ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 .pdf

File information


Original filename: ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014.pdf
Title: ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT "ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 - wybrane zagadnienia''
Author: Łukaz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2014 at 17:33, from IP address 66.249.x.x. The current document download page has been viewed 829 times.
File size: 98 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014.pdf (PDF, 98 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT :

"ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014
wybrane zagadnienia''
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w rachunkowości w 2014 r.
2. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych:
▪ błędne kwalifikacje w bilansie i rachunku zysków i strat
▪ nieprawidłowości w rachunku przepływów pieniężnych
▪ informacja dodatkowa niezgodna z Ustawą o rachunkowości
▪ mankamenty wyceny aktywów
▪ brak uzgodnień zmiany stanu produktów
▪ nieprawidłowe wyliczenia podatku odroczonego
▪ nie tworzenie rezerw
▪ błędy arytmetyczne, formalne i inne
3. Zasady prezentacji i metody wyceny niektórych pozycji sprawozdania finansowego:
▪ rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
▪ rezerwy na przyszłe zobowiązania
▪ aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku
▪ różnice kursowe z wyceny bilansowej a różnice podatkowe
▪ zmiana stanu produktów – uzgadnianie
4.
Uzgadnianie danych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych w tym
prezentacja odpowiednich druków zgodności danych księgowych z rachunkiem
przepływów pieniężnych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKŁADOWCA: HENRYKA TUROWSKA – biegły rewident, długoletni wykładowca – praktyk z
rachunkowości, Prezes Zarządu Spółki Audytorskiej ELIKS
 MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, Wałbrzych


TERMIN SZKOLENIA: 03.12.2014 r. godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 26.11.2014 r.
 KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1-2 osoby - 320,00 zł / os.
● 3 osoby – 304,00 zł. / os. (5 % zniżki) ● 4 i więcej osób – 288,00 zł. / os. (10 % zniżki)
 Istnieje możliwość zamówienia
zamówienia poprzez PTE O/Wałbrzych podręcznika „Zamknięcie roku 2014”
wydawnictwa Rachunkowość w cenie 135 zł/szt. - Zamówienia do 17.11.2014 r.


UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!
(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................... r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

Informacja i zgłoszenia: tel./fax 74 842-62-60, 74 842-60-54, e-mail: ptewch@wp.pl

(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................... r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor


Document preview ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014.pdf - page 1/2

Document preview ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014.pdf - page 2/2

Related documents


zamkni cie ksi g rachunkowych 2014
windykacja w praktyce 17 11 2014
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r
akcja bilans 09 12 1014
pzp 31 03 2015 r
zf s 06 02 2015 r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014.pdf