Manual Astra 2011 sr.pdf


Preview of PDF document manual-astra-2011-sr.pdf

Page 1 2 345266

Text preview


Uvod

Specifični podaci vozila
Molimo vas da na prethodnoj strani
unesete podatke o vozilu kako bi bili
lakše dostupni. Ovi podaci su
dostupni u poglavlju "Servis
i održavanje" i "Tehnički podaci" kao
i na identifikacionoj pločici.

Uvod
Vaše vozilo je koncipirano kao
kombinacija napredne tehnologije,
bezbednosti, ekološke prihvatljivosti
i ekonomičnosti.
Ovo uputstvo za upotrebu vam pruža
sve potrebne informacije koje vam
omogućavaju da bezbednije
i efikasnije vozite vaše vozilo.
Upozoriti putnike na mogući rizik od
nezgode i povrede usled
nenamenskog korišćenja vozila.
Uvek se morate pridržavati zakonskih
propisa i regulativa zemlje u kojoj se
nalazite. Ovi zakoni se mogu
razlikovati od informacija u ovom
uputstvu za upotrebu.

Kada ovo uputstvo za upotrebu
upućuje na posetu radionici,
preporučujemo vašeg Opel servis
partnera.
Svi ovlašćeni Opel servisni partneri
vam nude prvoklasne usluge po
pristupačnim cenama. Iskusni
mehaničari obučeni od strane Opel-a
rade po specifičnim Opel-ovim
uputstvima.
Komplet literature za kupca vozila bi
trebalo uvek da stoji na dohvat ruke
u vozilu.

Korišćenje ovog uputstva
■ Ovo uputstvo opisuje sve opcije
i dodatke koji su dostupni za ovaj
model. Neki opisi, uključujući one
za displej i funkcije menija, možda
neće odgovarati Vašem vozilu
usled varijanti modela, specifikacija
države, specijalne opreme ili
pribora.
■ Poglavlje "Ukratko" će vam dati
uvodne informacije.

3

■ Tabela sadržaja na početku ovog
uputstva i unutar svakog poglavlja,
pokazuje gde se nalaze
informacije.
■ Indeks pojmova će vam omogućiti
da potražite specifične informacije.
■ Ovo uputstvo za upotrebu opisuje
vozila sa upravljačem na levoj
strani. Upravljanje je slično i za
vozila sa upravljačem na desnoj
strani.
■ Uputstvo za upotrebu koristi
fabričke oznake motora.
Odgovarajuće komercijalne
oznake se mogu naći u poglavlju
"Tehnički podaci".
■ Strelice koje ukazuju na pravac,
npr. levo ili desno, napred, ili nazad
u opisima, uvek pokazuju pravac
kretanja
■ Prikazi displeja vozila možda neće
podržavati vaš jezik.
■ Poruke displeja i nalepnice
u unutrašnjosti su pisane
podebljanim slovima.

Nazad na sadrzinu