BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat felhívás (PDF)
File information


Author: Kerek Lászlóné

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.0.0, and has been sent on pdf-archive.com on 03/11/2014 at 19:16, from IP address 178.48.x.x. The current document download page has been viewed 615 times.
File size: 83.44 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy Önkormányzatunk az Emberi Erőforrások Minisztérium
által megbízott Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve 2015. évre kiírja
az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.

„ A „ típusú
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„ B „ típusú
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015-ben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatra azok a Nagyrédei községi önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, azaz az 57.000,- Ft-ot nem haladja meg.
A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló
igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell:
- amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát,
- több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat,
- amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást
megállapító határozatot,
- amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot,
- állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét,
- igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról,
- munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központ igazolását,
- vállalkozó esetén APEH igazolást előző évi jövedelméről.
A pályázat benyújtási határideje 2014. november 07.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítást kapható a
http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen.

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval

kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot
minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A Pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
Nagyréde, 2014. szeptember 26.
Balázs József s.k.
polgármester


Download BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat felhívásBURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat felhívás.pdf (PDF, 83.44 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat felhívás.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000192207.
Report illicit content