PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactnotatka 1 .pdf


Original filename: notatka 1.pdf
Title: notatka 1
Author: Konrad

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.6.2 / GPL Ghostscript 9.05, and has been sent on pdf-archive.com on 20/10/2014 at 22:22, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 411 times.
File size: 25 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Konrad Wiśniewski
Nr indeksu: 194738
MBM
pon 9.15 TN

Cykle realizacji zadań w procesie produkcji.
Sterowanie produkcją jest to działalność zmierzająca do wykonania gotowego
wyrobu przez system produkcyjny. Zaczyna się w momencie określenia i nabycia
niezbędnych materiałów i surowców, przechodząc przez kolejne etapy wytwarzania,
a kończy gdy dany wyrób jest gotowy do sprzedaży dla klienta.
Rodzaje cykli realizacji zadań w produkcji:
• Szeregowy – polega na tym, że każda następna operacja technologiczna
wykonywana jest dopiero po zakończeniu poprzedniej na wszystkich sztukach danej
partii. Układ taki charakteryzuje się tym, że detale przebywają długi okres czasu
w przestoju w oczekiwaniu na wykonanie danej operacji na ostatniej sztuce z partii.
Dopiero wtedy cała partia jest przekazywana do następnej operacji produkcyjnej.
Wiąże to ze sobą konieczność tworzenia dużych powierzchni magazynowych.
Ponadto taki cykl realizacji produkcji znacząco wydłuża okres technologiczny
wytwarzania całego wyrobu. Obniża jednak liczbę i koszt operacji transportowych,
a także jest łatwy w organizacji i kontroli. Cykl ten najczęściej wykorzystywany jest
w produkcji małoseryjnej.
• Równoległy – polega na tym że każda następna operacja technologiczna
wykonywana na danym detalu jest wykonywana natychmiast po operacji poprzedniej.
Dzięki zastosowanie takiego cyklu realizacji zadań w produkcji cała partia jest
obrabiana na wielu stanowiskach technologicznych w tym samym czasie. Pozwala to
na znaczne skrócenie okresu technologicznego wytwarzania gotowego wyrobu.
W cyklu tym znacząco obniża się koszty i powierzchnie magazynowania, ale
znacząco rośnie ilość i koszt operacji transportowych wynikający z konieczności
przemieszczania pojedynczych (lub w małych partiach) detali między stanowiskami
roboczymi. Równoległy cykl realizacji zadań w produkcji jest znacznie trudniejszy
w organizacji i kontroli od cyklu szeregowego. Wiąże się z koniecznością
zsynchronizowania prac na wszystkich stanowiskach obróbczych w celu
zlikwidowania lub ograniczenia przerw i przestojów danych stanowisk. Cykl ten
najczęściej wykorzystywany jest w produkcji średnio i wielkoseryjnej oraz gdy dany
wyrób musi być wytworzony w krótkim okresie czasu.
• Szeregowo-równoległy (mieszany) - polega na tym, że każda kolejna
operacja technologiczna wykonywa jest przed zakończeniem operacji poprzedniej na
całej partii. Rozkład operacji na poszczególnych stanowiskach, a także częstotliwość
i wielkość partii produkcyjnych (partii transportowych) dobierane są w ten sposób aby
zapewnić możliwie jak największą ciągłość produkcji. W cyklu tym nie ma przerw
pomiędzy kolejnymi okresami obróbki dla następujących po sobie partii
transportowych, występuje więc wysoki stopień wykorzystania stanowisk roboczych.

Ponadto okres technologiczny wytwarzania gotowego wyrobu jest krótszy oraz
zmniejszona jest liczba i koszt operacji transportowych i magazynowych
w porównaniu z cyklem szeregowym. Istnieje także większy stopień trudności
w organizacji i kontroli niż w przebiegu szeregowym. Cykl ten jest wykorzystywany
podobnie jak przebieg równoległy w produkcji średnio i wielkoseryjnej.


notatka 1.pdf - page 1/2
notatka 1.pdf - page 2/2

Related documents


notatka 1
notatka 2
od alicji
logistyka mi dzynarodowa
slowniczek pojec bibliografia
1badania operacyjne pl soko owska


Related keywords