sciaga angol do pdf .pdf

File information


Original filename: sciaga angol do pdf.pdf
Author: Mati

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.2, and has been sent on pdf-archive.com on 18/12/2014 at 10:40, from IP address 150.254.x.x. The current document download page has been viewed 449 times.
File size: 57 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


sciaga angol do pdf.pdf (PDF, 57 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Trapdoors - zostawienie kompa bez wylogowania się dla obcych;
Piggybacking - użycie kogoś ID lub użycie jego prywatnych plików przed wylogowaniem się tej osoby;
Salami Shaving - Program który przelewa bardzo małą kwotę na konto przestępcy;
Denial of Service attack - Wysyłanie dużej ilości zapytań do serwera;
Hijacking - Przekierowanie osoby która chce odwiedzić daną stronę na inną stronę.;
Defacing - Zmienienie treści strony jakieś osoby.;
misdirection - hides the presence of the code;
reproduction - attaches a copy of itself to another program;
trigger - decides when and how to activate the payload;
payload - does the damage;
Trojan - A program that has a payload but don't have a reproduction routine; incremental backups - copies of changes of file made to reduce the risk of loss of
data;
incremental backups - ten dopisuje do bieżacego backupy zmiany, czyli kolejne backupy nadpisuja cześć zmian;
differential backup - ten składa się z backup i czesci zmiany, nastepnie tylko nadpisuje częśc zmian;
shareware - sotware available for a short time on a free trial basis;
uninterruptible - cannot be discrupted or cut;
compromise - put at risk;
cracked - deciphered, worked out;
encrypt - protect data by putting it in a form only authorised users can understand;
periodic - at regular intervals;
SAN - Storage Area Network;
DLTs - Digital Linear Tapes;
NAS - Network Attached Storage;
RAID - Redundant Array of Independent Disks;
SCSI - Small computer System interface;
Fibre Channel - A type of high speed interconnection;
Mirror - Write copies of data to two disks at the same time;
Disk array - A set of interconnected disks;
misdirection - zmyłka/ukrywanie się wirusa;
routine - algorytm;
reproduction - rozmnażanie/tworzenie wielu kopi;
trigger - zapadka/włącznik;
payload - ładowanie/część wirusa która wykonuje złośliwe zadania;
common – powszechna;
resident - rezydentn/przebywający na stałe; remains dormant - pozostaje w stanie uśpienia;
variety of forms - różnorodne formy;
relatively harmless - stosunkowo nieszkodliwe;
execution sequence - kolejność realizacji;

fairly – dość;
corrupted - zniszczone;
encrypt - szyfrowanie;
ensure - zapewnić;
encode - kodować;
enhance - wzmacniać/zwiększyć;
brighten - rozjaśnić;
encourage - popierać;
enlarge - powiększyć;
widen - rozszerzyć;
illicit - bezprawny, niedozwolony;
piggybacking - wejść za czyimiś plecami;
concealed - ukryty;
perform - wykonanie;
prohibited duties - zabronione rzeczy;
tricking - oszukiwanie;
revealing confidential information - ujawniając poufne informacje;
unaware - nieświadomy;
hijacking - porwanie samolotu;
digital certificate - certyfikat cyfrowy;
attempts - próby;
permanently - trwale;
memory chips - układy pamięci;
security measures - środki bezpieczeństwa;
require - wymaga;
authorisation - autoryzacja;
uninterruptible power supplies - zasilacze awaryjne;
surge protectors - przeciwprzepięciowe;
frequent intervals - odstępach czasu;
perform periodic - wykonywać okresowe;
vendor-supplied software - oprogramowanie dostarczego przez producenta;
fingerprint - odcisk palca;
facilities - udogodnienia;
coil - zwoje;
slight current - niewielkie napięcie;
broadcast - transmisja;
ATM - bankomat;
spread - rozpowszechniać;

cause further damage - spowodować dalsze uszkodzenia;
verified - zweryfikowana;
identity - tożsamość;
patterns - wzorce;
eyepiece - skaner spojówki;
unique barcode - unikalny kod kreskowy;
rely - opierają się;
intimidate - przerazić;
capacity - pojemność;
bottleneck - "wąskie gardło";
workhorse - "wół roboczy";
relatively - stosunkowo;
evolving rapidly - szybko rozwijającej;
severely restrict - istotne ograniczenia;
concept - pojęcie/pomysł;
drawbacks - słabe punkty / minusy;
bandwidth - przepustowość;
lack of cohesion - brak spójności;
places throughput - zdolnośc przepustowości;
entities - jednostkowy;
tied - zmienne;
viable - realny;
enviroment - środowisko;
fibre channel - kanał światłowodowy;
among - między;
burdening - obciążenia;
conduct online - przeprowadzić w internecie;
bandwidth pinch - nagły lag / spowolnienie;
consist - składać się;
spans - obejmujące;
midrange – przeciętny;
workload - nakład pracy;
offloading - wyładunek/ zmniejszenie;
underlying - bazowy / zasadniczy;
emerging - wschodzący;
copper cabling - okablowanie miedziane;
fibre-optic cable – światłowód;


Document preview sciaga angol do pdf.pdf - page 1/3

Document preview sciaga angol do pdf.pdf - page 2/3
Document preview sciaga angol do pdf.pdf - page 3/3

Related documents


sciaga angol do pdf
backup software is dead
glossary
gametek v braben writ 1996
eula surfer
barryallen 043rx en

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file sciaga angol do pdf.pdf