PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact
Original filename:

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 01/10/2014 at 08:58, from IP address 192.171.x.x. The current document download page has been viewed 598 times.
File size: 2 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


hålpackning och tätning vid stenspräckning
Det är normalt och nödvändigt att packa och i visa fall täta borrhål som ämnas användas för
stenspräckning eller bergspräckning. Syftet med tätningen är att kvarhålla de gaser som
genereras när drivmedlet förbränns i borrhålet. Eftersom olika situationer kräver olika mycket
spräckenergi kan olika typer av tätning krävas. Olika stenspräckare har också olika egenskaper
och det är alltid rekomenderat att noga laborera och testa hur effekten från olika
stenspräckningspatroner påverkas vid olika packningstekniker.
Den första och vanligaste packningsmassan är vanligt vatten. Efter att stenspräckaren har
placerats i borrhålet fylls hålet med vatten och packningen anses klar. Nackdelen med denna
metod är att friktionen mellan vattenpelaren och bergväggen kring borrhålet är så låg så att
gasenergin lätt slipper ut via borrhålet istället för att bryta berget.
För att öka tyngden på patronen och därmed spräckeffekten används ofta vanlig sand. Patronen
placeras i hålet, hålet fylls sedan till viss del med sand och sedan vatten. Denna metod ökar
motståndet i borrhålet och mer energi kommer därför gå åt att spräcka berget.
En effektivare metod är att istället för att använda sand är att använda grus. Alltså, efter att
patronen har placerats i borrhålet fylls hålet med grus. Efter gruset har fyllt hålet, häller man på
vatten. Vattnet pressar då ut all luft som ligger mellan gruset och skapar ett tätt hål. Vi antändning
kommer gruset att haka i bergväggen och skapa en propp och därmed stänga in gaserna och
maximera spräckningseffekten.
bergspräckning
utbildad stenspräckare


Document preview  - page 1/1

Related documents


h lpackning och t tning vid stenspr ckning1511
alternativ till mekanisk stenspr ckning och1865
kund
spetsatedestrandmetoden 1
radiotelefonit pdf
handledning for handl ggare 2015 09 04


Related keywords