2010

Abstrakt:
Cílem této práce je návrh, simulace a realizace dvoupásmové reproduktorové
soustavy a měření jejich charakteristik, impedančních a frekvenčních. Dále návrh
a realizace frekvenční výhybky. Při simulaci jsou použity počítačové programy,
veškeré simulace jsou ověřeny výpočty.

Klíčová slova:

Reproduktor, frekvenční výhybka, reprosoustava

Počet stran:

61

Počet příloh:

7

Jazyk:

český

3