zestawienie finansowania .pdf

File information


Original filename: zestawienie_finansowania.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.0, and has been sent on pdf-archive.com on 02/10/2014 at 00:16, from IP address 178.212.x.x. The current document download page has been viewed 466 times.
File size: 91 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


zestawienie_finansowania.pdf (PDF, 91 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ZESTAWIENIE UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
POZABUDŻETOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ŚRODKÓW NA PROJEKTY NIE
INWESTYCYJNE w latach 2011-2014
1. LUM – Lokalna Grupa Działania -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 4.010.934,64zł.
( 21 projektów)
2. LUM - Lubuski Regionalny Program Operacyjny – 1.475.893,95 zł
3. LUM – Lokalna Grupa Rybacka - Program Operacyjny „RYBY” - 655.176,51 ( 2 projekty)
4. LUM - Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” ( Indywidualizacja procesu szkolenia
i wychowania w PSP Strzelce, Tuczno, Bobrówko, Ogardy) – 198.560 zł
5. LUM- Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 97.300 ( 3 projekty)
6. LUM – „LUBUSIK- sportowe Lubuskie na lato” – 12.000 zł ( 2 projekty)
7. LUW- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ( Schetynówki) – 2.811.220 zł
(4 projekty)
8. Agencja Nieruchomości Rolnych – 983.000 ( 3 projekty)
9. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 490.794,86 zł ( 2 projekty)
10. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – 20.000 zł
11. Ministerstwo Sportu i Turystyki – 1.010.023,49 zł ( 2 projekty)
12. Ministerstwo Edukacji Narodowej „ CYFROWA SZKOŁA” – 187.048 zł
13. Ministerstwo Edukacji Narodowej - Subwencja Oświatowa – 38.761 zł
14. Starostwo Powiatowe – 50.000 zł ( 4 projekty)
15. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 130.304,84 zł
16. Zarząd Główny OSP – 279.120 zł
17. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5.600 ( 2 projekty)
18. Narodowe Centrum Kultury ( Śpiewająca Polska) – 8.462 zł ( 3 projekty)
19. Państwowy Instytut Sztuki Filmowej – 4.373,23 zł
20. Spółdzielnia Mieszkaniowa – 11.556,40 zł
21. Euroregion Pro Europa Viadrina – 428.398,20 zł ( 18 projektów)
22. Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej – 8.250 zł

RAZEM: 12.916.777,12 zł


Document preview zestawienie_finansowania.pdf - page 1/1


Related documents


zestawienie finansowania
statut zsz
grzegorz skuza cv
slowniczek pojec bibliografia
zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych
oswiadczenie da z podpisem

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file zestawienie_finansowania.pdf