Klimaændringer truer vores havnebyer og sommerhusområder! (PDF)
File information


Author: Kim Sandahl

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 25/11/2014 at 13:43, from IP address 87.116.x.x. The current document download page has been viewed 467 times.
File size: 82.51 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Miljøministeriet
Børsgade 4
1215 København K

24. november 2014

Teknik & Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200

Klimaændringer truer vores havnebyer og sommerhusområder!

Kære Miljøminister Kirsten Brosbøl
Vi vil gerne takke for dit besøg i sommer, hvor du ved selvsyn så vores store og
dybt alvorlige udfordringer i forbindelse med klimaændringer. Samtidig er en tilbagemelding til den mere end kvart million borgere i de vestlige Limfjordskommuner
mere presserende end nogensinde før.
Stormen Bodil, som ramte Danmark i december 2013, satte nye standarder for
stormflodsvandstande i den vestlige Limfjord og anrettede store skader i vores
havnebyer. Skadernes omfang tydeliggjorde med al klarhed det samfundsøkonomiske rationale i at handle i tide. Vi skal ikke blot være på forkant med de fremtidige, tiltagende klimaudfordringer. Vi skal også håndtere de klimaudfordringer, som
vi allerede nu mærker konsekvenserne af.
De vestlige Limfjordskommuner har i 2014 været i tæt dialog om, hvordan vi imødekommer eksisterende og fremtidige klimaudfordringer. Vi koordinerer vores klimatilpasningsplaner og indsatser, hvor dette giver mening. På et helt centralt punkt
giver dette mere mening end noget andet sted. De vestlige Limfjordskommuner har
en væsentlig, fælles interesse i, at vandindstrømningen til Limfjorden via Thyborøn
Kanal reduceres.
Ændringer i Thyborøn Kanals morfologi betyder ifølge rapporten ”Thyborøn Kanal
og Vestlige Limfjord, august 2012” fra Kystdirektoratet, at de vestlige Limfjordskommuner i 2060 må forvente stormflodsvandstande, der er ca. 60 cm højere end i
dag. Sådanne vandstande vil have en helt ødelæggende effekt på vores byer,
havne, kyststrækninger, diger mv. Samtidig vil det teknisk og økonomisk set være
en næsten uoverstigelig opgave at klimasikre den vestlige Limfjords byer og anlæg
mod sådanne vandstande.
Heldigvis peger ovennævnte rapport fra Kystdirektoratet også på løsninger, som vil
være væsentlige bidrag til at håndtere klimaudfordringerne i den vestlige Limfjord.
Rapporten påpeger tilmed, at den samlede samfundsøkonomi ved at gennemføre
disse løsninger er særdeles gunstig. Her tænkes især på en forlængelse af høfde
58 eller 59.

Mail:
J.nr.:
S.nr.:
B.nr.:

teknik@lemvig.dk
00.16.00P20-0007
98644
956294

Ref.: THDA
Dir.tlf.: 96631414
KB: N19,
Version 5,
Q-gruppen 22/9-2014

Det er af meget stor betydning for de vestlige Limfjordskommuners videre arbejde
med klimatilpasning, at vi har en garanti for, at staten vil håndtere udfordringen ved
Thyborøn Kanal. Vi vil derfor gerne sætte en drøftelse af Thyborøn Kanals morfologi på den politiske dagsorden. Derfor denne henvendelse som opfølgning på vores brev af 27. feb. 2014 til Miljøministeren. Henvendelsen vil forhåbentlig føre til
en snarlig drøftelse af løsningsmuligheder og tidshorisonter med Miljøministeren..

Med venlig hilsen

Erik Flyvholm
Borgmester
På vegne af de 7 kommuners borgmestre:
H. C. Østerby, Holstebro Kommune
Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune
Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune
Mads Jakobsen, Struer Kommune
Lene Kjeldgård, Thisted Kommune
I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at
bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at
berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og
offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen.
Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk

Side 2 af 2
Sagsnummer: 98644
Brevnr: 956294


Download Klimaændringer truer vores havnebyer og sommerhusområder!Klimaændringer truer vores havnebyer og sommerhusområder!.pdf (PDF, 82.51 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Klimaændringer truer vores havnebyer og sommerhusområder!.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000195936.
Report illicit content