PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAkcja BILANS 09.12.1014 .pdf


Original filename: Akcja BILANS 09.12.1014.pdf
Title: Akcja BILANS 09.12.1014
Author: Łukaz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 01/11/2014 at 17:50, from IP address 66.249.x.x. The current document download page has been viewed 472 times.
File size: 74 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

"AKCJA BILANS W INSTYTUCJACH KULTURY
ZA 2014 r.''
A. „Akcja Bilans” w instytucjach kultury za 2014 rok
1. Aktywa trwałe - ujęcie zakupów oraz amortyzacja majątku trwałego po zmianach przepisów od 1 stycznia
2012 oraz proponowanych w 2014 r. zmian w ustawie o działalności kulturalnej.
a) księgowanie otrzymanych dotacji na cele rozwojowe, darowizn środków trwałych oraz nieodpłatnego
otrzymania aktywów trwałych.
b) zasady księgowania międzyokresowych rozliczeń przychodów na pozostałe przychody operacyjne równolegle
do amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych częściowo dotacjami – przykłady praktyczne
2. Fundusze instytucji kultury oraz planowane zmiany w ustawie o działalności kulturalnej na 2014 r.
a) Fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy – tworzony z zysku na pokrycie strat
b) Organy wykonawcze JST upoważnione do zatwierdzania sprawozdań finansowych instytucji kultury,
c) Zasady zmniejszania funduszu instytucji o nieumorzone środki z dotacji celowych inwestycyjnych oraz
unijnych lub z innych źródeł otrzymanych na zakup lub wytworzenie majątku trwałego na rozliczenia
międzyokresowe przychodów
d) Zmniejszenie straty instytucji z tytułu pokrycia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z obcych
źródeł pozostałymi przychodami operacyjnymi w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi
przychodów już za 2014 rok.
3. Wybrane zagadnienia: zmiana polityki rachunkowości, błędy dotyczące lat ubiegłych, ewidencja rezerw na
świadczenia pracownicze po zmianie KSR nr 6
4. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

B. Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury
1. Rozliczenie roczne PDOP w instytucjach kultury za 2014 rok,
2. Zmiany w podatku dochodowym na 2015 rok.

C. Podatek VAT w instytucjach kultury
1. Zmiany w podatku VAT w 2014 r. dotyczące instytucji kultury
2. Kasy fiskalne w 2014 roku.
3. Wybrane aktualne orzecznictwo Izb Skarbowych i sądów dotyczące kultury w zakresie odliczania proporcją
oraz stawek.WYKŁADOWCA: Urszula Pietrzak – biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk
MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, Wałbrzych

TERMIN SZKOLENIA: 09.12.2014 r. godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 01.12.2014 r.
KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz na CD, serwis kawowy):
● 1 osoba - 290,00 zł/os. ● 2-3 osoby - 275,50 zł/os. (5 % zniżki) ● 4 i więcej osób – 261,00 zł/os. (10 % zniżki)


UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych
(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu .................................. r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
przed terminem szkolenia.!!!

(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu .................................. r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor


Akcja BILANS 09.12.1014.pdf - page 1/2
Akcja BILANS 09.12.1014.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document akcja bilans 09 12 1014
PDF Document pzp 31 03 2015 r
PDF Document zamkni cie ksi g rachunkowych 2014
PDF Document karta zg oszeniowa 2
PDF Document karta zg oszeniowa 2
PDF Document karta zg oszeniowa


Related keywords