Karta zgłoszeniowa .pdf

File information


Original filename: Karta zgłoszeniowa.pdf
Title: Karta zgłoszeniowa
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.2 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 26/12/2014 at 19:16, from IP address 188.33.x.x. The current document download page has been viewed 316 times.
File size: 50 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Karta zgłoszeniowa.pdf (PDF, 50 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
tel/fax +48 74 842 62 60, +48 74 842 60 54
kom. 513 453 311
e-mail: ptewch@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

(Pieczątka nagłówkowa firmy)

Temat szkolenia: …..............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Data szkolenia: …..............................................................
Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto:
Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA:
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny księgowy

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
NIP 886-00-23-080
KRS stowarzyszeń: 0000071073
Członek stowarzyszenia: Dolnośląscy Pracodawcy

--------------------------------------------------Prezes / Dyrektor


Document preview Karta zgłoszeniowa.pdf - page 1/1


Related documents


zamkni cie ksi g rachunkowych 2014
windykacja w praktyce 17 11 2014
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r
akcja bilans 09 12 1014
karta zg oszeniowa 2
karta zg oszeniowa

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Karta zgłoszeniowa.pdf