mav lab1 .pdf

File information


Original filename: mav-lab1.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 10/09/2014 at 20:35, from IP address 92.52.x.x. The current document download page has been viewed 446 times.
File size: 88 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


mav-lab1.pdf (PDF, 88 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Kalibrace metodou reciprocity
v poli kulové vlny
ZADÁNÍ:
Změřte účinnost tří reproduktorů metodou reciprocity v poli kulových
vln a zohledněte při tom podmínky ovlivňující přesnost měření.
Zdůvodněte odchylky a rozdíly naměřených hodnot u jednotlivých
reproduktorů (vzhledem k jejich vlastnostem a konstrukci).
ROZBOR:
Metoda reciprocity vychází z možnosti provozování akustického
vysílače jako akustického přijímače a opačně. Akustický tlak dopadající v místě
přijímacího měniče je dán:
p B = Z AB .  A . I A
kde ZAB je přenosová impedance mezi body A a B, A účinnost
vysílajícího měniče a IA jeho budící proud.
Indukované napětí na výst. svorkách přijímacího měniče pak určíme:
u B = B . p B = B . Z AB .  A . I A

Pro tři měniče dostáváme soustavu tří rovnic o třech neznámých
a na základě naměřených hodnot uB a IA lze získat jejím řešením jednotlivé
účinnosti.
Při měření je zejména zapotřebí brát v úvahu okolní hluk, jehož vliv je
možné eliminovat vyšším vybuzením reproduktoru. Dále je třeba zajistit, aby
referenční osy obou měničů byly totožné a všechny podmínky měření dodržet
po celou jeho dobu konstantní.
SCHÉMA ZAPOJENÍ:


Document preview mav-lab1.pdf - page 1/1


Related documents


mav lab1
mereni 3
srs10 19
srs20 29
srs1 9 stav me reprosustavy
111936 312892777

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file mav-lab1.pdf