I BN 1 stopnia Kasprzycki (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 29/09/2014 at 15:06, from IP address 91.218.x.x. The current document download page has been viewed 568 times.
File size: 210.39 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


1
HARMONOGRAM ZAJĘĆ KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ROK
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015
GR
.

7.30 – 8.15
8.15 – 9.00

9.05 – 9.50
9.50 – 10.35

10.45 – 11.30
11.30 – 12.15

I

Edukacja dla
Bezpieczeństwa
Mgr E. Biel
Ćwiczenia gr. I
od 06.10
s. 321

Ochrona
Cywilna
Mgr Ł. Czekaj
Ćwiczenia gr. I
od 06.10
s. 401

Edukacja dla
Bezpieczeństwa
Mgr E. Biel
Ćwiczenia gr. III
od 06.10
s. 321

II

Ochrona
Cywilna
Mgr Ł. Czekaj
Ćwiczenia gr. II
od 06.10
s. 401

Edukacja dla
Bezpieczeństwa
Mgr E. Biel
Ćwiczenia gr. II
od 06.10
s. 321

PONIEDZIAŁEK

DATA

Ochrona
Cywilna
Mgr Ł. Czekaj
Ćwiczenia gr. IV
od 06.10
s. 401

GODZINY ZAJĘĆ
12.20 – 13.05
14.00 – 14.45
13.05 – 13.50
14.45 – 15.30

Ochrona
Cywilna
Mgr Ł. Czekaj
Ćwiczenia gr. III
od 06.10
s. 401

Edukacja dla
Bezpieczeństwa
Mgr E. Biel
Ćwiczenia gr. IV
od 06.10
s. 321

15.35 – 16.20
16.20 – 17.05

17.15 – 18.00
18.00 – 18.45

18.50 – 19.35
19-35 – 20.20

2

DATA

GR
.

7.30 – 8.15
8.15 – 9.00

9.05 – 9.50
9.50 – 10.35

I

WTOREK

Współczesne
Filozofia
systemy
Prof. Z. Kowalczuk
polityczne
Wykład od 06.10 Prof. T. Biedroń
AULA
Wykład od 06.10
AULA

II

10.45 – 11.30
11.30 – 12.15

GODZINY ZAJĘĆ
12.20 – 13.05
14.00 – 14.45
13.05 – 13.50
14.45 – 15.30

15.35 – 16.20
16.20 – 17.05

Filozofia
Prof. Z.
Kowalczuk
Ćwiczenia, gr. I
s. 321

Patologie
społeczne
Mgr A. Ziarko
Ćwiczenia, gr. I
od 14.10
s. 401

Filozofia
Prof. Z.
Kowalczuk
Ćwiczenia, gr. III
od 06.10
s. 321

Patologie
społeczne
Mgr A. Ziarko
Ćwiczenia, gr. III
od 14.10
s. 401

Patologie
społeczne
Mgr A. Ziarko
Ćwiczenia, gr. II
od 14.10
s. 401

Filozofia
Prof. Z.
Kowalczuk
Ćwiczenia, gr. II
od 06.10
S. 321

Patologie
Filozofia
Prof. Z.
społeczne
Mgr A. Ziarko
Kowalczuk
Ćwiczenia, gr. IV Ćwiczenia, IV gr.
od 14.10
od 06.10
s. 401
s. 321

17.15 – 18.00
18.00 – 18.45

18.50 – 19.35
19-35 – 20.20

3
GODZINY ZAJĘĆ
DATA

GR
.

7.30 – 8.15
8.15 – 9.00

9.05 – 9.50
9.50 – 10.35

Technologie
Informacyjne
Dr E. Musiał,
gr. I, od 8.10.
(co 2 tyg.)

Technologie
Informacyjne
Dr B. Jarosz,
gr. II, od 8.10.
(co 2 tyg.)

10.45 – 11.30
11.30 – 12.15

Technologie
Informacyjne
Dr E. Musiał,
gr. III, od 8.10.
(co 2 tyg.)

Technologie
Informacyjne,
Dr B. Jarosz
gr. IV, od 8.10.
(co 2 tyg.)

I

ŚRODA

Wiedza o
Państwie i Prawie
Dr R. Kopeć
Wykład od 8.10.
co 2 tyg.
AULA

II

Technologie
Technologie
Technologie
Informacyjne
Informacyjne
Informacyjne
Dr B. Jarosz,
Dr E. Musiał,
Dr E. Musiał,
gr. VI, od
gr. V, od 15.10.
gr. VII, od 15.10.
15.10.
(co 2 tyg.)
(co 2 tyg.)
(co 2 tyg.)

Wiedza o Państwie i
Prawie
Dr R. Kopeć
ćwiczenia gr. I, od 8.10.
co 2 tyg.
Wiedza o Państwie i
Prawie
Dr R. Kopeć
ćwiczenia gr. III, od
15.10.
co 2 tyg.

Technologie
Informacyjne,
Dr B. Jarosz
gr. VIII, od
15.10.
(co 2 tyg.)

Wiedza o Państwie i Prawie
Dr R. Kopeć
ćwiczenia gr. II, od 8.10.
co 2 tyg.

12.20 – 13.05
13.05 – 13.50

Organizacja i
Zarządzanie
Dr K. Sala,
Wykład od 8.10.
co 2 tyg.
AULA

Administracja
Dr I. Kawka
Wykład od 15.10.
co 2 tyg.
Wiedza o Państwie i Prawie
AULA
Dr R. Kopeć
ćwiczenia gr. IV, od 15.10.
co 2 tyg.

14.00 –
14.45
14.45 –
15.30

15.35 – 16.20 17.15 – 18.00 18.50 – 19.35
16.20 – 17.05 18.00 – 18.45 19-35 – 20.20

4

DATA

GR
.

I

7.30 – 8.15
8.15 – 9.00

CZWARTEK

10.45 – 11.30
11.30 – 12.15

Geografia
Dr T. Padło
Wykład
od 02.10.
co 2 tyg.
AULA

II

9.05 – 9.50
9.50 – 10.35

Patologie
społeczne
Dr R. Kasprzycki
Wykład od 09.10.
co 2 tyg.
AULA

Edukacja dla
Bezpieczeństwa
Prof. Z. Kwiasowski
Wykład
Od 2.10
AULA

Ochrona
Cywilna
Dr R.
Krawczyński
Wykład od 02.10.
Co 2 tyg.
AULA

GODZINY ZAJĘĆ
12.20 – 13.05
14.00 – 14.45
13.05 – 13.50
14.45 – 15.30

Organizacja i
Organizacja i
Zarządzanie
Zarządzanie
Dr K. Sala,
Dr K. Sala,
Ćwiczenia gr. I, Ćwiczenia gr. II,
od 9.10
od 9.10.
co 2 tyg.
co 2 tyg.

Organizacja i
Zarządzanie
Dr K. Sala,
Ćwiczenia gr.
III, od 16.10
co 2 tyg.

Organizacja i
Zarządzanie
Dr K. Sala,
Ćwiczenia gr.
IV, od 16.10
co 2 tyg.

15.35 – 16.20
16.20 – 17.05

17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
Geografia
Dr Padło
Ćwiczenia, gr. I
od 2.10.
co 2 tyg.

18.50 – 19.35
19-35 – 20.20

5

DATA

GR
.

I

7.30 – 8.15
8.15 – 9.00

9.05 – 9.50
9.50 – 10.35

Psychologia
Dr R. Ligęza
Ćwiczenia, gr. I
Od 11.10
s. 401

10.45 – 11.30
11.30 – 12.15

GODZINY ZAJĘĆ
12.20 – 13.05
14.00 – 14.45
13.05 – 13.50
14.45 – 15.30

Geografia
Dr Padło
Ćwiczenia, gr. II
od 3.10
s. 321

Psychologia
Dr R. Ligęza
Ćwiczenia, gr. III
Od 3.10
s. 401

Geografia
Dr Padło
Ćwiczenia, gr. IV
od 3.10
s. 321

Psychologia
Dr R. Ligęza
Ćwiczenia, gr. II
Od 3.10
s. 401

Geografia
Dr Padło
Ćwiczenia, gr. III
od 3.10
s. 321

Psychologia
Dr R. Ligęza
Ćwiczenia, gr. IV
Od 3.10
s. 401

PIĄTEK

Psychologia
Dr R. Ligęza
Wykład
Od 3.10
AULA

II

15.35 – 16.20
16.20 – 17.05

17.15 – 18.00
18.00 – 18.45

18.50 – 19.35
19-35 – 20.20


Download I-BN-1-stopnia-KasprzyckiI-BN-1-stopnia-Kasprzycki.pdf (PDF, 210.39 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file I-BN-1-stopnia-Kasprzycki.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000186499.
Report illicit content