PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactZEKHK0410 1s.pdf


Preview of PDF document zekhk0410-1s.pdf

Page 12316

Text preview


nr 4 (41) / 2014 rok VI
06 październik 2014 r.

ISSN 1896-5601

NAKŁAD: 12.000 egz.

1
CZŁONEK
STOWARZYSZENIA
PRASY LOKALNEJ

PISMO BEZPŁATNE

Kocham Kłodzko
Czy w Kłodzku możliwe jest aby:

Małgorzata Majowicz
Kandydat na burmistrza miasta Kłodzka
KW REFERENDALNI 2012

- przedsiębiorcy korzystali z ulg i pomocy samorządu,
- instytucje kultury zarządzane były przez fachowców związanych z kulturą,
- funkcjonował budżet obywatelski dający mieszkańcom możliwość wyboru
projektów do realizacji,
- przy samorządzie działała Rada Młodzieży,
- urzędy miejskie były kompetentne i przyjazne,
- remonty i inwestycje były przeprowadzane po gospodarsku,
- organizacje pozarządowe swobodnie i skutecznie działały,
- turyści spędzali w mieście cały dzień lub nawet kilka, pozostawiając pieniądze u lokalnych przedsiębiorców,
- osoby starsze swoje problemy wyrażały poprzez Radę Senioralną,
- Straż Miejska była blisko mieszkańców,
- inwestorzy mieli przyjazny klimat dla lokowania pieniędzy,
- firmy z Kłodzka pracowały w Kłodzku i dla Kłodzka,
- ławki i kosze na śmieci nie były tylko marzeniem przechodniów,
- znalezienie wolnego miejsca do parkowania było łatwiejsze?
To wszystko, i o wiele więcej, jest możliwe, ale burmistrzem Kłodzka musi
być osoba z Kłodzka kochająca to miasto i szanująca kłodzczan.
c.d. str.8

Finansowane przez KW Referendalni 2012
R

E

K

L

A

M

A

Wyjaśnienie. Otrzymaliśmy wniosek o opublikowanie sprostowania. Sprawa dotyczy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanty
Leszko i informacji zawartych w artykule „My, kłodzczanie pracujemy
na utrzymanie...”. Oto przesłana nam treść: „Nawiązując do materiału prasowego opublikowanego 14.08.2014r. w Kurierze Hrabstwa
Kłodzkiego (nr 3) str.8, informuję, iż wynagrodzenie dyrektor Ośrodka
pomocy Społecznej w Kłodzku Jolanty Leszko za rok 2013 wyniósł
123.799,38 zł brutto, tj. 88.850,48 zł netto, zaś miesięcznie wynagrodzenie to kwota 7.404,21 zł netto, a nie jak błędnie podano kwota 12 tysięcy złotych miesięcznie”. Treść wniosku publikujemy, ale
nie uważamy, aby było co prostować. Artykuł pisaliśmy na podstawie
oświadczenia majątkowego, w którym pani dyrektor napisała jak byk:
dochód z wynagrodzenia 123.799,38 zł. Nie było opisu czy jest to kwota brutto, czy netto, ale zapis dochód sugeruje kwotę netto. Redakcja
R

E

K

L

A

M

A