PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactprzelew .pdf


Original filename: przelew.pdf
Title: Bank Zachodni WBK S.A.

This PDF 1.4 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 02/10/2014 at 22:14, from IP address 176.227.x.x. The current document download page has been viewed 6918 times.
File size: 34 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej
Z rachunku

20 1090 2415 0000 0001 2362 9227

Dane nadawcy

WOJCIECH WÓJCIK JANA KILIŃSKIEGO 16/5 56-400 OLEŚNICA

Na rachunek

73 1090 1362 0000 0001 0146 6397

Dane odbiorcy

DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

Tytułem

p24-934-183

Kwota

22,00 PLN

Data zlecenia

2014-10-02

Data wykonania

2014-10-02

Typ

Przelew złotowy na rachunek obcy, wewnętrzny

Status

Wykonana - Niezaksięgowana

Numer transakcji

24814

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Kapitał zakładowy: 992 345
340 zł, w pełni wpłacony.


Document preview przelew.pdf - page 1/1

Related documents


dow d wp aty bellyar
placed order 159861 20140224
przelew
1
placed order 55650 20160531
placed order 620794 20170410


Related keywords