PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact09 ojczyzna .pdf


Original filename: 09_ojczyzna.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS5 (7.0.4) / Adobe PDF Library 9.9, and has been sent on pdf-archive.com on 04/11/2014 at 21:24, from IP address 86.63.x.x. The current document download page has been viewed 509 times.
File size: 1.3 MB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


GMINA KRZCZONÓW

9

Dziennik Wschodni
www.dziennikwschodni.plb czwartek 30 października 2014

FOT. UG KRZCZONÓW

Tu się mieszka
w  parku.
Krajobrazowym

Gmina wydała
pieniądze

TURYSTYKA Gmina Krzczonów leży na terenie założonego w 1990 r. Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Park powstał dla ochrony charakterystycznego krajobrazu centralnej części Wyżyny Lubelskiej – tworzą go faliste wzniesienia, głęboko wcięte doliny rzek i wąwozy erozyjne. Jest to ósmy co do wielkości park krajobrazowy na Lubelszczyźnie, który zajmuje ponad 12 tysięcy
hektarów powierzchni. Bardzo ważnym elementem Krzczonowskiego Parku
Krajobrazowego są fragmenty ocalałych dawnych puszcz. Jednym z dwóch
kompleksów lasu jest Las Chmielowski z dwoma rezerwatami „Chmiel” i „Olszanka” rozciągający się między wsiami Piotrkówek i Majdan Policki.
Atrakcyjności terenom Krzczonowa dodaje działająca w Piotrkówku stajnia
„Arvena” oraz gospodarstwo agroturystyczne w Olszance.
Walory kulturowe parku to przede wszystkim zabytki architektury sakralnej i zespoły parkowo-dworskie. Zabytkowy kościół z XVII wieku znajduje się
w Krzczonowie. Warto tu też zobaczyć młyn wodny z początku XX w.

Remonty szkół i świetlic
INWESTYCJE Strażacy zyskali sąsiadów, dzieci lepsze warunki nauki a młodzież miejsce do
rozwijania swoich pasji

• W 2013 r. gmina zleciła oświetlenie
boiska sportowego w Krzczonowie. W ramach przedsięwzięcia wokół stadionu
postawionych zostało 6 słupów oświetleniowych. Koszt inwestycji wyniósł 53 tys. zł,
z czego 33 tys. 372 to środki dofinansowania.
Latarń doczekały się również trzy miejscowości: Olszanka, Sobieska Wola oraz
Krzczonów, co kosztowało gminę 108 tys. zł.
• W 2012 r. ze środków gminnych utworzony został wodociąg wiejski przy ul. Szklanej
(59 tys. zł) oraz przydomowe oczyszczalnie
ścieków (297 tys. zł., w tym 181 tys. dofinansowania).
• W 2014 r. gmina Krzczonów zainwestowała w budowę Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Bełżycach. Cała inwestycja
warta jest 46 mln zł. Wkład gminy wyniósł
326 tys. 437 zł.

• W tym roku, w ramach
inwestycji „Remont i adaptacja budynku w miejscowości Olszanka na cele
społeczno-kulturalne”
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance
zyskał nowe drzwi i okna,
został również ocieplony
i otynkowany. Na zewnątrz
pojawiło się oświetlenie,
w środku zaś położone
zostały płytki. Wokół budynku pojawiła się opaska
odwadniająca, wymieniony został dach i rynny, zamontowano nowe przyłącze kanalizacyjne.
Obecnie budynek dzieli
się na dwie części, pierws z a s t a n ow i s i e d z i b ę
Ochotniczej Straży Pożarnej, druga zaś to świetlica
wiejska. Dzięki inwestycji
młodzież z Olszanki i okolic może realizować swoje
pasje, ma kontakt z kulturą
i miejsce gdzie może się
rozerwać. Całkowity koszt

inwestycji wyniósł 229 tys.
zł, z czego 147 tys. 963 zł to
środki zewnętrzne.
• Dwa lata wcześniej wyremontowany został budynek Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Krzczonowie. W placówce wymieniono dach, drzwi i okna,
docieplono ściany i strop.
W ramach projektu wyremontowano również
instalację ciepłowniczą.
Na zewnątrz budynku powstały place i chodniki.
Modernizacja i termomodernizacja budynku kosztowała 803 tys. zł, środki
zewnętrzne pokryły 80
proc. (643 tys.) kosztów inwestycji.
• W 2011 r. podobny remont gmina przeprowadziła w krzczonowskiej
Szkole Podstawowej nr
21. Placówka zyskała m.in.
wybrukowany plac przy
budynku i nowy chodnik.
Koszt remontu to ponad

207 tys. zł, z czego 200
tys. to środki pochodzące spoza budżetu gminy.

W tym samym roku została
również zmodernizowana
siedziba OSP w Piotrków-

ku, co pozwoliło na utworzenie w części budynku
świetlicy.

Równe 12 kilometrów. Gdzie się lepiej jedzie

• W 2011 r. przebudowane zostały drogi gminne w miejscowościach: Walentynów, Antoniówka
i Piotrkówek. Przebudowanie 1,69 km dróg kosztowało 856 tys. zł, z czego 626 tys. zł to środki
zewnętrzne.
• Rok później drogowcy zmodernizowali kolejne odcinki: w Krzczonowie, Krzczonowie III,
Antoniówce i Kosarzewie Dolnym. Całkowity koszt przebudowy tych dróg to 2 mln 218 tys. zł.
Dofinansowanie pokryło 80 proc. kosztów inwestycji.
• W 2013 r. asfalt został położony został w Policzyznie, Sobieskiej Woli, Wójtostwie. Natomiast
w Krzczonowie zostały wyremontowane ulice: Skałka, Szklana oraz Rynkowa.
Wspólnie z powiatem gmina przebudowała również nawierzchnię na powiatowej drodze

w Sobieskiej Woli. Inwestycja ta kosztowała 1 mln 009 tys. zł, gmina pokryła 40 proc. kosztów
modernizacji.
• Ponad 2 km nowej nawierzchni zostało położone na drogach gminnych w tym roku. Inwestycja
objęła miejscowości: Żuków Pierwszy, Sobieska Wola, Piotrkówek, Krzczonów Trzeci
i Tokarówka . W dwóch ostatnich miejscowościach razem z przebudową dróg przeprowadzono
również modernizację przepustów drogowych. Koszty modernizacji wyniosły 1 mln 026 tys. zł,
z czego 80 proc. środki pozyskane z zewnątrz.
W czasie ostatnich 4 lat wyremontowanych zostało 12 km dróg.


Document preview 09_ojczyzna.pdf - page 1/1

Related documents


09 ojczyzna
sprzedam dzia k o powierzchni 54 ar w popr
folder lokale uzytkowe sosnowiec 3 maja 7
kotly kondensacyjne
projekt siewicki mazur
dokumentacja powykonawcza agata czu a


Related keywords