Manual Astra 2011 sr.pdf


Preview of PDF document manual-astra-2011-sr.pdf

Page 1 2 3 456266

Text preview


4

Uvod

Opasnost, Upozorenje
i Pažnja
9 Opasnost
Tekst označen 9 Opasnost pruža
informaciju o riziku od fatalne
povrede. Ne uzimanje u obzir ove
informacije može ugroziti život.

Simboli
Upućivanje na strane koje su
označene sa 3. 3, znači "videti
stranu".
Želimo Vam mnogo sati ugodne
vožnje.
Adam Opel GmbH

9 Upozorenje
Tekst označen 9 Upozorenje
pruža informaciju o riziku od
nesreće ili povrede. Ne uzimanjem
u obzir ove informacije može doći
do povređivanja.

Pažnja
Tekst označen Pažnja pruža
informaciju o mogućoj šteti po
vozilo. Ne uzimanjem u obzir ove
informacije može doći do
oštećenja vozila.

Nazad na sadrzinu