PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactepilepsi nedir1610 .pdf


Original filename: epilepsi nedir1610.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 25/09/2014 at 10:58, from IP address 167.88.x.x. The current document download page has been viewed 1084 times.
File size: 3 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


epilepsi nedir
Aklmz duyumsal ile bilissel biçimimiz , bizi dier canllardan ayran en büyük organmzdr. 100 milyar
hücreden oluan beyin rastgele bir bilgisayarla karlatrlmayacak ayar karmak hem yüksek bir
sisteme yapmaktr.
Bilim ve teknoloji alannda atlan heybetli admlara ramen insan beyni hala çesitli sr barndrmaktadr.
Bu srlardan birisi olan ve baski arasnda "sara hastal" olarak da tanidik epilepsi, ksa süreli beyin
fonksiyon bozukluuna baldr ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yaylmasi neticeyi ortaya
çikar.
Epilepsi, dünya nüfusunun yaklak %1ini oluturan bir hastalktr. Hastalk, erkek ve kadnlarda rk
ayrm olmakszn eit olarak görülmektedir. Epilepsi nöbetleri rastgele bir yata ortaya çikabilir yalnz
sklkla en gençler ile en yallar etkilenir. Epilepsi nöbetlerinin çok deiik çesitleri bulunmaktadr. lakin
esasta aklda tutulmas gereken, nöbetlerin iki çesit olduudur:
Parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sinirli baslayan nöbetler) ve jeneralize (beyinde yaygn olarak
balayanlar). Ancak burada kullanlan yaygn terimi daha kötü ve iddetli bir nöbet tipi anlamna
gelmez. Kullanlan bu isimlendirme, farkli nedenlere bal oluan epilepsi nöbetlerini tanmlamak için
kullanlmaktadr.
Epilepsi Uzman 'mz Prof Dr Ahmet Bekar, sara hastal (epilepsi) ile ilgili olarak toplumu
bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, hastalar ve hasta yaknlarna bu konuda bilinen dorulari hastaln
tan ve tedavisindeki son gelimeleri, ve tedavi yöntemlerini yurdumuzda epilepsi hastlarna
aktarmay amaçlamaktadr.
Ayrca salk çalanlarna yönelik olarak hazrlanan bölümde de epilepsi üzerinde çalan Epilepsi
Uzman 'larnn bilimsel gelimeleri takip edecekleri, bu konuda yaplacak çalma , kongre ve
konferans duyurularna ulaabilecekleri bir buluma ile bilgi mekan olmas garazlanmaktadir.
Tüm detaylar: Epilepsi Cerrahisi


Document preview epilepsi nedir1610.pdf - page 1/1

Related documents


epilepsi nedir1610
pvc hurda 31550
brainbeyin cerrahi uzman1048
nero balls
esmalar en g zel isimler
enerpro


Related keywords