PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactkurier0213 .pdf


Original filename: kurier0213.pdf
Title: KK_no_02_2013.indd
Author: tomasz

This PDF 1.5 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 9.5.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 15/10/2014 at 17:22, from IP address 78.9.x.x. The current document download page has been viewed 634 times.
File size: 12 MB (24 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KŁODZKO
Luty 2013
nr (71) • nakład 12 050
www.kurierklodzki.pl

i
m
a
d
ą
z
r
d
o
p
i
k
z
d
Powiat kło

Dzień Pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych”

o
t
o
g
ie
k
c
ą
Ł
i
ia
n
e

w
A
w
ó
t
staros

y
p
o
t
s
%
26,7
a
i
c
o
b
o
r
z
be
Tak źle nie było
nawet za kadencji poprzedniego
starosty.
Czy jest jakaś
nadzieja dla bezrobotnych?
Więcej na str. 3

REGION/SAMORZĄD

Piekarze, tortury
i filmy w podłodze

Strona 6

„Pieski” problem

NASZE SPRAWY

Dobro dzieci czy interes
życia? Ciąg dalszy
„Akademii Przedszkolaka”
Strona 4

Strona 5

W Kłodzku kwitnie
przyjaźń polskofrancuska
Strona 8

REGION/SAMORZĄD

Kronika manipulacji –
kolejne nieścisłości
pod lupą
Strona 4

Strona 8

Reklama

Skïad opaïu

w Gorzuchowie

• W}GIEL KAMIENNY I BRUNATNY, koks, DREWNO KOMINKOWE
• W}GIEL NAJWY¿SZEJ JAKO¥CI, SPRZEDA¿ RATALNA
• WORKOWANIE W CENIE W}GLA
• US’UGI KOPARKO-’ADOWARKÈ, KOMPLEKSOWE WYKONYWANIE
PRAC ZIEMNYCH I MELIORACYJNYCH TEL 508699792

Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601

2-pokojowe
mieszkanie
w Polanicy Zdrój
na sprzedaż,
36m2 ul Łąkowa,
cena 135 tys pln
do negocjacji,
kontakt 888 562 429

2

LUTY 2013

REKLAMA

Studio kosmetyczne
Katarzyna Drahaim tel.: 0 668 296 543
Jagoda Nastala
tel.: 0 790 426 185
Zapraszamy: pn. – pt.: 930–1700, sb.: 900–1300

Káodzko, ul. Rataja 5
Oferujemy:
Stanisław i Krzysztof
Karkowscy

POLKAR

CENTRUM
MOTORYZACYJNE
części do aut krajowych, włoskich,
koreańskich i zachodnich

Kłodzko, ul. Łukasińskiego 55
tel./fax (074) 867-34-40

• pielĊgnacjĊ twarzy
• peeling kawitacyjny
• ultradĨwiĊki • hennĊ
• depilacjĊ • manicure
• pedicure • tipsy
• mikrodermabrazja
diamentowa • cellulogia
- redukcja cellulitu

NowoĞü! Trwaáe przedáuĪanie rzĊs
NowoĞü! MasaĪ ciepáymi kamieniami

ZAREKLAMUJ
SIĘ W NASZEJ GAZECIE
OFERUJEMY:
• fryzjerstwo damskie
• fryzjerstwo mĆskie
• pielĆgnacjĆ wãosów
• saunĆ parowü do wãosów
• analizĆ wãosów i skóry MicroCamerü
• profesjonalne produkty do pielĆgnacji
wãosów i skóry gãowy marki KADUS
Partner marki KADUS

Káodzko, ul. Lutycka 19, tel. 074 / 647 00 22
www.hairstudio.klodzko.pl

email: hair.studio@wp.pl

„WODOCIćGI KâODZKIE” Sp. z o .o.
ul. Piastowska 14 B,
57 – 300 Kãodzko
tel. (74) 865 40 10
fax. (74) 867 20 95
www.wodociagi-klodzkie.pl
Oferujemy:
• kompleksowĈ usãugč projektowĈ, budowlanĈ
oraz doradztwo techniczne w zakresie
zewnčtrznych instalacji
wodociĈgowo – kanalizacyjnych
• wynajem samochodów cičİarowych, sprzčtu
budowlanego wraz z obsãugĈ operatorskĈ
• sprzedaİ artykuãów
wodociĈgowo – kanalizacyjnych, armatury
oraz wyposaİenia hydraulicznego
• promocyjnĈ wymianč wodomierzy domowych

Grzegorz Kosicki
ul. W. Polskiego 20/1
ul. Okrzei 2
57-300 Kłodzko

tel./fax (74) 867 65 20
kom. 601 996 260

Cena za moduł:
od 20 zł!
kurierklodzki@gazeta.pl

LUTY 2013
OD REDAKCJI
Praca. Narzekamy, gdy
mamy jej za dużo. Skutki utraty
pracy są jednak o wiele gorsze.
W trudnej sytuacji znaleźli się
ostatnio pracownicy Oddziału
Straży Granicznej w Kłodzku.
W razie likwidacji oddziału,
która wydaje się być przesądzona, przez decyzje rządu,
pracę stracić może kilkadziesiąt osób. Wiele z nich już dziś
zadaje sobie pytania – co robić dalej, gdzie szukać pracy?
Dodatkowych trudności przysparza sytuacja w powiecie
kłodzkim, gdzie „osiągnięto”
najgorszy od lat wynik stopy
bezrobocia. Protest pograniczników oraz problem braku zatrudnienia to tematy z jedynek
lutowego wydania.
Kontynuujemy kronikę manipulacji. Do skutku będziemy
brać pod lupę zmanipulowane
tematy. Ukazujemy pominięte
fakty. Ocenę zaś pozostawiamy
czytelnikom.
Jak zawsze ważne miejsce na
naszych łamach zajmują informacje z życia miasta. Informujemy o unowocześnieniach w
kłodzkiej turystyce. Relacjonujemy ciekawe wydarzenia,
choćby tegoroczne rozdanie
nagród „Asy Kłodzkie 2013”
– przyznawanych dla wyróżniających się i wspierających
Kłodzko oraz jego mieszkańców osób, firm, organizacji.
Ciekawi nowinek sportowych i motoryzacyjnych z pewnością znajdą coś dla siebie.
Głodni wiedzy kulinarnej również nie obejdą się smakiem.
Serwujemy także dużą dawkę
wiadomości kulturalnych.
Marcowe propozycje kłodzkich
instytucji kultury są interesujące i różnorodne. Na szczególną uwagę zasługuje XII
Dzień Akordeonu z udziałem
wirtuoza bandoneonu. O czym
więcej na kolejnych stronach.
Redakcja

TEMAT Z JEDYNKI

3

i
m
a
d
ą
z
r
d
o
p
i
k
z
Powiat kłod
o
t
o
g
ie
k
c
ą
Ł
i
ia
n
e

starostów Aw

a
i
c
o
b
o
r
z
e
b
y
p
o
t
26,7% s kadencji poprzedniego starosty.

Tak źle nie było nawet za
nych?
Czy jest jakaś nadzieja dla bezrobot
Sprawdziliśmy dane z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące poziomu bezrobocia
w powiecie kłodzkim. Wyniki
są przerażające. Oficjalna stopa bezrobocia na koniec roku
2012 według danych Głównego Urzędu Statystycznego
wyniosła 26,7%. W 2008 roku
szacowano ją na 21,8%, ale od
2009 systematycznie rośnie.
Największy skok odnotowano
w zeszłym roku. Jak będzie
na koniec obecnego? Tak
zła sytuacja jest jeszcze w
powiatach górowskim i ząbkowickim – dla całego Dolnego Śląska stopa bezrobocia
kształtuje się na poziomie ok.
12%.
Kiedy zawiązała się nowa
koalicja po wyborach w 2010
roku, starostowie Maciej Awiżeń i Adam Łącki jako priorytet swojej działalności wskazywali obniżenie poziomu
bezrobocia. Po dwóch latach
kadencji bezrobocie zamiast
spadać, ciągle rośnie.
W imieniu tysięcy szukających pracy apelujemy więc do
władz powiatu o przeznaczenie większej ilości pieniędzy

na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu: staże,
dotacje, roboty publiczne, prace interwencyjne, wyposażanie miejsc pracy. W 2010 roku
na przeciwdziałanie bezrobociu powiat kłodzki otrzymał 7
milionów: 4,5 z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, a
2,5 z Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego. Czy w tym
roku, dla wielu roku kryzysu, jest szansa na zdobycie takich pieniędzy dla powiatu?
Mniejsze też w planowanym
budżecie starostwa mają być
fundusze przeznaczone na
pomoc społeczną i związane
z nią zadania: z 27% w 2009
roku w 2011 spadły do 24,8%.

OKTAWIEC PRZYZNAJE,
że wprowadzał czytelników w błąd c.d.
Dziennikarskie śledztwo
kontynuowane. W tym samym
numerze „KHK”, w którym
Krzysztof Oktawiec przyznaje,
że wprowadzał w błąd
mieszkańców Kłodzka w sprawie
zleceń w Wodociągach
Kłodzkich, redaktor przyznaje
również, iż wprowadzał w błąd
czytelników w sprawie gruntów
koło Galerii „Twierdza”. Jak
już pisaliśmy, wiemy, że nie
jest łatwo przyznać się do
błędów, jednak mieszkańcy
Kłodzka oczekują przeprosin za
pozostałe nieścisłości, nieprawdy
i oszczerstwa zamieszczane
w gazecie pod redakcją pana
Oktawca.

W kolejnych budżetach na rok
2012 i 2013 nie były wyższe.
Podczas kampanii wyborczej kilka lat temu dzisiejszy
starosta Maciej Awiżeń tak
przedstawiał dobrego samorządowca: „ma być gospodarzem (…) i ma dbać o potrzeby
mieszkańców. Na przyklad o
zapewnienie możliwości pod-

jęcia pracy, (…) o to dba dobry
gospodarz.”
Rodzi się pytanie: czy Maciej Awiżeń, będąc starostą
powiatu z takim wzrastającym
bezrobociem, może siebie nazwać dobrym gospodarzem?
Odpowiedź zostawiamy
mieszkańcom powiatu kłodzkiego.

Punkt dla uzależnionych
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Realizowane zadania:
– motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii, kierowanie na leczenie
specjalistyczne,
– motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany wzoru picia,
– udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznanie zjawiska
przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia
i informacji o możliwościach uzyskania pomocy

i powstrzymania przemocy,
– inicjowanie interwencji
w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– udzielanie informacji
na temat dostępnych miejsc
pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy.

Punkt znajduje się przy
ul. Bohaterów Getta 1,
Kłodzko, tel. 074/8670055.
Dyżury pełnione są w dniach:
pon. w godz. 14.00-16.00
wtorek w godz. 16.00-18.00
środa w godz.16.00-18.00
czwartek w godz. 8.00-13.00
piątek w godz. 10.00-12.00.

Reklama

Firma zatrudni
instalatora ze znajomością
zagadnień sieci Lan oraz
konfiguracji routerów.
Wymagane prawo jazdy kat.B.
KONTAKT:

tel. 665-45-00-00,
e-mail: tomek@ng.pl

4

LUTY 2013

REGION | SAMORZĄD

KRONIKA

manipulacji
Spalarnia
S
l i na Księżycu
i

Po raz kolejny redaktor Oktawiec traci wiarygodność,
ocierając się tym razem o śmieszność. Tematem głównym
ze strony pierwszej ostatniego „Kuriera Hrabstwa Kłodzkiego” jest spalarnia w Kłodzku! Temat tak absurdalny,
że stał się przedmiotem żartów nawet ze strony burmistrza Bogusława Szpytmy, który żartobliwie powiedział,
iż spalarni nie będzie, chyba że pan Oktawiec wyrazi
na nią zgodę. Żart, który spowodował lawinę śmiechów
uczestników spotkania i potraktowany został jako miły
przerywnik w dyskusji, stał się kolejną sensacją redaktora
Oktawca. „Hit” opisany na dwóch stronach gazety urósł
do rangi tematu, który może zaważyć na dalszych losach
kłodzczan. Poproszony o komentarz burmistrz Szpytma
stwierdził, że dopóki piastuje urząd Burmistrza Miasta
Kłodzka, spalarni na terenie Kłodzka nie będzie, natomiast
poziom dziennikarstwa pana Oktawca zostawia ocenie
mieszkańcom. Czekamy na kolejne sensacyjne informacje
i proponujemy nawet tytuł: „Spalarnia na Księżycu?”.

Standardy według KHK

Fakt dofinansowania przez burmistrza Szpytmę i Radę
Miasta Kłodzka zajęć na krytej pływalni dla dzieci
z kłodzkich szkół spotkał się z bardzo pozytywną reakcją
mieszkańców Kłodzka, a najwięcej radości dał dzieciom,
które mogą korzystać z basenu w ramach zajęć szkolnych.
Okazuje się, że jednak ważne jest, kto piastuje funkcję
burmistrza i czy potrafi zapewnić środki w budżecie także
dla najmłodszych kłodzczan, a kto nie potrafi tego zrobić.
Trochę inne standardy prezentuje KHK pod redakcją pana
Oktawca. Starosta Maciej Awiżeń tłumaczony jest za to, że
w swoim budżecie przeznaczył 0 zł na zajęcia dla uczniów
z podległych sobie szkół. Natomiast decyzja burmistrza
Szpytmy o przeznaczeniu pieniędzy została przedstawiona
w sposób ironiczny, a dla niektórych czytelników nawet
złośliwy. Ciekawe wzorce prezentuje gazeta pana Oktawca… dobre decyzje są BEE, a brak działania jest FAJNY.

Ciekawy styl Oktawca…

Ciekawy styl dziennikarstwa zaobserwowaliśmy
w KHK pod redakcją Krzysztofa Oktawca. W jednym
z artykułów dotyczącym Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kłodzku natknęliśmy się na takie oto niekonsekwencje
pisarskie. Sprawa dotyczy kredytu zaciągniętego przez
Wodociągi Kłodzkie. Najpierw autor stwierdził: „co mają
z tym wspólnego spółdzielcy” i sam sobie odpowiedział że:
„mają sporo”, po czym kilka wierszy niżej zadał kolejne
pytanie: „co to oznacza dla członków spółdzielni?” i odpowiedź: „niby niewiele”. Jak ustaliła nasza redakcja, po
konsultacji z doradcami kredytowymi, mieszkańcy spółdzielni nie są z żaden sposób stronami zawartej umowy
kredytowej i oczywiście nie będą ciążyły na nich żadne
zobowiązania. Artykuł, w którym dziennikarz zaprzecza sam sobie, to chyba nowa forma „dziennikarskiego
profesjonalizmu”?

Wszystkim Paniom
z okazji Dnia Kobiet
składamy najlepsze życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności oraz chwil wypełnionych miłością najbliższych.
Aby Wasza praca, poświęcenie i troska
o innych były codziennie wynagradzane,
zaś każdy kolejny rok był dla Was
spełnionym marzeniem.
Życzą
Bogusław Szpytma
Burmistrz Miasta Kłodzka
Piotr Brzostowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kłodzku

Dobro dzieci

czy interes życia?
90 tys. zł. I jeszcze najnowsza
informacja – w KRS znaleźliśmy wpis, który publikujemy
obok. Trudno nie zadać pytania, czy w zaistniałej sytuacji
założenie fundacji nie było
próbą ucieczki przed zadłużeniem.
Dodajmy, że Prokuratura
Rejonowa w Świdnicy morzyła śledztwo w sprawie
zawiadomienia Oktawiusza
Majowicza dotyczącego przekroczenia uprawnień przez
funkcjonariuszy publicznych
zatrudnionych w Gminie
Miejskiej Kłodzko, którzy
rzekomo mieli działać na jego
na szkodę. Zawiadomienie
w tej sprawie do kłodzkiego
magistratu wpłynęło 10 stycznia 2013 r. Jednak właściciele
przedszkola wytaczają kolejne sprawy urzędowi i stawiają
nowe żądania. Ostatnio fundacja pani Majowicz domagała się przekazania im publicznego Przedszkola nr 3 przy
ulicy Warty. Do urzędu trafiły
dwa pisma w tej sprawie.
Ocenę całej sytuacji pozostawiamy Czytelnikom.

W Kłodzku, jak w większości gmin w Polsce,
funkcjonują przedszkola niepubliczne. W mieście nad Nysą są cztery
takie placówki, w tym
jeden punkt przedszkolny. Wszystkie otrzymują zgodną z przepisami
dotację z budżetu samorządu oraz wpłaty od
rodziców. W roku 2012
było to ok. 370 zł na jedno dziecko miesięcznie.
Zapewne znane są wielu
osobom perypetie związane z jedną z tych placówek,
prowadzoną przez państwa
Majowiczów, a noszącą nazwę „Akademia Przedszkolaka”. O sprawie szczególnie
głośno stało się, kiedy właściciele rozpoczęli „wojnę”
z urzędem o pomieszczenia
przy ulicy Boh. Getta, będące w zarządzie Szkoły
Podstawowej nr 6, na wynajem których kończyła im się
umowa. Przypomnijmy, że
pomieszczenia te zostały wydzierżawione właścicielom
„Akademii” w zamian za ich
remont i z tego tytułu gmina
nie pobierała od nich opłat
za wynajem. Kwota udzielonej w ten sposób bonifi katy
wyniosła ok. 125 tys. zł (przy
przyjęciu niskiej stawki za
metr – 26,30 zł). W jakim stanie użytkownicy pozostawili ten lokal, ilustrują zdjęcia
zamieszczone obok. Zerwane podłogi, zdemontowane
klamki, grzejniki, umywalki, gniazdka i włączniki
elektryczne – doprowadzenie
tych pomieszczeń do użytku
kosztowało gminę ok. 65 tys.
zł. Obecnie funkcjonują tam
dwie klasy szkolne należące
do Szkoły Podstawowej nr 6.
Właściciele „Akademii
Przedszkolaka” złożyli przeciw gminie pozew o zapłatę
50 tys. zł za dokonany w lokalu remont. Sąd odrzucił te
żądania.
Jakie przychody można
osiągnąć, prowadząc przedszkole niepubliczne? Wysokość dotacji przekazana
dotychczas państwu Majowiczom z budżetu miasta zamyka się na koniec grudnia
2012 roku kwotą ok. 800 tys.
zł. To nie wszystkie przycho-

Reklama

Doprowadzenie pomieszczeń po „Akademii
Przedszkolaka” do użytku kosztowało
gminę ok. 65 tys. zł.
dy. Z informacji od rodziców, którzy posyłali swoje
dzieci do „Akademii Przedszkolaka” wiemy, że wpłaty
czesnego to obecnie 250 zł
miesięcznie, do tego wpisowe na każdy rok – 300 zł
i wpłaty za wyżywienie 7 zł
dziennie. Zliczając wszystko
i przyjmując założenie obecności 46 dzieci w placówce
i opłatę 200 zł od dziecka
miesięcznie, działalność od
lutego 2009 roku daje sumę
ok. 790 tys. zł. Dodając do
tej kwoty dotację z budżetu
miasta, otrzymujemy prawie
1,6 mln zł – czyli ponad 457

tys. rocznego przychodu,
licząc 3,5 roku działalności
przedszkola.
Trudno w tej sytuacji wyjaśnić, skąd bierze się zadłużenie właścicieli przedszkola. Firma cateringowa Aspen
z Krakowa, która dostarczała wyżywienie dla dzieci
w przedszkolu, skierowała
sprawę do komornika. Zadłużenie „Akademii Przedszkolaka” wraz kosztami
postępowania wyniosło ok.
50 tys. zł.
Z kolei nieuregulowane
wpłaty do ZUS – i to już od
roku 2009 – wynoszą blisko

LUTY 2013

REGION | SAMORZĄD

5

BEZ POLITYKI, PROSZĘ

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych ma być
wyrazem hołdu dla żołnierzy
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.
Lech Kaczyński
Kiedy od 1944 Sowieci
powolnie zajmowali Polskę
i włączyli połowę jej przedwojennego terytorium do
ZSRR, narastała w Polakach
potrzeba sprzeciwu i walki.
Dziesiątki tysięcy żołnierzy gotowych było walczyć
o odzyskanie niepodległości,
wypełnić złożoną przysięgę.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż
do powstania Solidarności
– najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec
narzuconej władzy. W roku
największej aktywności
zbrojnego podziemia, tj.
w 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy
konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo
różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło
w oddziałach partyzanckich.
Kolejnych kilkaset tysięcy
ludzi zapewniało partyzantom aprowizację, wywiad,
schronienie i łączność. Doliczyć należy jeszcze około
dwudziestu tysięcy uczniów
z podziemnych organizacji
młodzieżowych. Łącznie ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.
Przez całe lata PRL-u,
żołnierzy podziemia niepodległościowego nazywano
„zaplutymi karłami reakcji”,
a niepodległościowe organi-

zacje, do których należeli,
„faszystowskimi bandami”.
Dla władzy ludowej partyzanci stanowili poważne zagrożenie. Żołnierzy podziemia niełatwo było wykryć,
a ich działalność, skupiająca
się na likwidacji Sowietów
i kolaborujących z nimi
polskich komunistów, była
znakiem sprzeciwu wobec
radzieckiej okupacji. Partyzanci podziemia wierzyli
w rychły wybuch III wojny
światowej, który mógłby Polsce przynieść wolność.

mimo to władza ludowa nie
dawała im spokoju. Jako „reakcyjni bandyci” stale byli
pod obserwacją służby bezpieczeństwa.
W 1947 roku ogłoszono
amnestię, przedstawioną
jako akt dobrej woli i łaskę
zwycięzców nad zwyciężonymi. Jej faktycznym celem
była likwidacja zorganizowanego oporu przeciwników
władzy ludowej. Zebrana
w toku brutalnych przesłuchań wiedza posłużyła do
represji wobec ujawnionych

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
/obchody w Kłodzku/
1 marca 2013 w roku ulicami Kłodzka po raz drugi przejdzie Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie
to będzie miało miejsce ok. godz. 19.00, a rozpocznie
się na placu Franciszkańskim. Bezpośrednio przed
marszem jego uczestnicy będą się modlić w intencji
pomordowanych ofiar dwóch totalitaryzmów oraz za
Polskę w kościele Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku
(Msza Św. o godz. 18.30).

W latach 1945-1956,
według niepełnych dotąd danych, z rąk polskich
i sowieckich komunistów
zginęło 8,6 tys. żołnierzy
polskiego podziemia niepodległościowego, a 5 tys.
skazano na karę śmierci.
W obozach i więzieniach
śmierć poniosło ponad 20 tysięcy „żołnierzy wyklętych”.
Tylko nielicznym udało się
przetrwać stalinowski reżim,

Reklama

INTERMED
dr n. medycznych Ignacy Einhorn
• Kompleksowa obsługa firm w zakresie medycyny pracy
• Badania pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne
• Badania kierowców • Pozwolenie na broń
• Endokrynologia

Kłodzko
Ul. Łużycka 9/7
Tel. 074 / 867 79 99
Kom. 0601 763 778
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
KŁODZKI OBWÓD LECZNICTWA
KOLEJOWEGO Sp. z o.o.
Zaprasza w dni robocze w godz. 700 – 1800
Świadczymy usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej pacjentom Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zapewniamy opiekę lekarzy specjalistów:
• okulisty • chirurga • ortopedy • laryngologa • diabetologa
• neurologa • pediatry • ginekologa • dermatologa
• urologa • stomatologa • endokrynologa • internisty
• pulmonologa • chorób zakaźnych
Dysponujemy nowoczesną bazą diagnostyczną:
USG, EKG, RTG, laboratorium analityczne.
Kłodzko, ul. Łużycka 9
tel. / fax: 074 865 80 16

oraz dotarcie do osób nadal
prowadzących walkę. Z podziemia wyszło wtedy ok. 50
tys. osób, swoją działalność
ujawniło ponad 23 tys. osadzonych w więzieniach.
Łącznie amnestia objęła prawie 78 tysięcy osób. Jednak
nie wszyscy zaufali komunistom. Major Hieronim Dekutowski ps. Zapora, dowódca
jednego z partyzanckich oddziałów, miał powiedzieć do

swoich żołnierzy: „Amnestia
to jest dla złodziei, a my to
jesteśmy wojsko polskie”.
Był jednym z wielu, którego
po okrutnym śledztwie sądu
skazano na śmierć.
Ci najbardziej znani „żołnierze wyklęci” to Józef
Kuraś ps. Ogień, Zygmunt
Szendzielarz ps. Łupaszka,
Stanisław Sojczyński ps.
Warszyc, Danuta Siedzikówna ps. Inka. Ostatnim oficerem polskiego podziemia
był Stanisław Marchewka
ps. Ryba – zginął z bronią
w ręku w marcu 1957 roku.
Dłużej od niego przetrwał
tylko Józef Franczak ps. Lalek, „leśny” żołnierz ZWZ-AK, później WiN – zabity
przez SB na Lubelszczyźnie
w październiku 1963 roku.
Od 2011 roku, dzień 1
marca jest świętem państwowym. Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma wymiar symboliczny – tego dnia w 1951
roku wykonano karę
śmierci na kierownictwie
IV Komendy Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”.
Zmarły tragicznie w katastrofie smoleńskiej prezes
Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, na
krótko przed śmiercią powiedział: – Tradycję niepodległościową uważamy
za jeden z najważniejszych
elementów tożsamości naszego państwa. Komuniści
robili wszystko, by zohydzić
żołnierzy niepodległej Polski
oraz ich walkę… To oczywiste, że tak jak kultywujemy
pamięć o Polskim Państwie
Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej.Bo to była
walka o niepodległość. Red.

Zaściankowość
i ciemnogród, to ostatnio chyba najczęściej wypowiadane słowa
przez polityków najbardziej „postępowej” polskiej partii z nazwiskiem lidera w TLE. Czym zatem są zaściankowość i ciemnogród w polskiej, współczesnej wersji. Większości kojarzą się
z czymś negatywnym, co już było, jakimś ograniczeniem, nawet
z zabobonem, słowem – to rzeczy straszne i nawet dziecku nie
trzeba tłumaczyć, że należy je jak najszybciej odrzucić. Postępowi
proponują, by nawet nie zwracać uwagi na tę rzeszę konserwatystów hamujących nasz kraj na drodze ku nowoczesności.
Oj, jak fatalnie prezentują się w mediach tłumy zacofanych, nic
nierozumiejących i skandujących jakieś anachronizmy. Ale,
ale, przecież już średnio zdolny uczeń szkoły średniej wie, że
zaściankowość to postawa, która ogranicza zainteresowania
jednostki tylko do tzw. swoich spraw. Podstawowe problemy
dotyczące innych, państwa, społeczeństwa są przez takie osoby
niezauważane, nie należy się w nie angażować, bo i tak żadnej
nie przyniosą korzyści. Czyli zaściankowość to tak naprawdę
skupienie się tylko na swoich potrzebach i swoim interesie. Zatem
jak pogodzić taką postawę z inną, wyrażaną pełnym zaangażowaniem w obronie wartości ponadczasowych, jak rodzina,
ojczyzna, tradycja i kultura.
Wydaje się, że przypisywanie środowiskom konserwatywnym
zaściankowości jest olbrzymim nadużyciem ze strony tych tzw.
postępowych. Takie mylenie i niszczenie ważnych pojęć jest
znane w naszej najnowszej historii, np. moskiewski Związek
Patriotów Polskich, w którym Patriotów zabrakło, bądź tzw.
lubelski Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który usankcjonował następną okupację na kolejnych 50 lat, czy wreszcie
Jaruzelskiego Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, która ten
naród zamykała w więzieniach. Teraz przyszła kolej na nowe
pokolenie wizjonerów, którzy pragną wyzwolić ciemny naród,
uwolnić od bagażu tradycji, historii, przesądów i zachowań
nienowoczesnych. Metoda w tej walce jest nieuczciwa, bo polega na wyśmianiu, opluwaniu i bagatelizowaniu. Przecież to
skansen i tylko kwestia czasu, kiedy znikną. Tylko że nie może
być tu mowy o zaściankowości, bo jeśli chcielibyśmy szukać
wśród Polaków takiej postawy, to raczej należałoby wskazać
na tych ok. 50 procent nieuczestniczących w wyborach, czy
lekceważących państwo przez niewypełnianie podstawowych
swoich obowiązków, tj. płacenie podatków (tzw. szara strefa).
Może zatem zamiast mylić konserwatyzm z zaściankowością,
postępowy Ruch wymyśli, jak zainteresować tych, co – używając
języka lidera – państwo mają w dup… A może to postępowi są
zaściankowi, przecież zajmują się tylko swoimi sprawami. Dobro całego społeczeństwa to iluzja, liczą się tyko urząd, funkcja
i zadyma, czynione chyba tylko po to, by wprawić wszystkich
w osłupienie. A być może jeszcze jedno: patologia ma stać się
normą w nowogrodzie!!!
Krzysztof Mąka

6

LUTY 2013

REGION | SAMORZĄD

TABLICE
na twierdzy
i Kłodzko online

y
r
u
t
r
o
t
,
e
z
r
a
k
Pie
ZDJĘCIA:

M. K ROMBACH

i filmy w podłodze
Polsko-czeskie pogranicze stawia na wspólną promocję i unowocześnienie
oraz poprawę jakości obsługi turystów. W ramach projektu transgranicznej promocji Twierdzy Kłodzkiej
i Nachodu wprowadzono
spójny system wielojęzycznych tablic kierunkowych
oraz informacyjnych z opisami obiektów na twierdzy
(w jęz. polskim, czeskim,
niemieckim i angielskim),
które poprawią jakość
zwiedzania i stanowić będą
źródło informacji dla turystów zagranicznych. Środki
na ten cel władze Kłodzka
pozyskały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis. Całkowita wartość projektu wynosi 108 772,40 zł.
Dodatkowo przygotowane
zostały wielojęzyczne materiały promocyjne (foldery
o Kłodzku i Nachodzie oraz
plan twierdzy – dostępne na
twierdzy i w punktach informacji turystycznej). Dzięki
nim turyści będą mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę
o pograniczu, a mieszkańcy
dowiedzieć się więcej o mieście partnerskim. Mapa rozdawana w twierdzy znacznie

uatrakcyjni i ułatwi zwiedzanie obiektu, w szczególności gościom z zagranicy.
Od pewnego czasu natomiast miejskie atrakcje
turystyczne Kłodzka (most
św. Jana, Ratusz, Rynek starego miasta i jego okolice,
Twierdzę, Podziemną Trasę
Turystyczną oraz panora-

Mapa rozdawana
w twierdzy znacznie
uatrakcyjni i ułatwi
zwiedzanie obiektu
mę Kłodzka) można „podglądać” na bieżąco online.
Obiekty wyposażono w zintegrowany system kamer IP
pracujących w trybie online
i pozwalających m.in. na
ciągły podgląd warunków
atmosferycznych panujących w ich najbliższym otoczeniu. Obraz z tych kamer
udostępniany jest na stronie
internetowej miasta Kłodzka
(wwwklodzko.pl). Zastosowane rozwiązanie wynikało bezpośrednio z sytuacji,
jakie miały miejsce w ubiegłych latach, kiedy w rejonie
ziemi kłodzkiej nie występowały żadne zagrożenia,
a media krajowe i zagraniczne donosiły o powodzi.

Trwa drugi etap modernizacji Podziemnej
Trasy Turystycznej
w Kłodzku. Trasa jest
nieczynna dla zwiedzających, ale wraz z sezonem turystycznym
zaskoczy nowościami.
Prowadzone prace realizowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 20072013, ich koszt to blisko 780
tys. zł.
Dzięki pozyskanym przez
miasto Kłodzko funduszom
podziemna trasa zostanie
wyposażona w dodatkowe
elementy multimedialne
oraz rekwizyty obrazujące
dawne życie mieszkańców
Kłodzka. Na czas prac remontowo-inwestycyjnych
atrakcja turystyczna jest nie-

czynna dla zwiedzających.
Planowane zakończenie
i otwarcie trasy ma nastąpić
wraz z rozpoczęciem sezonu
turystycznego.
Nowością będzie interaktywny system oprowadzania turystów wykorzystujący najnowsze technologie.
W momencie wejścia turystów na trasę podziemną z głośników popłyną
dźwięki dawnego miasta,
pojawią się efekty świetlne,
a w wyznaczonych punktach postojowych włączone
zostaną dodatkowe animacje dźwiękowo-świetlne.
W wybranych punktach trasy zainstalowane zostaną też
interaktywne podłoga i ściany, na których mogą być wyświetlane filmy, grafiki i animacje, reagujące na ruch – na
przykład animowana postać
może przebiegać obok przechodzących osób za każdym

razem, kiedy zainstalowane
czujniki wykryją ruch.
Obecnie na trasie można
zobaczyć piec do pieczenia
chleba czy dyby, ale pojawią się też nowe eksponaty
obrazujące życie dawnych
kłodzczan i sposób wykorzystania piwnic pod ich
domami. Zobaczymy się manekiny naturalnej wielkości
przedstawiające mieszkańców miasta w epokowych
strojach m.in. piekarzy, cze-

ladników, kata, skazańca.
Poznamy wyposażenie piekarni: sprzęt do wypiekania,
drobne elementy typu worki
z mąką, pęki ziół, ceramika,
kosze z chlebem, naczynia
gliniane. I będziemy się bać
patrząc na repliki narzędzi
tortur, kajdany, dyby, topór
katowski czy łańcuchy.
Wszystkie rekwizyty
stanowić będą uzupełnienie
i ożywienie zabytkowych
kłodzkich podziemi.

Reklama

Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi
Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29
telefon: 0-74 647-21-30, fax: 0-74 647-29-49,
e-mail: zamggmk@post.pl
Prezes Zarządu – Artur Paprota
Działalność Spółki:
• zarządzanie nieruchomościami
Wspólnot Mieszkaniowych
• zarządzanie zasobami gminnymi
• zarządzanie Twierdzą Kłodzką
Godziny otwarcia Siedziby Spółki:
od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15
Przyjmowanie stron przez Prezesa Spółki
odbywa się w każdy wtorek od godz. 9 – 14
Zapraszamy!

LUTY 2013

NASZE SPRAWY

u kłodzkich Sybiraków
Kłodzcy Sybiracy podtrzymując tradycję, spotkali
się 9 lutego na noworocznym
opłatku. Spotkanie otworzył
wiceprezes Koła Bolesław
Grybionko, który ciepło
i serdecznie przywitał zaproszonych gości: posła Andrzeja
Dąbrowskiego, zastępcę dziekana Podwyższenia Krzyża
Świętego – księdza Zdzisława Wójtowicza, wicedyrektor
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji Martę Łukasik, przedstawiciela Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Wschodnich Józefa
Trziszkę oraz długoletniego
zasłużonego dla kłodzkiego
Koła Sybiraków członka honorowego Jana Krombacha.
Po części oficjalnej głos
zabrał Prezes Koła Zygmunt
Sapieha, który podkreślił, jak
wielkie znaczenie dla Sybiraków mają takie spotkania,
integrujące swoich członków, zbliżające ich do siebie
i sprawiające, że czują się jak
bliska sobie rodzina. Przypomniał także o tragizmie wywózek i zsyłki, poniewierce,
latach niewolniczej pracy,
głodzie i śmierci wielu polskich zesłańców. Prezes Sapieha opowiadał o Świętach
Bożego Narodzenia na ze-

słaniu, o smutnych wigiliach
przy pustym stole i o opłatku, który był zastępowany
kostką czarnego, gliniastego
jęczmiennego chleba, przez
samych Rosjan nazywanego
„kirpiczom” – w polskim
tłumaczeniu to cegła. W wystąpieniu znalazły się także
radośniejsze refleksje, jak te,
że wielka wiara i ufność pokładana w Boską Opatrzność
sprawiły, że Sybiracy wrócili do ojczyzny, za którą tak
bardzo tęsknili. Prezes podkreślił, że są oni ostatnimi
żyjącymi świadkami tamtych dramatycznych wydarzeń stalinowskich zbrodni
popełnionych na narodzie

TEKST SPONSOROWANY

polskim i oby się one nigdy
nie powtórzyły.
Następnie ksiądz Zdzisław Wójtowicz wygłosił
krótką, wzruszającą homilię,
poświęcił opłatek, którym
się podzielili zebrani na sali
Sybiracy i zaproszeni goście.
Poseł Andrzej Dąbrowski złożył wszystkim najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności
i wytrwałości w pokonywaniu
codziennych trudów.
W drugiej części spotkania omówiono sprawy organizacyjne, podsumowano
dokonania czteroletniej kadencji ustępującego zarządu,
któremu udzielono absolutorium. Dokonano wyboru no-

wych władz koła. Prezesem
ponownie został Zygmunt
Sapieha. Wiceprezesami
zostali Bolesław Grybionko
i Zygmunt Drozd. Skarbnikiem została Irena Hoffman,
a członkami zarządu Kazimierz Witkiewicz i Andrzej
Marks. Wybrano również
Komisję Rewizyjną Koła.
Przewodniczącą została
Wanda Chmiel, a członkami zostały Helena Lejbik i
Romualda Hreczuk. Nowo
wybranym władzom Sybiracy życzyli owocnej pracy na
następne cztery lata.
Zygmunt Sapieha
Prezes Koła Sybiraków
w Kłodzku

BAL LUDOWCÓW

FOT. J. UBIK

Tradycyjny opłatek

Blisko 70 osób bawiło się
8 lutego w Cynamonowa
Kaffe Klub na zorganizowanym przez Zarząd Miejski
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kłodzku balu karnawałowym. Niepisaną tradycją
stały się już coroczne zabawy
u ludowców, które są doskonałą okazją do spotkań, rozmów
i wspólnego spędzenia czasu
przy muzyce granej przez
orkiestrę. Zaproszenie na bal
przyjęło liczne grono członków kłodzkiego PSL oraz
wielu sympatyków. Swoją

TARGI ŚLUBNE w GALERII TWIERDZA

obecnością uświetnił spotkanie poseł Andrzej Dąbrowski
wraz z małżonką, który życzył
ludowcom wspaniałej zabawy.
Gości powitali przedstawiciele zarządu: prezes Piotr
Brzostowicz oraz wiceprezesi Zdzisława Górska i Piotr
Bryła. Wszystkim uczestnikom balu dopisywały dobre
humory, zabawa była świetna.
Ludowcy czekają na kolejne
imprezy organizowane przez
miejski zarząd, między innymi podczas święta ludowców,
czyli na Zielone Świątki.

TEKST SPONSOROWANY

Rekordowe zainteresowanie

13 tysięcy uczestników!
Potwierdziło się. Polacy marzą o ślubie i weselu.
Wbrew powszechnej opinii
o spadku zainteresowania legalizacją związków,
wszystko wskazuje na to,
że odmienne zdanie na ten
temat mają klienci Galerii
Twierdza. 13 tysięcy osób
odwiedziło sobotnie Targi
Ślubne zorganizowane przez
Centrum Handlowe GTK. Ta
imponująca frekwencja oraz
wielkie zaangażowanie wystawców, świadczą o niesłabnącej popularności instytucji małżeństwa i tradycyjnej
oprawie weselnej.
Profesjonalny pokaz mody
ślubnej, muzyka biesiadna,
najlepsi cukiernicy i ich
wyroby, profesjonalni fotografowie oraz oferta domów
weselnych i restauracji. To
tylko niektóre atrakcje przygotowane i prezentowane
podczas eventu.
Uczestnicy imprezy,
oprócz tańca, popróbowali
specjałów i słodkich smakowitości podczas wielu degustacji. Polanicka Cukiernia od
Pokoleń, woliborzańska Firma Studzińscy, czy Piekarnia
– Cukiernia Machela „stawa-

ły na głowach”
głowach”, by pozyskać
podniebienia potencjalnych
klientów. Walorami swoich
lokali szczycili się restauratorzy najznamienitszych
obiektów usytuowanych na
Ziemi Kłodzkiej. Zamek na
Skale, Vital&SPA Szarotka
w Zieleńcu, Dwór Elizy, Hotel ABIS, Pensjonat Górski
Poranek, Hotel Fryderyk
i Szczelinka w Pasterce, gwarantowały najlepsze przyjęcia weselne. Potwierdzeniem
miały być stoiska przedstawiające ślubne dekoracje sal
weselnych oraz bogate menu.
Wielkim powodzeniem cieszyła się także oferta salonów
urody. Makijaże okoliczno-

ściowe i per
perm a n e nt n e ,
najmodniejsze fryzury
oraz zabiegi upiększające można było wykonać
nawet podczas imprezy.
Jednak fryzjerskim
guru pozostawał tego
dnia niekwestionowany mistrz gatunku –
noworudzianin Robert
Wypych, którego dzieła
prezentowały się na żywo na
głowach modelek. Podobnie
suknie ślubne. Najpiękniejsze kreacje, wypożyczone
specjalnie do pokazu przez
kłodzki Salon Michelle, lansowały trendy sezonu 2013.

Korzystając z okazji,
okazji sklepy
Galerii Twierdza zaprezentowały kreacje dla gości weselnych, a salony jubilerskie
APART i YES przedstawiły
elegancką biżuterię w wielu
ślubnych odsłonach. Na parkiecie królowała muzyka di-

7

sco
sc
co polo.
polo Kapele prześcigały
się w repertuarze i wykosi
nnaniu o miano najlepszego
zzespołu. Nic dziwneggo, skoro w tym dniu
walczono o podium
w
wśród potencjalnych
w
organizatorów weo
ssel. Blok muzyczny
podsumował w prop
fesjonalnym rytmie
fe
Paweł Jasionowski
P
– wokalista zespołu
MASTERS. Utwór
M
„„Żono moja…” bisowali niestrudzenie uczestnicy
targów.
Dreszczyku emocji dostarczył super konkurs dla
klientów. Za udokumentowane zakupy w Twierdzy
oraz prawidłową odpo-

wiedź na pytanie
pytanie, na zwy
zwycięzców czekały wspaniałe
nagrody.
I miejsce (wycieczka do
Wiednia dla dwojga i bon
o wartości 500 zł na zakup
biżuterii), przypadł p. Ilonie
Midura z Polanicy Zdroju,
II miejsce (wycieczkę do
Pragi dla dwojga oraz bon
o wartości 300 zł na zakup biżuterii), zdobyła p. Agnieszka Staniaszek z Kłodzka,
III miejsce (bon o wartości 200 zł na zakup biżuterii)
zostało przyznane p. Lucynie Markiewicz ze Starej
Bystrzycy.
Fundatorami nagród byli:
Biuro Podróży AN-TRAVEL
i Giecewicz TRAVEL oraz
Galeria Twierdza Kłodzko.

LUTY 2013

NASZE SPRAWY

„Pieski” problem

Powiedzenie, że „pies
jest najlepszym przyjacielem człowieka”
nie budzi zastrzeżeń,
jednak człowiek nie
zawsze potrafi odwzajemnić tę przyjaźń.
Głodne, zaniedbane,
często bardzo skrzywdzone zwierzęta mogą okazać
się wielkim niebezpieczeństwem zarówno dla
dorosłych, jak i dzieci.
W styczniu do Straży
Miejskiej w Kłodzku
wpłynęło sześć zgłoszeń
o porzuceniu zwierząt na
ulicach miasta.
– W wielu przypadkach
właściciele wyrzucają psy
z samochodu prosto na
ulicę lub przywiązują je
do drzewa czy miejskiej
latarni. Takie sytuacje
zdarzają się w czasie wakacji i w mroźnym sezonie zimowym. Kolejnym
problemem są zwierzęta
nie pilnowane przez swoich właścicieli. Z tego
tytułu w zeszłym roku
zastosowano 110 sankcji

Wyjaśnienia

Tosia, 1,5-roczna suczka, bardzo towarzyska i opiekuńcza, zgadza się z innymi
zwierzętami, uwielbia dzieci. Kontakt:
Fundacja „Pod Psią Gwiazdą”,
tel. 669 345 599.

karnych oraz środków oddziaływania wychowawczego. W bieżącym roku
w zadaniach służb patrolowych ujęto wzmożenie
kontroli w przedmiotowym zakresie – mówi
Piotr Występki, komendant Straży Miejskiej
w Kłodzku.
Procedura działania
w takich wypadkach wygląda następująco: zgłoszenie mieszkańca dotyczące
bezdomnego zwierzęcia

po dokładnym sprawdzeniu przez funkcjonariuszy
straży miejskiej przekazane
zostaje do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Mia-

sta oraz Fundacji „Pod Psią
Gwiazdą” w Polanicy-Zdroju. Kłodzcy strażnicy stale
współpracują z wymienionymi jednostkami, przekazując
informacje i udzielając bezpiecznej asysty przy odłowieniu bezdomnych zwierząt.
– Dzięki dobrej współpracy jesteśmy w stanie szybko
reagować. Bardzo często
mamy do czynienia z niewłaściwą hodowlą zwierzęcia
i w takim wypadku również
podejmujemy interwencję.
Musimy pamiętać, że to nie
zwierzęta rodzą się agresywne, bardzo często wrogości
uczą ich sami właściciele –
mówi Andrzej Olszewski,
prezes Fundacji „Pod Psią
Gwiazdą” w Polanicy-Zdroju. aj

Czas na dokształcanie
Pracownicy dolnośląskich przedsiębiorstw mogą wziąć
udział w bezpłatnych kursach takich jak: operator wózków
jezdniowych, operator żurawi samojezdnych, operator
suwnic sterowanych z poziomu roboczego, monter
rusztowań. Szkolenia kończą się egzaminem, którego
zdanie uprawnia do obsługi danych maszyn i urządzeń.
Organizowane będą na terenie całego Dolnego Śląska,
mogą się odbyć również w Twoim mieście. Ze szkoleń
skorzysta ponad 700 osób. Działanie jest odpowiedzią
na potrzeby obecnego rynku pracy, który wymaga
stałego podnoszenia kwalifikacji, czy nabywania nowych
uprawnień. Może przyczynić się do ograniczenia deficytu
wskazanych zawodów, podwyższenia konkurencyjności
firm czy zmniejszenia liczby wypadków na placach
budowy. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniach
mają osoby niepełnosprawne. Aby dowiedzieć się, czy
możesz wziąć udział w szkoleniu, skontaktuj się z Biurem
Projektów pod nr. tel. 71 36 66 895. Organizator MT
Mentor zaprasza do zapoznania się z informacjami
dostępnymi na stronach www.windowanekwalifikacje.org.
pl lub www.mtmentor.pl.
Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Przyjaźń francuska
Kolejne etapy historycznej przyjaźni
polsko-francuskiej mają swoją kontynuację
również w Kłodzku
Od kilkudziesięciu lat z powodzeniem działa tu Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W styczniu funkcję
jego przewodniczącego objął
Daniel Kalarus, zastępując
w tej roli Dominikę Ferenc-Macherzyńską. Podziękowania w formie listu gratulacyjnego dotychczasowej szefowej
towarzystwa złożono podczas
styczniowej sesji Rady Miejskiej w Kłodzku. Uczyniły to
władze miasta na czele z wiceburmistrzem Henrykiem
Urbanowskim oraz przewodniczącym RM Piotrem
Brzostowiczem – również
aktywnym działaczem na rzecz
polsko-francuskich kontaktów.
Nowo wybrany przewodniczący Towarzystwa Polsko-Francuskiego to znany pedagog, od 1992 roku nauczyciel
języka francuskiego w Liceum
Ogólnokształcącym im. B.
Chrobrego w Kłodzku.
– Wiedziałem od dawna, że
takie towarzystwo istnieje u nas
w mieście, jeszcze w czasie, gdy
żył świętej pamięci Józef Frejnik, który umacniał więzi między Kłodzkiem a francuskim
Carvin (dziś miasto partnerskie Kłodzka). W swojej pracy
chciałbym przede wszystkim
skupić się na zachęceniu większej liczby osób do poznania
Francji i wyjątkowego języka
jej mieszkańców. Szczególnie
liczę tu na młodzież licealną.
Francja to bardzo ciekawy kraj,
może poszczycić się wspaniałą
i bogatą kulturą. Nie do przecenienia są także znajdujące
się tam zabytki – mówi Daniel
Kalarus.
Nowy przewodniczący dodaje także, że z racji wykonywanego zawodu dostrzega spore
zainteresowanie językiem francuskim. Dużo osób decyduje
się na zdawanie go na maturze
i zwykle dobrze wypadają na
egzaminach. Również od wielu
lat każdy uczeń „Chrobrego”
ma możliwość pojechania na
wycieczkę objazdową po Francji. Organizowane są one średnio co półtora roku, na przełomie września i października.
– Trasa wycieczki rozpoczyna
się w Strasburgu, następnie jedziemy do Paryża, zatrzymując

M. K ROMBACH

W zeszłym roku z terenu Kłodzka do schroniska trafiło 37 psów
i 28 kotów. Jedynie trzy psy zostały odebrane przez właścicieli.
Resztę zwierząt przeznaczono do adopcji

FOT.

8

się po drodze w stolicy Szampanii. W Paryżu spędzamy trzy
dni na zwiedzaniu i ostatniego
dnia jedziemy nad Loarę, gdzie
odwiedzamy jeden z zamków
położonych nad rzeką. Koszt
takiej wycieczki to ok. 850
zł, w cenę wliczone są bilety
wstępu – opowiada nauczyciel i jednocześnie zachęca do
wzięcia udziału w najbliższej
wycieczce dookoła Francji (25
czerwca) – są jeszcze wolne
miejsca.
Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Francuskiej w Kłodzku najczęściej swoje spotkania
organizuje w Cynamonowa
Kaffe Klub lub w Muzeum
Ziemi Kłodzkiej. Do tej pory
odbywały się tzw. wieczorki
francuskie, spotkania przy
francuskiej muzyce połączone z degustacją potraw rodem
z Francji.
– Bardzo chciałbym kontynuować te spotkania. Mogliby
w nich brać udział również
moi uczniowie z liceum. Prezentowaliby wówczas piosenki francuskie i mini spektakle
w języku francuskim – mówi
Daniel Kalarus.
Warto pomyśleć także o projektach w ramach funduszów
europejskich i pozyskać środki na współpracę np. z którymś z miast Alzacji, regionu
współpracującego z Dolnym
Śląskiem.
Daniel Kalarus ma nadzieję,
że Towarzystwo PPF urośnie
w siłę i zacznie funkcjonować na miarę stolicy Kotliny
Kłodzkiej. Zainteresowanych
zachęca do kontaktu za pomocą
poczty elektronicznej: daniel.
kalarus@poczta.onet.pl. kż

Reklama

STAL-BUD
Betoniarstwo
• Bloczek M-6
Zbrojarstwo
• Strzemiona
• Belki
• Elementy giĆte
• ėlusarstwo

Kãodzko, Ul. ZajĆcza 4
Tel. 0 603 929 751

Markowe Szyby Samochodowe
Káodzko
ul. ZajĊcza 4
tel. 074 865-35-00
0501 709 261
Wrocáaw
ul. Krakowska 29
tel. 071 372-55-31

Auto-Kram sp.j.
www.autoszyby.pl

LUTY 2013

ROZRYWKA

Krzyżówka panoramiczna

9

CIĄGOKRZYŻÓWKA
Ciągiem (ostatnia litera wyrazu poprzedzającego jest jednocześnie pierwszą następnego): 1-2)
uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej lub średniej, 2-3) mieszkaniec USA, 3-4) utwór pisany
prozą, charakteryzujący się zwięzłą, zazwyczaj jednowątkową fabułą (np. „Bartek zwycięzca”
Sienkiewicza), 4-5) przyrząd, urządzenie, 5-6) większa grupa ludzi, np. Cyganów, wędrujących wspólnie lub zgromadzonych na postoju,
6-7) słynna przed laty
piosenkarka polska, wykonawczyni „Nie z każdej mąki będzie chleb”,
7-8) zespół ludzi powołanych (okresowo lub na
stałe) do wykonywania
określonych zadań; była
powołana np. do zbadania sprawy Rywina.
Pionowo: A) nauka o
minerałach, ich właściwościach, powstawaniu,
przeobrażaniu i występowaniu w przyrodzie,
B) osoba organizująca
jakieś przedsięwzięcie,
jakąś pracę, C) pomaganie specjaliście przy
wykonywanej przez niego pracy, np. chirurgowi
przy operacji, D) grupa
gwiazd, gwiazdozbiór.
W rozwiązaniu prosimy podać wyrazy rozpoczynające się literą K.

SUDOKU

Rozwiązanie tej łamigłówki matematycznej polega na wypełnieniu diagramu o wielkości
9x9 kratek, podzielonego na 9 części w taki sposób, aby w każdym wierszu, każdej kolumnie
i każdym z 9 elementów znalazły się – bez powtórzenia – wszystkie cyfry od 1 do 9.
Zabawa ta ma jedno prawidłowe rozwiązanie!
W rozwiązaniu prosimy podać, jakie cyfry powinny się znaleźć w prawym górnym i lewym
dolnym rogu diagramu.
Reklama

zamy!
s
a
r
p
a
Z

ŚMIESZNE

Bar Dobrze przy pl. B. Chrobrego 32 w Kłodzku jest fundatorem nagrody dla zwycięzcy
krzyżówki. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nagrodą w tym miesiącu jest tygodniowy
bon na zestaw obiadowy w Barze Dobrze.Spośród osób, które przyślą prawidłowe rozwiązanie
na adres pl. Jagiełły 1 57-300 Kłodzko do dnia 12.03.2013 r. wylosowana zostanie jedna osoba.
Prosimy o przysyłanie rozwiązań wraz podaniem numeru telefonu do kontaktu.
Zwyciężczynią z ubiegłego miesiąca została Pani Zofia Bielecka z Kłodzka. Gratulujemy!

– Dyrektorze, jakiś facet czeka na pana w sprawie niezapłaconej faktury. Nie chciał się przedstawić.
– A jak wygląda?
– Tak, że lepiej zapłacić...
***
– Czemu się z nią pokłóciłeś?
– Poprosiła, żebym zgadł, ile ma lat.
– No i?
– Zgadłem.
***

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
– Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
– Niech wejdzie!
***
Podczas przedstawienia w cyrku wybuchł pożar. Wszyscy biegają w panice, wołając: „Ratunku, pożar!”, tymczasem z boku stoi spokojnie
jakiś facet i mówi:
– Jestem dyrektorem cyrku. Proszę zachować
spokój, za chwilę wystąpi połykacz ognia!
źródło: www.dowcipy.pl


Related documents


szczepienia 1aa pwikc582ania 1
531
nasz przeworsk 10 11 2014
zekhk2310s000
01 11 kuhkl fc 0 ca y
khk 8 2014


Related keywords