PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactZEKHK0410 1s.pdf


Preview of PDF document zekhk0410-1s.pdf

Page 1 2 3 45616

Text preview


4

Rżnięcie głupa
asza redakcja w dniu 2
czerwca 2014r. zadała
pytania:

N

zadanych przez Pana pytań wyłoniła się potrzeba przeprowadzenia
szczegółowej analizy stanu praw-

i Rekreacji” To cymbał jeden! Nie
wiedział tego 6 tygodni wcześniej?
To Urząd Miasta nie jest instytucją

- kto zlecił wykonanie plansz
reklamowych umieszczonych na
latarniach (słupach oświetleniowych) z logo KCKSiR i ile jest
tych plansz ?
- jaki dochód przyniosły zlecenia
umieszczania reklam na tych
planszach od ich instalacji do
końca maja 2014 r.?
- jaki był koszt montażu i wykonani tych plansz?
- jaka firma je wykonała i jaka
umieściła (montowała je) na
latarniach (słupach oświetleniowych)?
Powyższe pytania (oraz kilka innych) skierowaliśmy do KCKSiR
oraz Urzędu Miasta w Kłodzku.
Szanowna Pani Dyrektor Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i
Edukacji - Ewelina Ptak wydała
z siebie bełkot - „informuje, iż
ze względu na szeroki zakres
przedmiotowy i podmiotowy

nego i faktycznego w związku z
możliwością naruszenia innych
obowiązujących ustaw szczególnych, których zapisy kolidują z
zapisami o dostępie do informacji
publicznej (...) Bogusław Szpytma (jeszcze burmistrz) odpowiedział „ze względu na szeroki i
różnorodny zakres przedmiotowy
i podmiotowy zadanych pytań
niniejszy wniosek rozpatrzony
zostanie w trybie art.13 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2011r. o
dostępie do informacji publicznej”.
Powyższe odpowiedzi otrzymaliśmy w dniu 12 i 13 czerwca br.
Po kilku tygodniach (31 lipca 2014
r.) obie instytucje odpisały nam
tak: Bogusław Szpytma – ad. 3,
4, 5, 6, 7, (pytania o reklamy na
latarniach ulicznych - dop. red.)
adresatem wniosku o udzielenie
informacji publicznej winno być
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu

nadrzędną wobec
KCKSiR? Nie powinno się przekazać poczty według właściwości? Szanowna Pani
Ewelina Ptak - Dyrektor Kłodzkiego Centrum Kultury, Rekreacji,
Prokreacji i czegoś tam jeszcze
- odpisała nam tak: ad. 4, 5, 6, 7,
(pytania o reklamy na latarniach
ulicznych – dop. red) NIE JEST
MI WIADOMO O JAKI PLANSZE
WNIOSKODAWCA PYTA ORAZ
ZA JAKI OKRES I W JAKIEJ LOKALIZACJI SĄ UMIESZCZONE.
Wobec powyższego - systematycznego omijania odpowiedzi
na nasze pytania - sugerujemy:
1.Wykonanie plansz na latarniach zlecił Bogusław Szpytma
oraz Andrzej Dąbrowski, a plansz
jest 400 (słownie – czterysta)
2.Plansze przyniosły dochód w
wysokości 1 zł (słownie – jeden
złoty polski) zapłacony przez

R

E

K

L

A

M

Bogusława Szpytmę reklamującego się na tych tabliczkach
podczas wyborów w roku 2010.

A

Chcesz dostawać
w formie pdf, wyślij e-maila: hrabstwo@gmail.pl

3.Koszt montażu i wykonania 4.Firma, która wykonała planplansz to około 300 tysięcy zło- sze i je zamontował to firma
tych (trzysta tysięcy złotych) FRESH lub DAMPOL z Nowej

Rudy, która sprzedała także
Kłodzku dwa dość kiepskie
telebimy, czerpie korzyści
z reklam z Wodociągów
Kłodzkich, sprzedaje powierzchnię reklamową pod
bilbordy oraz wykonuje
szereg zleceń i zamówień
dla Gminy Miejskiej Kłodzko
Jeśli napisaliśmy nieprawdę, to oczekujemy rzetelnej
informacji, kto, za ile i jakiej
ilości wykonał, kto zarobił
itd, itp. Pamiętaj Bogusławie
Szpytmo i Ewelino Ptak, że
żyjecie na koszt mieszkańców Kłodzka i należy im się
rzetelna informacja o kasie,
którą lekką rączką wydajecie na swoje zachcianki.
Krzysztof Oktawiec