1CXA B1HW014RQ0 Wyciek oleju silnikowego (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 05/11/2014 at 09:47, from IP address 188.252.x.x. The current document download page has been viewed 1768 times.
File size: 906.73 KB (6 pages).
Privacy: public file
File preview


3.11.2014 1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego z lub bez zapalenia lampki kontrolnej diagnostyki silnika i/lub niewłaściwe okresowo działanie - Bezpie…

INFO’RAPID
B1HW014RQ0 : Version 12 vom 16/07/2013

Anuluje i zastepuje dokument 12/07/2013

DLA : C3 (A51) I WTRYSK EP3C DO OPR 13190

WYCIEK OLEJU SILNIKOWEGO Z LUB BEZ ZAPALENIA LAMPKI
EFEKTY
KONTROLNEJ DIAGNOSTYKI SILNIKA I/LUB NIEWŁAŚCIWE
OPISYWANE
OKRESOWO DZIAŁANIE - BEZPIECZNIK F5 SPALONY LUB NIE(W PSF1) PRZEZ KLIENTA : Z LUB BEZ OBECNOŚCI KODÓW USTEREK P0117, P0118, P0119, P023A,
P023B, P023C, P0597, P0598, P0691, P0693, P0945 I/LUB P0947
WARUNKI
WYSTĄPIENIA :

POJAZDY POWYŻEJ 1 LAT

1. POCHODZENIE
Szczelność elektrozaworu sterowania pompy oleju.

2. INTERWENCJA PO SPRZEDAŻNA
Sprawdzenie wycieków.
Kontrole elektryczne.
Wymiana elektrozaworu sterowania pompy oleju.

2.1. Potrzebne części
1 Elektrozawór sterowania pompy oleju (Numer części zamiennej V7 647 238 80).
1 Pierścień uszczelniający (Numer części zamiennej V7 645 836 80).

2.2. Składnik
1 Środek czyszczący/odtłuszczający w aerozolu (Numer części zamiennej 97 26 63).

2.3. Sprawdzenie wycieków
2.3.1. Sprawdzenie 1 : Zewnętrzny wyciek oleju

http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1HW014RQ0&refaff=B1HW014RQ0&typeDoc=3&idFct=FCT0754

1/6

3.11.2014 1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego z lub bez zapalenia lampki kontrolnej diagnostyki silnika i/lub niewłaściwe okresowo działanie - Bezpie…

Rysunek : B1HU03MD

Sprawdzenie obecności śladów wycieków oleju na bloku silnika (w "a") (Strona tylna / Strona przegrody czołowej) :
Jeżeli obecność oleju silnikowego na bloku silnika ; Wykonać naprawę 1 + Sprawdzenie 2
Jeżeli brak oleju silnikowego na bloku silnika ; Wykonać kontrolę 2

2.3.2. Sprawdzenie 2 : Sprawdzenie złącza elektrozaworu sterowania pompy oleju

http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1HW014RQ0&refaff=B1HW014RQ0&typeDoc=3&idFct=FCT0754

2/6

3.11.2014 1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego z lub bez zapalenia lampki kontrolnej diagnostyki silnika i/lub niewłaściwe okresowo działanie - Bezpie…

Rysunek : B1HU03ND

Odłączyć złącze elektrozaworu sterowania pompy oleju :
Jeżeli obecność oleju na złączu elektrozaworu sterowania pompy oleju (w "b") ; Wykonać naprawę 1 + Sprawdzenie 3
Jeżeli brak oleju na złączu elektrozaworu sterowania pompy oleju (w "b") : Wiązka elektrozaworu sterowania pompy oleju
jest zgodna : Nie naprawiać

2.3.3. Sprawdzenie 3 : Sprawdzenie złącza kalkulatora kontroli silnika

http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1HW014RQ0&refaff=B1HW014RQ0&typeDoc=3&idFct=FCT0754

3/6

3.11.2014 1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego z lub bez zapalenia lampki kontrolnej diagnostyki silnika i/lub niewłaściwe okresowo działanie - Bezpie…

Rysunek : B1HU03OD

Odłączyć złącze kalkulatora kontroli silnika (53 -stykowe brązowe) :
Jeżeli obecność oleju na złączu kalkulatora kontroli silnika (w "c") : Wykonać naprawę 1 + 2
Jeżeli brak oleju na złączu kalkulatora kontroli silnika (w "c") ; Wiązka elektrozaworu sterowania pompy oleju jest zgodna :
Nie naprawiać

2.4. Kontrole elektryczne
2.4.1. Odczyt kodów defektów
OBOWIAZKOWE : Diagnostyka musi być wykonywana obowiązkowo za pomocą przyrządu diagnostycznego w trybie
podłączonym do Internetu z obowiązkową identyfikacją technika : Wybrać menu "Poszukiwanie usterki". Wykonać "odczyt
kodów usterek". Na koniec ogólnego testu, poczekać na uruchomienie zakładki Diagnostyki (główny ekran z wyborem metod
według dziedziny). Wyjść z sesji Diagnostyki cofając się do głównej zakładki. Zatwierdzić komunikat "Czy chcesz wyjść z
bieżącej sesji?"
Odczytać kody usterek :
Z lub bez obecności kodów usterek P0117, P0118, P0119, P023A, P023B, P023C, P0597, P0598, P0691, P0693, P0945 i/lub
P0947 : Zastosować tę informację
W przypadku obecności innych kodów błędów : Nie stosować wymiany

2.4.2. Kontrola bezpiecznika F5

http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1HW014RQ0&refaff=B1HW014RQ0&typeDoc=3&idFct=FCT0754

4/6

3.11.2014 1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego z lub bez zapalenia lampki kontrolnej diagnostyki silnika i/lub niewłaściwe okresowo działanie - Bezpie…

Rysunek : B1HU03CD

Sprawdzić bezpiecznik F5 15 A w PSF1 :
Jeżeli bezpiecznik F5 jest przepalony : Wymienić bezpiecznik ; Wykonać kontrole wycieków
Jeżeli bezpiecznik nie jest przepalony ; Wykonać kontrole wycieków

2.5. Naprawy
2.5.1. Naprawa 1
Oczyścić i odtłuścić strefy wycieku ; Za pomocą środka czyszczącego/odtłuszczającego.
Wymiana :
Elektrozawór sterowania pompy oleju
Pierścień uszczelniający
Wykonać następujące operacje :
Spuścić olej ze skrzyni biegów (mechaniczna skrzynia biegów)
Zdemontować prawą półoś napędową
Zdemontować łożysko podporowe prawej półosi
Spuścić olej z silnika
Zdemontować miskę olejową
Zdemontować pompę olejową
Zdemontować elektrozawór sterowania pompy oleju
Sprawdzić zgodność elektrozaworu pompy oleju (części zamienne)
Zamontować pierścień uszczelniający
Zamontować elektrozawór sterowania pompy oleju
Zamontować pompę oleju
Zamontować miskę olejową
Zamontować łożysko podporowe prawej półosi
Zamontować półoś
http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1HW014RQ0&refaff=B1HW014RQ0&typeDoc=3&idFct=FCT0754

5/6

3.11.2014 1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego z lub bez zapalenia lampki kontrolnej diagnostyki silnika i/lub niewłaściwe okresowo działanie - Bezpie…

Napełnić skrzynię biegów (mechaniczna skrzynia biegów)
Napełnić i doprowadzić do właściwego poziomu olej w misce olejowej silnika
UWAGA : Wymiana pompy oleju nie jest konieczna

2.5.2. Naprawa 2
Oczyścić i odtłuścić strefy wycieku ; Za pomocą środka czyszczącego/odtłuszczającego.

2.6. Czas naprawy
2.6.1. Odczyt kodów defektów + Wymiana bezpiecznika
Czas fakturowany : 0,40H.
Kod operacji : 9R03 RP00.
Kod przyczyny : 1612.
2.6.2. Sprawdzenie 1
Czas fakturowany : 0,40H.
Kod operacji : 9R03 RP00.
2.6.3. Sprawdzenie 2
Czas fakturowany : 0,10H.
Kod operacji : 9R00 RP00.
2.6.4. Sprawdzenie 3
Czas fakturowany : 0,10H.
Kod operacji : 9R00 RP00.
2.6.5. Naprawa 1
Czas fakturowany : 1,60H.
Kod operacji : 9R15RP00.
2.6.6. Naprawa 2
Czas fakturowany : 0, 20H.
Kod operacji : 9R01 RP00.

3. ROZWIĄZANIE SERYJNE
Od nr OPR 13191 poprawienie szczelności elektrozaworu sterowania pompy oleju.
UWAGA : Nie sporządzać więcej raportu ze zdarzenia (CRI) dla zasygnalizowania incydentu, który wystąpił w pojeździe
wyprodukowanym przed wprowadzeniem seryjnej zmiany ; Natomiast przekazać raport ze zdarzenia (CRI) o każdym
powtarzającym się przypadku po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej informacji lub o każdym incydencie, który
wystąpił w pojeździe wyprodukowanym po wprowadzeniu seryjnej zmiany

http://127.0.0.1:6091/affiche.do?ref=B1HW014RQ0&refaff=B1HW014RQ0&typeDoc=3&idFct=FCT0754

6/6


Download 1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego.pdf (PDF, 906.73 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 1CXA-B1HW014RQ0-Wyciek oleju silnikowego.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000192491.
Report illicit content