Podatek VAT 19.01.2015 .pdf

File information


Original filename: Podatek VAT 19.01.2015.pdf
Title: Podatek VAT 19.01.2015
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.2 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 26/12/2014 at 19:35, from IP address 188.33.x.x. The current document download page has been viewed 505 times.
File size: 70 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Podatek VAT 19.01.2015.pdf (PDF, 70 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul. Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel. 74 842-62-60, fax 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

"PODATEK VAT W 2015 r. - warsztaty''
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Faktury
- skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,
- przypadki w jakich dopuszczalne jest anulowanie faktury,
- przy spełnieniu jakich warunków paragon jest uznawany za fakturę,
- terminy wystawiania faktur w przypadku refakturowania świadczeń,
- faktury elektroniczne,
- terminy i skutki podatkowe dotyczące faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki,
- faktury pro-forma,
- przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art.
108 ustawy o VAT,
2. Obowiązek podatkowy
- data wykonania usługi,
- data dokonania dostawy towarów,
- świadczenia o charakterze ciągłym,
- obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania świadczeń,
- przypadki w jakich wystawienie faktury skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego,
- otrzymanie zaliczki a data powstania obowiązku podatkowego,
- data powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniach realizowanych poza terytorium Polski,
- obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
3. Podatek naliczony i zwrot podatku
- źródło podatku naliczonego,
- terminy odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla
których podatnikiem jest nabywca, faktur MP,
- błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- terminy i zasady korygowania podatku naliczonego,
- warunki jakie winien spełnić podatnik aby otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w
terminie 25 dni,
4. Samochód a VAT
- zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia, wynajmu samochodu osobowego oraz części do tych
pojazdów,
- przypadki w jakich dostawa samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, jest
opodatkowana tym podatkiem lub wyłączona spod działania przepisów ustawy o VAT,
- sytuacje w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa.
- rozliczenie wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodu osobowego po 1 kwietnia 2014 r.
- ewidencja przebiegu pojazdu, oświadczenie o sposobie wykorzystania samochodu osobowego,
5. Podstawa opodatkowania
- zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT,
- podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości,
- skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania,
- sytuacje w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia,
opakowań itp.,
- podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
- rozliczanie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania,

Zmiany na rok 2015
1. Zmiany w zakresie odliczania VAT w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
podatkiem VAT oraz wyłączonych spod opodatkowania tym podatkiem (prewspółczynnik)
a) Działalność mieszana-ustalanie wskaźnika przez podatnika z naczelnikiem urzędu skarbowego
b) Brak możliwości kwestionowania ustaleń prognozy w ramach czynności kontrolnych

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul. Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel. 74 842-62-60, fax 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

c) Ustalanie współczynnika wyłącznie w stosunku do bieżącego roku podatkowego.
2. Odwrotne obciążenie (art. 17 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT –zał. Nr 11 do ustawy)
a) Idea odwrotnego obciążenia
b) Elementy wyróżniające fakturę dokumentującą sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem
c) Lista towarów objęta tym sposobem rozliczenia obowiązująca do 31.12.2014 r. oraz od 01.01.2015 r.
d) Limity dzienne transakcji wybranymi towarami od 1 stycznia 2015 r.
e) Warunki formalne zastosowania odwróconego obciążenia
f) Informacje podsumowujące dla transakcji krajowych – zasady i terminy sporządzania
3. Ulga za złe długi, kaucja gwarancyjna, solidarna odpowiedzialność w VAT od 1 stycznia 2015 r.
a) Nowy katalog towarów objętych solidarną odpowiedzialnością nabywcy (laptopy, notebooki, konsole do gier)
b) Nowe wysokości stawek kaucyjnych przy towarach wrażliwych
c) Nowe zasady rozliczania kaucji gwarancyjnej
d) Ulga na złe długi i brak konieczności korygowania VAT naliczonego w sytuacji, gdy dłużnik znajduje się w
trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
4. Zmiany w VAT związane z usługami elektronicznymi, telekomunikacyjnymi, nadawczymi świadczonymi w
innych krajach Unii Europejskiej
a) Wprowadzenie ogólnej zasady opodatkowania: VAT w kraju konsumenta usługi
b) MOSS -mały punkt kompleksowej obsługi, dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem państwa w którym
podatnik posiada siedzibę
c) Zmiany do art. 28k ustawy VAT
d) Brak obowiązku rejestracji w każdym państwie członkowskim UE.
5. Nowe grupy podmiotów objęte obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej od 1 stycznia 2015 r.
a) Limity wielkości sprzedaży, które obligują do zainstalowania kasy fiskalnej
b) Nowe grupy podmiotów zobowiązane do zainstalowania kasy fiskalnej: warsztaty samochodowe, punkty
wulkanizacyjne, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, doradztwo podatkowe, gabinety lekarskie, kancelarie
prawne – bez względu na obroty
c) Wyłączenie z obowiązku rejestracji dostawy środków trwałych oraz WNiP,
d) Procesowe terminy liczenia początkowej daty zainstalowania kasy fiskalnej.


WYKŁADOWCA: DARIUSZ POLAKOWSKI – praktyk, uznany ekspert i wybitny specjalista w
dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, osoba o dużym doświadczeniu i
niekwestionowanej wiedzy, autor lub współautor publikacji związanych z problematyką VATMIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 19.01.2015
KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1 – 2 osoby - 330,00
● 3 osoby - 313,50 zł. / os. (5 % zniżki) ● 4 i więcej osób – 297,00 zł. / os. (10 % zniżki)

r.

godz. 900-1500 - zgłoszenia przyjmujemy do 12.01.2015 r.

zł / os.

UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel. 74 842 62 60, fax 74 8426054, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Document preview Podatek VAT 19.01.2015.pdf - page 1/2

Document preview Podatek VAT 19.01.2015.pdf - page 2/2

Related documents


podatek vat 19 01 2015
podatek vat 13 04 2015
pdof 30 01 2015
vat zmiany m mucha 03 07 2015 r
zmiany w ordynacji podatkowej
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Podatek VAT 19.01.2015.pdf