P II s .pdf

File information


Original filename: P II s.pdf
Title: P II s
Author: Administrator

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.7.2 / GPL Ghostscript 9.10, and has been sent on pdf-archive.com on 25/09/2014 at 11:00, from IP address 109.196.x.x. The current document download page has been viewed 876 times.
File size: 57 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


P II s.pdf (PDF, 57 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Rozkład zajęć z dnia 18.09.2014 r.
Ewentualne zmiany harmonogramu za zgodą
Dziekana WPiA prof. dr hab. Stanisława Sagana
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego

II r. – PRAWO – studia stacjonarne
semestr zimowy 2014/2015

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

7:55 – 8:40
8:45 – 9:30
9:45 – 10:30

Prawo administracyjne

12:25 – 13:10
13:25 – 14:10
14:15 – 15:00
15:15 – 16:00
16:05 – 16:50
17:05 – 17:50
17:55 – 18:40
18:55 – 19:40
19:45 – 20:30

A-9

C-10

G.111

O.16A

G.5

P-6

K-1

A-8

C-9

G.111

O.16

O.16A

G.5

G.204

10:35 – 11:20
11:35 – 12:20

P-7

Nauka legislacji
R-6

P-3

U-4

C-5

N-1

P-8

K-2

G.111

O.16

G.9
O.1

G.13

O.25

O.16A

N-2

R-5

P-1

U-9

C-7

A-10

O.1

G.13

O.25

O.16A

O.16A

R-7

P-2

U-10

C-6

Pp-8

A-1

C-2

G.200

G.9

G.9
O.1

G.13

O.25

O.16A

R-9

P-4

U-3

C-8

O.1

G.13

O.25

O.16A

Pp-9
Pp-10
G.9

A-2

R-8

C-3

G.200

O.16A

G.9

P-5

U-6

A-3

R-10

G.13

O.25

G.200

O.16A

ŚRODA

GODZINA
7:55 – 8:40
8:45 – 9:30
9:45 – 10:30
10:35 – 11:20
11:35 – 12:20
12:25 – 13:10

K-8

R-1

G.6

O.16

P-10
G.111

15:15 – 16:00
16:05 – 16:50
17:05 – 17:50
17:55 – 18:40
18:55 – 19:40
19:45 – 20:30

j. ang
mgr K.
Tucholska
O.16
R-2

G.6

O.16

j. ang
mgr K.
Tucholska
O.16

P-9

K-10

R-3

G.111

G.6

O.16

13:25 – 14:10
14:15 – 15:00

K-9

CZWARTEK
j. ang
mgr A. Krok
G.108

Prawo cywilne – cz. ogólna, prawo rzeczowe
O.4
Prawo konstytucyjne

j. ang
mgr A.
Krok
G.108
j. niem
mgr G.
Barańska
G.108

Prawo rzymskie

G.111

O.16

G.211

G.5

G.111

G.211

O.24

G.5

U-8

C-4

A-5

G.100

O.24

G.5

j. ang
mgr K. Tucholski
O.16

G.5
Pp-4

Prawo partii politycznych
O.4

j. rosyjski
mgr I. Kurek
G.9
O.4
Prawo karne

N-9
G.100
N-10
N-7
G.100
N-8

N-6

Pp-7

j. ang
mgr K.
Tucholski
O.16
j. ang
mgr K.
Tucholski
O.16

j. niem
dr B.
SkoczyńskaProkopowicz
G.211

N-5

O.4
K-6

A-4

Pp-3

Prawo Unii Europejskiej

U-7

C-1

j. ang
mgr J.
Skowron
G.200

N-3
G.5
N-4

O.4

R-4

U-5

Pp-1
O.26
Pp-2

O.26

K-3

K-7

PIĄTEK

U-2

K-4

A-7

G.200

O.26

G.5

U-1

K-5

A-6

G.200

O.26

G.5

Pp-5
O.26
Pp-6

Liczba godzin
Skrót

P 1-10
K 1-3
K 4-6
K7
K 3,7-10
A 1-7
A 8-10
C 1-4
C 5-10
R 1-4
R 5-10
U 1-10

N 1-2
N 3-10
Pp 1-10

Nazwa przedmiotu

Prawo konstytucyjne
Prawo konstytucyjne
Prawo karne
Prawo karne
Prawo karne
Prawo karne
Prawo karne
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Prawo cywilne – cz. ogólna, prawo rzeczowe
Prawo cywilne – cz. ogólna, prawo rzeczowe
Prawo cywilne – cz. ogólna, prawo rzeczowe
Prawo rzymskie
Prawo rzymskie
Prawo rzymskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej
Język obcy nowożytny
Nauka legislacji
Nauka legislacji
Nauka legislacji
Prawo partii politycznych
Prawo partii politycznych

Nazwisko prowadzącego
Przedmioty obowiązkowe
dr M. Ura
dr B. Stępień-Załucka
dr D. Habrat
dr J. Paśkiewicz
dr D. Habrat
dr A. Golonka
dr M. Trybus
prof. zw. dr hab. E. Ura
mgr J. Kuśnierz-Chmiel
mgr E. Kubas
dr hab. R. Świrgoń-Skok, prof. UR
dr A. Ludera-Ruszel
mgr A. Orzechowska
dr hab. R. Świrgoń-Skok, prof. UR
dr E. Ejankowska
mgr W. Kosior
dr A. Marcisz-Dynia
mgr M. Pączek
Odpowiedni prowadzący na schemacie
Przedmioty fakultatywne
dr M. Grzesik-Kulesza
dr M. Grzesik-Kulesza
mgr S. Doniec
dr M. Ura
dr R. Hrynkiewicz

Egzamin
[E]
Zaliczenie
[Z]

ECTS

W

ĆW

15
15
15
15
30
30
-

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

[E]
[Z]
[E]
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
[E]
[Z]
[Z]
[E]
[Z]
[Z]
[E]
[Z]
[Z]
[E]
[Z]
[Z]

3
3
3
3
6
6
2

15
15
-

15
15
15

[E]
[Z]
[Z]
[E]
[Z]

4
4
-

LEGENDA:
1) Litera G. oznacza budynek przy ul. Grunwaldzkiej, a cyfra przy niej występująca numer sali, w której odbywają się zajęcia.
Odpowiednio litera O. oznacza budynek przy Placu Ofiar Getta.
2) Kratka przekreślona oznacza, że zajęcia z danego przedmiotu dla danej grupy odbywają się nie co tydzień, ale co dwa tygodnie,
albo mają własne terminy.
3) Podział na grupy na zajęciach z przedmiotów obieralnych nie jest tożsamy z podziałem na grupy na zajęciach z przedmiotów obowiązkowych


Document preview P II  s.pdf - page 1/3

Document preview P II  s.pdf - page 2/3
Document preview P II  s.pdf - page 3/3

Related documents


p ii s
ssp iii zima korekta
kopia konstytucja stan lakeside
post powanie s dowo administracyjne
wi ty grall krew jezusa
windykacja w praktyce 17 11 2014

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file P II  s.pdf