IMG .pdf

File information


Original filename: IMG.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Canon SC1011 / MP Navigator EX, and has been sent on pdf-archive.com on 05/10/2014 at 10:49, from IP address 93.175.x.x. The current document download page has been viewed 969 times.
File size: 667 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


IMG.pdf (PDF, 667 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


??ł
,9%?

ręgo

atura
Wydz

ProkuI

W

led

Tei,

sądowa iA, 50-o46 vlrociaw

V Ds

h/a

e

WrocłaWj-u

Cz

y

(071)

:

31I,8I-22,3]1-81-23

Fax 1071).3?1_81-21

Wrocław, dnia

6/13

l0 czerwęażDl3r,

POSTANOWIENIE
ożądaniuwydaniawykazupołączeńtelekomunikacyjnychlubinnychdanych
związanych z połączeniem

Tomasz kozioł _ prokurator
Okręgowej, po zapoznaniu się

z

prokuratury
prokuratury Rejonowej delegowany do
al<tamipostępowania przygotowawcz_ego

V Ds

6/13

portalu chomikuj,plbezzęzwolenia cudzego
w sprawie rozpowszechniania w Internecie na
tj, czyn
autorstwa Lynn Raven i innych utworów
utworu w postaci ksią.zki "Pocałunek demona"

zart.llóust.lustawyoprawieautorskimiprawachpokrewnychzdnia4lutego1994r.

nazasadzieart.21E§liań.180§lkpkdrazart.lEOciart.180dUstawyzdnia
prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr |7l,Poz, 1800 zP6Źn,zm"1
16.07.2004r.

postanowił:

l.

URZĄDZEŃ

PRODUKCYJNO_MONTAZoWE
Zvłróciósię do PRZEDSIĘBIoRSTWO
ul, Racjonalizatorów l0, 41_506 Chorzów
ELEKTRONICZNYCH TELPoL Jerzy Krempa,
przydzielono adres IP:
o podanie danych abonenta, któremu

|.2
1.3
l 4
1.5

dniu,
w dniu
93.175.76.58
w dniu
93.|75.76.58
w dniu
93 -17 .69 .ż47
83.242.83,1ż5 w dniu

1.6

83.ż42.66.79

83.242.83.1ż5

1.1

.

1.7
1.8

1.9
1.

l0

2012-07-14

o godz.

201ż-07-14

o godz.

2012,07,|4

o godz.

20l 2-08-

5

o godz.

2012-08-15

o godz.

dniu
w dniu

żOlżĄa-04

o godz.

w

2012-10-12

o godz.

ż012-12-06

o godz.

w

5

w

93.175.69.247
-1? 5

dniu,
w dniu
Ł\ w dniu

1

żOlż-l0-12 o godz.

2012-1?-06 1 o godz.

bl

Za zgo&ośćz oryginalem,§wiauceę


Document preview IMG.pdf - page 1/1


Related documents


img
konkurstysovia 1
regulamin konkursutommy
regulamin konkursu tommy cafe
regulamin m j
post powanie s dowo administracyjne

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file IMG.pdf