ANBI CHRISTENGEMEENTE IMMANUEL .pdf

File information


Original filename: ANBI_CHRISTENGEMEENTE_IMMANUEL.pdf
Title: ANBI Christengemeente Immanuel

This PDF 1.3 document has been generated by Pages / Mac OS X 10.9.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 29/09/2014 at 20:36, from IP address 84.35.x.x. The current document download page has been viewed 477 times.
File size: 63 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


ANBI_CHRISTENGEMEENTE_IMMANUEL.pdf (PDF, 63 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Algemene Informatie!

!
!

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire naam

Christengemeente Immanuel

Statutaire zetel

Zwolle

KvK nummer

57407215

RSIN

842566888

Activiteiten

Gelegenheid bieden tot het bijwonen van wekelijkse kerkdiensten en
bidstonden/bijbelstudies aan personen met een Indonesische achtergrond.

Doelstelling

Het evangelie van Jezus Christus uitdragen naar mensen met een
Indonesische achtergrond in en rond Zwolle.

Doel wordt behaald door

Elke zondag een eredienst te houden in gebouw De Terp. Wekelijkse
bidstonden, bijbelstudies e.d. Éénmaal per jaar wordt er een ”familiedag”
georganiseerd om nader kennis te maken met elkaar.

!

Organisatie / bestuurders!
Aantal bestuursleden

5

Is er een dagelijks bestuur?

Nee

Is er iemand in dienst?

Nee

Naam

Functie

Beloning

Nel Bwefar

Voorzitter

Geen

Willem Vroom

Secretaris

Geen

Lolly Kong

Penningmeester

Geen

Tedda Resmol

Bestuurslid

Geen

Sri Rahayu Pot

Bestuurslid

Geen

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Financiële verantwoording!

Balans 2013
Dt

Omschrijving

12/31/13 saldo best.spaar rek

Omschrijving

bedrag

12/31/13

zaal huren

5.389,00

1.605,29

spreker

6.100,00

saldo kas

1.364,35

zending

1.200,00

tienden

6.507,50

zending zondagsschool

collecte

3.954,50

maandbijdrage ABN-Amro

174,76
148,15

collecte zending

465,42

consumptie

collecte zondagschool

386,60

diversen

1.315,00

saldo best. spaar.rek

beheerder vergoeding

992,00

saldo best. rek

rente

127,06

saldo kas

totaal:

Contactinformatie!
Christengemeente Immanuel!
Radewijnstraat 1

8022 BG Zwolle!

!

10.098,37

Dt

saldo best. rek.

giften

!
!

Bedrag

26.816,09

totaal:

356,3

1.172,23
10.225,43
1.571,69
478,53
26.816,09


Document preview ANBI_CHRISTENGEMEENTE_IMMANUEL.pdf - page 1/2

Document preview ANBI_CHRISTENGEMEENTE_IMMANUEL.pdf - page 2/2

Related documents


anbi christengemeente immanuel
workshops middag dag van het jongerenwerk 25 april 2017
fctpapa
milieupraat mei 2014
michael spector cv
altrex prijslijst liste de prix 2013

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ANBI_CHRISTENGEMEENTE_IMMANUEL.pdf