PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactCitroen C4 Picasso Instrukcja Obsługi PL .pdf


Original filename: Citroen C4 Picasso - Instrukcja Obsługi PL.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 28/12/2014 at 17:59, from IP address 89.74.x.x. The current document download page has been viewed 83611 times.
File size: 13.7 MB (201 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


NA ZEWNĄTRZ

I

PRZEKAZANIE

Dach przeszklony
panoramiczny

Tylne zawieszenie
pneumatyczne
Tylne zawieszenie pneumatyczne umożliwia zwiększenie
komfortu podczas jazdy i utrzymywanie stałej wysokości nadwozia niezależnie od obciążenia
samochodu.

Wspomaganie parkowania
przodem/tyłem
Czujniki umieszczone w
zderzakach wykrywają
ewentualne przeszkody.138

94

95-96

Wyszukiwanie wolnego miejsca
Funkcja wyszukiwania wolnego
miejsca informuje o możliwości
zaparkowania samochodu.

4

Tylna szyba otwierana

Reflektory kierunkowe
ksenonowe
Funkcja ta w przypadku włączenia świateł mijania lub świateł
drogowych umożliwia kierowanie wiązki światła zgodnie z
ukształtowaniem drogi.

76-77

Oświetlenie boczne
zewnętrzne
Oświetla przestrzeń znajdującą się naprzeciwko drzwi kierowcy i pasażera.

145

OTWIERANIE
A

B

Otwieranie/Zamykanie pokrywy
komory silnika
W celu odblokowania pociągnąć
do siebie sterowanie umieszczone pod tablicą rozdzielczą.

C

B

A

Kluczyk ze zdalnym sterowaniem
A. Blokada centralna
B. Odblokowanie
C. Oświetlenie towarzyszące
D. Rozkładanie/składanie kluczyka22-23

Podpórka pokrywy silnika: odczepić podpórkę i obrócić, aby wsunąć w występ.
Aby zamknąć: umieścić
podpórkę na swoim miejscu,
opuścić pokrywę i puścić ją
swobodnie pod koniec ruchu.163

Zbiornika paliwa
(60 litrów)
Nacisnąć na sterowanie A umieszczone na panelu sterującym po
lewej stronie miejsca kierowcy.
Pokrywa otworzy się całkowicie
automatycznie.
Wsunąć pistolet dystrybutora tak,
aby pchnąć metalową pokrywkę B.
Popchnąć pokrywę wlewu paliwa,
aby ją zamknąć.PRZEKAZANIE

D

I

162

Po wyłączeniu zapłonu,
sterowanie A działa tylko
przez kilka minut. Jeżeli jest to
konieczne, ponownie włączyć
zapłon, aby włączyć tę funkcję.

5

OTWIERANIE

I

PRZEKAZANIE

4

1 2
2
Szyba tylna otwierana
Możliwość otwarcia szyby ułatwia
dostęp do bagażnika, nawet jeżeli
samochód zostanie zaparkowany blisko ściany lub innego samochodu.
Otwieranie
- Nacisnąć na łopatkę 2. Miejsce
umożliwiające przytrzymanie 4
znajduje się w osi wycieraczki
tylnej szyby.

3

MODUBOX (maksymalnie
22 kg) C4 Picasso
Modubox składa się z wózka, który można wyjąć z samochodu, i z
miękkiej torby. Z obydwóch elementów można korzystać niezależnie, stosownie do potrzeb.

3Zamykanie
- Opuścić tylną szybę.6

Otwieranie klapy tylnej
- Nacisnąć na łopatkę 1.
Uwaga: Otwarcie klapy tylnej nie
jest możliwe, gdy otwarta jest tylna szyba.

138

Zamykanie klapy tylnej
- Opuścić klapę tylną, przytrzymując
ją w jednym z dwóch miejsc do tego
przeznaczonych 3, znajdujących się
na wewnętrznej okładzinie tylnej klapy.
- Po przekroczeniu punktu równowagi,
puścić swobodnie klapę tylną, która zamknie się sama (podczas opadania nie
należy jej trzymać lub podtrzymywać).

140

BAGAŻNIK
Grand C4 Picasso
Roleta zasłaniająca bagaż

 139

Dostęp
do koła
zapasowego

Lampka przenośna132142-143

187

Tylne zawieszenie
pneumatyczne
Umożliwia ustawienie
wysokości progu bagażnika

Lampka
przenośna

145-146

PRZEKAZANIE

C4 Picasso
Dwuczęściowa
osłona bagażu

I

ZESTAW DO NAPRAWY PRZEBITEGO OGUMIENIA
Zestaw do naprawy przebitego ogumienia umieszczony jest w schowku pod nogami lewego pasażera w drugim rzędzie lub we wnęce bagażnika (w zależności od wyposażenia).
Zestaw ten zawiera wszystko co trzeba, aby naprawić przebite ogumienie i składa się ze sprężarki oraz dołączonego preparatu do naprawy miejsca przebicia.185

7

WNĘTRZE

I

Siedzenia w trzecim rzędzie Grand C4 Picasso

PRZEKAZANIE

1

8

F

2

E

3

G
W celu rozłożenia siedzenia
Złożyć podłogę harmonijkową
(1 2 3) umieszczoną nad poszczególnymi siedzeniami trzeciego rzędu.
Pociągnąć za czarny uchwyt taśmowy F umieszczony na oparciu
siedzenia.119

W celu schowania siedzeń
Ustawić trzy pokrywy podłóg harmonijkowych (1 2 3) w pionowym
położeniu, a następnie pociągnąć
za czerwony uchwyt taśmowy G.
Przed wszelkimi zmianami położenia siedzeń w trzecim rzędzie należy rozłożyć i zablokować sztywne
płyty.
Przed złożeniem siedzeń w drugim rzędzie należy sprawdzić, czy
nie ma na nich lub pod nimi żadnego przedmiotu.

Dostęp do miejsc w trzecim
rzędzie
Pociągnąć za łopatkę E umieszczoną w górnej części oparcia siedzeń w drugim rzędzie.118

WNĘTRZE

Siedzenia
w trzecim rzędzie
Grand C4 Picasso

I

A

C

D
Zalecenia dotyczące pasów
bezpieczeństwa pasażerów w
trzecim rzędzie
Należy zwrócić uwagę, aby odkładając pasy bezpieczeństwa pasażerów w trzecim rzędzie przyczepić je do pierścieni przewidzianych do tego celu.
Nie przyczepiać pasów bezpieczeństwa do
pierścieni oznakowanych czerwonym krzyżem (patrz rysunek przedstawiony powyżej).

SZTYWNA PŁYTA

SKŁADANIE SIEDZEŃ

Od zewnątrz
- Pociągnąć za uchwyt taśmowy C
do góry zgodnie z czerwoną strzałką, aby odblokować siedzenie.
Od strony bagażnika, na
przykład podczas załadunku
(Grand C4 Picasso)
Po wcześniejszym złożeniu siedzeń w trzecim rzędzie.
- Pociągnąć za uchwyt taśmowy
D w celu odblokowania żądanego siedzenia.

ROZKŁADANIE SIEDZEŃ

Odkładanie karabińczyka
pasa bezpieczeństwa
w trzecim rzędzie122

Rozłożyć sztywne płyty siedzeń
w drugim rzędzie i zablokować je
(Grand C4 Picasso).
Podnieść oparcie i pchnąć je w
kierunku tyłu aż do zablokowania.117

(Grand C4 Picasso)
Do każdego oparcia siedzenia z
drugiego rzędu przymocowana
jest sztywna płyta.
W celu odblokowania/
zablokowania sztywnej płyty:
- Przesunąć rygiel A płyty do dołu,
aby ją odblokować.
- Rozłożyć płytę, a następnie rygiel A przesunąć do góry, aby
zablokować.

PRZEKAZANIE

Siedzenia w
drugim rzędzie

Uwaga: Przed rozłożeniem sztywnych płyt należy sprawdzić, czy
siedzenia w drugim rzędzie są
maksymalnie cofnięte.

9

WNĘTRZE

I

Siedzenia w drugim rzędzie
D

C

PRZEKAZANIE

B
A
POŁOŻENIE „KOMFORTOWE”
Wszystkie 3 siedzenia w drugim
rzędzie są oddzielne i posiadają
taką samą szerokość. Możliwe
jest ich ustawienie w położeniu
nazywanym „komfortowym”.
W celu ustawienia siedzenia
lub siedzeń w położeniu
komfortowym
- Pociągnąć za uchwyt taśmowy B.
Oparcie pochyli się, a siedzisko
nieco się obróci.
W celu ustawienie siedzenia w
pierwotnym położeniu
- Pociągnąć za uchwyt taśmowy B
i przytrzymać siedzenie podczas
przesuwania do przodu.

10115

REGULACJA WZDŁUŻNA
Podnieść łopatkę A, umieszczoną w przedniej części siedziska i
ustawić siedzenie w żądanym położeniu.

Zapinanie środkowego pasa
bezpieczeństwa
- Umieścić klamrę C w prawym zaczepie, a następnie drugą klamrę
D umieścić w lewym zaczepie.121

MIEJSCE KIEROWCY

Łopatki

Sterowanie
elektrycznego
hamulca postojowego

Zestaw
wskaźników

Sterowanie
klimatyzacji
pasażera

PRZEKAZANIE

Sterowanie
klimatyzacji
kierowcy

Sterowanie mechanicznej
sterowanej skrzyni biegów
i automatycznej skrzyni
biegów

I

Dźwignia
wybierania

Kierownica z
wbudowanym centralnym
zespołem sterującym

Rozpylacz
zapachów

Sterowanie
radioodtwarzacza
i układu telematyki
Schowek
schładzany29

11

ROZMIESZCZENIE STEROWANIA

I

Siedzenia przednie

Regulacja ręczna
Zagłówek

2

1

PRZEKAZANIE

3

Regulacje sterowane elektrycznie:
Podłokietnik
Pochylanie oparcia


Podwyższanie fotela
kierowcy

Regulacja wzdłużna111

Regulacja wysokości i
pochylenia siedzenia oraz
regulacja wzdłużna
Regulacja pochylenia
oparcia i podparcia
lędźwiowego
Kierowcy: Zapamiętywanie
położeń miejsca kierowcy

Uwaga: Regulacje siedzenia sterowanego elektrycznie są również
chwilowo dostępne:
- po otwarciu jednych z drzwi przednich,
- po wyłączeniu zapłonu.
Sterowanie siedzeń
podgrzewanych
(umieszczone po
wewnętrznej stronie
przednich siedzeń)

Podparcie lędźwiowe

12112

ROZMIESZCZENIE STEROWANIA

I

A

1
Regulacja kierownicy
Kierownica posiada regulację ustawienia wysokości i głębokości.
Odblokować koło kierownicy ciągnąc sterowanie A do siebie.
Ustawić koło kierownicy, a następnie je zablokować, pchając sterowanie do oporu.86

Lusterko wsteczne wewnętrzne
automatyczne pokryte
elektrochromem
Zapewnia w sposób całkowicie automatyczny stopniowe przejście z
ustawienia dzień/noc.
Możliwe jest jego wyłączenie za
pomocą sterowania 1.
Lusterko do monitorowania
dzieci (2)
Umożliwia obserwowanie pasażerów siedzących z tyłu samochodu.
Aby uniknąć oślepiania, można je
zdemontować.84

Regulacja lusterek wstecznych
zewnętrznych
Działa przy włączonym zapłonie.
Z miejsca kierowcy wybrać lusterko, przestawiając sterowanie
1, w lewo lub w prawo, a następnie zmienić ustawienie lusterka w
czterech kierunkach za pomocą
sterowania 2.
Usuwanie zaparowania-odszranianie lusterek wstecznych jest
sprzężone z tą samą funkcją dla
tylnej szyby.

PRZEKAZANIE

2

1

2

Składanie lusterek wstecznych
Podczas postoju możliwe jest
ręczne lub elektryczne złożenie
lusterek wstecznych.85

13

I

ROZMIESZCZENIE STEROWANIA
9

A

PRZEKAZANIE

0

Regulacja wysokości
zaczepienia pasa
W celu właściwego ustawienia
pasa należy ścisnąć zacisk i przesunąć go w żądanym kierunku.86

Sterowanie elektryczne
podnośników szyb
Sterowanie umieszczone na
drzwiach kierowcy umożliwia sterowanie elektryczne szybami samochodu.97

Zasłony przeciwsłoneczne
przesuwne
- Przesunąć zasłonę do żądanego
położenia, pchając w miejscu A.
Na końcu zasłon znajdują się
daszki przeciwsłoneczne.
- Aby uniknąć oślepienia z przodu,
opuścić daszek przeciwsłoneczny.
Kurtyna przeszklonego dachu
panoramicznego sterowana
elektrycznie
Otwarcie (położenia od 1 do 9)
Zamknięcie (położenie 0)
Kurtyna ta wyposażona jest w
układ przeciwzaciskowy.


14

87

JAZDA

2

A

A

3

B

2

1

3

F

B

E

C

0

4

4
STEROWANIE ŚWIATEŁ
Pierścień A
1 Zatrzymanie
2 Włączanie automatyczne
3 Światła pozycyjne
4 Światła mijania/Światła
drogowe
Pierścień B
Reflektory przeciwmgłowe przednie
Światła przeciwmgłowe tylne80

Wycieraczki przedniej szyby
3 Praca przyspieszona.
2 Praca normalna.
1 Praca przerywana.
0 Zatrzymanie.
4 Funkcja automatycznego
włączania wycieraczek przez
naciśnięcie do dołu i jeden
cykl pracy wycieraczek szyb.
Uwaga: W celu wyłączenia funkcji
automatycznej pracy wycieraczek:
- przełączyć w położenie 1, a następnie wrócić do położenia 0.
Wycieraczka tylnej szyby

A
B
C
D
E
F

D
Lampki kontrolne
kierunkowskazów i świateł
Sterowanie systemu audio
Sterowanie wyświetlacza
wielofunkcyjnego
Sygnał dźwiękowy
Sterowanie opcjonalnych
funkcji
Sterowanie regulatora i
ogranicznika prędkości

PRZEKAZANIE

1

I

Zatrzymanie.
Praca przerywana.
Spryskiwanie i czasowa praca
wycieraczki tylnej szyby.82-83

15

JAZDA

I

PRZEKAZANIE

Dźwignia
wybierania

Mechaniczna sterowana
6-biegowa skrzynia biegów
R Bieg wsteczny
N Luz
A Tryb zautomatyzowany
M Tryb ręczny
Za pomocą łopatek + i -:
- Zmiana biegów w trybie ręcznym.
- Chwilowa ręczna zmiana biegów
w trybie zautomatyzowanym.

ŁopatkaŁopatka

+

Automatyczna skrzynia biegów
P Postój
R Wsteczny bieg
N Luz
D Tryb automatyczny
M Tryb sekwencyjny
Za pomocą łopatek + i -:
- Zmiana biegów w trybie sekwencyjnym.
- Chwilowa ręczna zmiana biegów
w trybie automatycznym.

Aby uruchomić silnik

Aby uruchomić silnik

Mechaniczna sterowana
6-biegowa skrzynia biegów
- Sprawdzić, czy dźwignia biegów
znajduje się w położeniu N.
- Mocno nacisnąć na pedał hamulca i włączyć rozrusznik.

Automatyczna skrzynia biegów
- Sprawdzić, czy dźwignia biegów
znajduje się w położeniu P lub N
i uruchomić rozrusznik.
Uwaga: Przed przestawieniem
dźwigni biegów z położenia P należy nacisnąć na pedał hamulca.


16

Dźwignia
wybierania

Mechanizm wybierania

58-6263-66

JAZDA

Hamulec postojowy sterowany
elektrycznie
Układ ten łączy w sobie:
- funkcje automatyczne:
automatyczne zaciskanie hamulca po zatrzymaniu silnika i automatyczne zwalnianie hamulca
podczas ruszania z miejsca samochodu (funkcje te są domyślnie włączone);
- ręczne sterowanie:
ręczne zaciskanie/zwalnianie hamulca postojowego jest możliwe
w każdej chwili przez pociągnięcie
łopatki sterowania A.Przed opuszczeniem samochodu
należy sprawdzić, czy lampka
kontrolna P (czerwona) hamulca
postojowego zapaliła się na stałe.
W przypadku opuszczania
samochodu przy pracującym
silniku, hamulec postojowy
należy zacisnąć ręcznie.
Nie pozostawiać dziecka
wewnątrz samochodu bez
opieki, gdy włączony jest zapłon,
ponieważ dziecko mogłoby
zwolnić hamulec postojowy.
Wyświetlanie
lampek
kontrolnych

Wyszukiwanie wolnego miejsca

A

Funkcję „wyszukiwania wolnego
miejsca” można wybrać przez naciśnięcie sterowania A.
Po wykonaniu pomiarów danego miejsca,
funkcja wyświetla następujące komunikaty:
Parkowanie możliwe

Wyświetlacz wielofunkcyjny

68-74

Wspomaganie ruszania na
pochyłej drodze
Aby ułatwić ruszanie z miejsca na
pochyłej drodze, Państwa samochód wyposażony jest w układ,
który unieruchamia go na około
2 sekundy, czas niezbędny do przełożenia nogi z pedału hamulca na
pedał przyspieszenia.
 75

Wyświetlanie
lampek
kontrolnych

Zestaw
wskaźników

< 20 km/h32-33

Parkowanie trudne

PRZEKAZANIE

A

I

Zestaw
wskaźników

Parkowanie nie jest zalecane
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Navidrive3476-77

17

WENTYLACJA

I

Klimatyzacja automatyczna

PRZEKAZANIE

PANELE STERUJĄCE KIEROWCY I PASAŻERA
Automatyczna regulacja
komfortu
Zamknięty obieg
Klimatyzacja
powietrza, automatyczny
(w zależności od wersji)

Szybkie odszranianie/
usuwanie zaparowania
szyb z przodu, z tyłu i
lusterek wstecznych
Odszranianie/
usuwanie
zaparowania tylnej
szyby i lusterek
wstecznych
Funkcja black
panel (wyłączenie
ekranów klimatyzacji i
podświetlenia
przycisków)

Regulacja i
wyświetlanie temperatury
(wartość zadana komfortu)

Regulacja
prędkości
dmuchawy
powietrza

Funkcja REST
(działanie wentylacji przy
wyłączonym silniku)

PANELE STERUJĄCE
PASAŻERÓW Z TYŁU

Tryb regulacji dla
pasażerów z tyłu

Regulacja
temperatury
Regulacja
prędkości
dmuchawy
powietrza

W przypadku
klimatyzacji
dodatkowej (brak
rozprowadzania
ciepłego powietrza)

Regulacja
rozprowadzania
powietrza


18

104-110

WENTYLACJA

I

Ogrzewanie i klimatyzacja sterowana ręcznie
PANEL STERUJĄCY KIEROWCY

PANEL STERUJĄCY PASAŻERA

Wyświetlanie
rozprowadzania powietrza

Szybkie odszranianie/usuwanie
zaparowania szyb z przodu, z tyłu i
lusterek wstecznych

PRZEKAZANIE

Regulacja temperatury
nadmuchiwanego powietrza
Stan regulacji temperatury
(włączona/wyłączona)

Odszranianie/
usuwanie zaparowania
tylnej szyby i lusterek
wstecznych
Regulacja i
wyświetlanie
prędkości
dmuchawy
powietrza
Regulacja
rozprowadzania
powietrza

Klimatyzacja
(nie jest dostępna
w wersji z
ogrzewaniem)
Tryb regulacji
temperatury dla
pasażera

Zamknięty obieg
powietrza

Regulacja
temperatury101-103

19

I

Z E S TAW W S K A Ź N I K Ó W

PRZEKAZANIE

Lampka
kontrolna niezapięcia/
odpięcia pasów
bezpieczeństwa

Ta lampka kontrolna informuje o niezapięciu lub odpięciu pasów bezpieczeństwa przez pasażerów z przodu
i odpięcia pasów bezpieczeństwa
przez pasażerów w drugim i w trzecim rzędzie. Podświetlone punkty
przedstawiają pasażerów, którzy są
odpięci/nie są zapięci.36

Wykrywanie niskiego ciśnienia
w oponach
Funkcja ta umożliwia ostrzeżenie
kierowcy o niskim ciśnieniu powietrza w oponie lub o jej przebiciu.
Układ ten nie zwalnia jednak z
obowiązku regularnej kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu.

A

Sygnalizacja niskiego ciśnienia
w oponach
Blokowanie od wewnątrz
Naciśnięcie sterowania A umożliwia zablokowanie i odblokowanie
centralnego zamka sterowanego
elektrycznie.
Jeżeli jedne z drzwi są otwarte lub
niedomknięte, blokada centralna
nie zadziała.
Zabezpieczenie przed napadem
Po ruszeniu z miejsca, układ ten
automatycznie blokuje drzwi w
chwili osiągnięcia przez samochód prędkości około 10 km/h.20

98

Zapala się lampka kontrolna SERVICE i wyświetlona zostaje sylwetka wraz
z komunikatem oraz
włączony zostaje sygnał
dźwiękowy.
Przebicie koła
Zapala się lampka kontrolna STOP i wyświetlona zostaje sylwetka wraz
z komunikatem oraz
włączony zostaje sygnał
dźwiękowy.190

B E Z P I E C Z E Ń S T W O PA S A Ż E R Ó W
A

I

C

ZABEZPIECZENIE DZIECI
Wyłączenie czołowej poduszki
powietrza pasażera
1. Włożyć kluczyk (A).
2. Ustawić w położeniu „OFF”.
3. Wyjąć kluczyk.

Sterowanie ręczne
W celu zablokowania tylnych drzwi
należy przechylić dźwignię (ukośna szczelina).

B

System mocowania ISOFIX
Trzy tylne siedzenia w drugim rzędzie i siedzenie pasażera z przodu
w Państwa samochodzie wyposażone są w zamocowania ISOFIX
zgodne z przepisami, każde z nich
składa się z 3 pierścieni mocujących (A B C).
Tego typu system mocujący przewidziany jest dla dzieci ważących
do 18 kg.
123

128

PRZEKAZANIE

A

Sterowanie elektryczne
Impulsowe naciśnięcie sterowania umożliwia wyłączenie tylnego
elektrycznego sterowania szyb i
otwierania tylnych drzwi.124

21

P IL O T Z D A LN E G O S T E R O WA NI A
D

II

A

B

C
Centralne odblokowanie zamków
- Krótkie naciśnięcie na sterowanie B umożliwia odblokowanie
pojazdu.
Odblokowanie zamków sygnalizowane jest miganiem kierunkowskazów oraz wyłączeniem alarmu, jeżeli
samochód jest w niego wyposażony.
Odblokowanie powoduje:
- rozłożenie zewnętrznych lusterek wstecznych i ustawienie ich
w ostatnim zapamiętanym położeniu,
- włączenie kierunkowskazów bocznych umieszczonych pod zewnętrznymi lusterkami wstecznymi,
- chwilowe włączenie lampek sufitowych i oświetlenia wewnątrz
pojazdu na około 30 sekund,
- chwilowe włączenie bocznego
zewnętrznego oświetlenia umieszczonego pod lusterkami wstecznymi przez około 30 sekund.

22

Uwaga: Jeżeli żadne drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 30 sekund
od odblokowania pojazdu, drzwi
zostaną ponownie zablokowane całkowicie automatycznie.
Blokada centralna Superblokada
- Krótkie naciśnięcie na sterowanie A
umożliwia zablokowanie pojazdu.
- Długie naciśnięcie na sterowanie
A powoduje również zamknięcie
szyb i kurtyny przeszklonego dachu panoramicznego.
Zablokowanie sygnalizowane jest
zapaleniem na stałe kierunkowskazów i włączeniem alarmu.
Zablokowanie powoduje:
- złożenie zewnętrznych lusterek
wstecznych,
- włączenie oświetlenia towarzyszącego, jeżeli funkcja ta jest
włączona,
- włączenie bocznego zewnętrznego oświetlenia.

Jeżeli jedne z drzwi lub bagażnik są otwarte lub niedomknięte,
dźwięk podobny do odgłosu odbicia sygnalizuje, że zablokowanie
pojazdu jest niemożliwe.
W przypadku pojazdów wyposażonych w układ superblokady, dwa
kolejne naciśnięcia na sterowanie A
powodują włączenie superblokady.
Otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz jest wówczas niemożliwe.
Możliwość wyboru drzwi i
pokryw
Po wybraniu pozycji „kierowca” w
menu „dostęp do pojazdu” na wyświetlaczu wielofunkcyjnym:
- jedno naciśnięcie na sterowanie
B powoduje otwarcie drzwi kierowcy,
- drugie naciśnięcie powoduje otwarcie
wszystkich drzwi i pokryw.
Funkcja ta nie jest dostępna za
pomocą kluczyka.

Włączanie superblokady jest niebezpieczne, jeżeli ktoś przebywa w
samochodzie, ponieważ nie można otworzyć drzwi od wewnątrz
(bez pilota zdalnego sterowania).
Podczas zamykania szyb i/lub kurtyny przeszklonego dachu
panoramicznego za pomocą pilota zdalnego sterowania, użytkownik musi
upewnić się, czy żadna osoba nie uniemożliwia prawidłowego zamknięcia szyb.

PIL O T Z D A L N E G O S T E R O WANIA
Oświetlenie towarzyszące
Naciśnięcie sterowania C powoduje
włączenie oświetlenia towarzyszącego (świateł pozycyjnych, świateł
mijania, oświetlenia tablic rejestracyjnych i oświetlenia bocznego pod
lusterkami wstecznymi).
Drugie naciśnięcie, zanim oświetlenie towarzyszące zgaśnie, powoduje jego wyłączenie.
Lokalizowanie pojazdu
Aby zlokalizować samochód na
parkingu, nacisnąć na sterowanie
A. Pojazd zostaje zlokalizowany
przez:
- włączenie na kilka sekund wszystkich kierunkowskazów,
- włączenie oświetlenia wewnętrznego na około 30 sekund i,
- włączenie bocznego oświetlenia.
Pojazd pozostaje zablokowany.
Składanie i rozkładanie
kluczyka
Sterowanie D umożliwia rozłożenie
i złożenie kluczyka do obudowy
pilota zdalnego sterowania.
Jeżeli sterowanie D nie zostanie
naciśnięte, możliwe jest uszkodzenie tego mechanizmu.

Zużyta bateria pilota zdalnego sterowania
Informację tę przekazuje wyświetlacz wielofunkcyjny, w połączeniu z
sygnałem dźwiękowym i zapaleniem lampki kontrolnej SERVICE.

II

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania
Rozpiąć obudowę, aby uzyskać dostęp do baterii.
Bateria: CR 0523 o napięciu 3 V.
Reinicjalizacja pilota zdalnego sterowania
Po wymianie baterii, konieczne jest przeprowadzenie ponownej inicjalizacji pilota zdalnego sterowania. W tym celu należy włączyć zapłon i natychmiast
nacisnąć sterowanie A na pilocie zdalnego sterowania, aż do wywołania żądanego działania. Operacja ta może potrwać kilkanaście sekund.
Uwaga: Należy dokładnie zapisać numery kluczyków i pilota zdalnego sterowania
na karcie ASSISTANCE. Kartę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Zużytych baterii nie należy wyrzucać. Należy je oddać w sieci CITROËNA
lub w jednym z zatwierdzonych punktów zbierających (na przykład w sklepie fotograficznym itp.).
Jednoczesne użytkowanie innych urządzeń wysokiej częstotliwości
(przenośne telefony, alarmy domowe...) może chwilowo zakłócić
pracę pilota zdalnego sterowania. W przypadku ciągłej
niesprawności należy wykonać ponowną inicjalizację
pilota zdalnego sterowania.
Z wyjątkiem reinicjalizacji pilot zdalnego sterowania nie może działać,
gdy kluczyk znajduje się w stacyjce blokady przeciwkradzieżowej,
nawet przy wyłączonym zapłonie.
Należy uważać, ponieważ nawet przypadkowe naciśnięcie pilota
zdalnego sterowania w kieszeni może spowodować niezamierzone
odblokowanie drzwi. Niemniej jednak, jeżeli żadne drzwi nie zostaną
otwarte w ciągu trzydziestu sekund od odblokowania pojazdu, drzwi
zostaną ponownie zablokowane całkowicie automatycznie.
Uwaga: W przypadku włożenia nieodpowiedniej baterii istnieje ryzyko
uszkodzenia pilota zdalnego sterowania.
Należy używać wyłącznie takich samych baterii lub równoważników
baterii zalecanych przez firmę CITROËN.

23

KLU C Z Y K I
Uruchamianie centralnego zamka kluczykiem
Krótkie przekręcenie kluczyka w zamku drzwi powoduje włączenie blokady samochodu.

II

Superblokada: Uruchamianie centralnego zamka kluczykiem
Drugie przekręcenie kluczyka w zamku drzwi powoduje włączenie superblokady pojazdu. Nie można wówczas otworzyć drzwi ani od wewnątrz,
ani z zewnątrz.
Przekręcenie i przytrzymanie kluczyka powoduje zamknięcie szyb.

Kluczyk elektronicznej blokady
rozruchu
Kluczyk umożliwia zablokowanie i
odblokowanie wszystkich zamków
w samochodzie i uruchomienie silnika.
Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, przy wyłączonym zapłonie i
po otwarciu drzwi kierowcy, włączony zostaje sygnał dźwiękowy,
jeżeli kluczyk nie został wyjęty z
wyłącznika zapłonu.
Kluczyk umożliwia wyłączenie czołowej poduszki powietrznej pasażera
(patrz „Poduszki powietrzne”).

24

Uwaga: Na postoju i z wyłączonym silnikiem zablokowanie pojazdu sygnalizowane jest miganiem lampki kontrolnej układu wewnętrznej blokady.
Jeżeli jedne z drzwi lub bagażnik są otwarte lub niedomknięte, dźwięk
podobny do odgłosu odbicia sygnalizuje, że zablokowanie pojazdu jest
niemożliwe.
Elektroniczna blokada rozruchu
Układ ELEKTRONICZNEJ BLOKADY ROZRUCHU blokuje układ zasilania silnika.
System włącza się automatycznie z chwilą wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
Wszystkie kluczyki zawierają układ elektronicznej blokady rozruchu.
Po włączeniu zapłonu, rozpoczyna się dialog pomiędzy kluczykiem i elektroniczną blokadą rozruchu.
Jeżeli kluczyk nie zostanie rozpoznany, rozruch jest niemożliwy.
W takim przypadku należy pozostawić samochód unieruchomiony i skontaktować się z siecią CITROËNA.

Włączanie superblokady jest niebezpieczne, jeżeli ktoś przebywa
w samochodzie, ponieważ nie można otworzyć drzwi od wewnątrz
(bez pilota zdalnego sterowania).
Numer kluczyka podany jest na wywieszce dołączonej do kluczyka.
W razie zgubienia, jedynie ASO CITROËN będzie mogła dostarczyć
nowe kluczyki lub piloty zdalnego sterowania.

KARTA K O D O WA
W przypadku zmiany właściciela samochodu, należy koniecznie przekazać nowemu właścicielowi kartę KODOWĄ.
Nigdy nie należy pozostawiać jej w samochodzie.

II

Rada
Wraz z samochodem, wydano
Państwu poufną kartę klienta.
Karta ta zawiera ukryty kod dostępu, który pozwala w ASO CITROËN
dokonać przeglądu technicznego
urządzenia elektronicznej blokady
rozruchu.
Nie należy zeskrobywać poufnego pola, jego nienaruszony stan
stanowi zabezpieczenie dla układu
elektronicznej blokady rozruchu.
Utrata karty sprawia, że system
elektronicznej blokady rozruchu
jest zdekompletowany.

Ze względu na kluczyk elektronicznej blokady rozruchu, poufną kartę zawierającą właściwy dla Państwa kod należy przechowywać w pewnym i
bezpiecznym miejscu (nigdy wewnątrz samochodu).
Przy wszelkich zmianach dotyczących kluczyków (dodanie, usunięcie lub
wymiana), konieczne jest zwrócenie się do ASO CITROËN wraz ze swoją
poufną kartą oraz wszystkimi posiadanymi kluczykami.

W żadnym przypadku nie należy modyfikować obwodu
elektrycznego elektronicznego układu blokady rozruchu, gdyż
mogłoby to uniemożliwić uruchomienie samochodu.
W przypadku zgubienia poufnej karty, konieczne będzie
dokonanie poważnej operacji w ASO CITROËN.

25

ALARM PRZECIWWŁAMANIOWY
II
A

B

1

Państwa pojazd może być wyposażony w ALARM PRZECIWWŁAMANIOWY.
Układ ten zapewnia:
• Ochronę obwodową od zewnątrz
za pomocą czujników na drzwiach
i pokrywach (drzwi, bagażnik, pokrywa silnika) oraz w układzie
elektrycznym.
• Ochronę objętościową (wnętrza)
za pomocą czujników ultradźwiękowych (reagujących na ruch we
wnętrzu pojazdu). Ochronę objętościową można wyłączyć za
pomocą sterowania 1.

Instalacja składa się ponadto z
syreny i lampki kontrolnej umieszczonej na sterowaniu 1 widocznej
z zewnątrz, która sygnalizuje trzy
możliwe stany alarmu:
• Alarm wyłączony (brak czuwania), lampka kontrolna zgaszona.
• Alarm włączony (czuwanie), powolne miganie lampki kontrolnej.
• Alarm wywołany (sygnał włamania), szybkie miganie lampki
kontrolnej, jeżeli alarm zostanie
wyłączony przez naciśnięcie sterowania B. Alarm zostaje wyłączony
z chwilą włączenia zapłonu.
Uwaga: W przypadku wystąpienia
usterki, lampka kontrolna zapala
się na stałe.

26

WYŁĄCZENIE SYSTEMU
ALARMOWEGO ZA POMOCĄ
PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA
Wyłączenie stanu czuwania systemu następuje w chwili odblokowania pojazdu (przez naciśnięcie
sterowania B na pilocie zdalnego
sterowania).
WYŁĄCZENIE SYSTEMU
ALARMOWEGO ZA POMOCĄ
KLUCZYKA
Odblokować drzwi za pomocą kluczyka. Nastąpi uruchomienie syreny.
Wsiąść do samochodu, a następnie
przekręcić kluczyk w celu włączenia
zapłonu i wyłączenia syreny. W przeciwnym wypadku syrena pozostanie
włączona przez około 30 sekund.

ALA R M P R Z E C I W W Ł A M A N I OWY
DZIAŁANIE SYSTEMU ALARMOWEGO
Wcześniej należy sprawdzić, czy wszystkie drzwi
i pokrywy zostały właściwie zamknięte.
Włączenie alarmu następuje przez naciśnięcie sterowania A na pilocie zdalnego sterowania.
Po włączeniu alarmu, czujniki są aktywne po 5 sekundach
(ochrona obwodowa) i 45 sekundach (ochrona wnętrza).
Gdy alarm znajduje się w stanie czuwania, każde włamanie powoduje włączenie syreny na 30 sekund i zapalenie kierunkowskazów.
Po chwili system alarmowy ponownie przechodzi w
stan czuwania, ale jego zadziałanie zostaje zapamiętane i jest sygnalizowane szybkim miganiem lampki
kontrolnej 1 po wyłączeniu alarmu przez naciśnięcie
sterowania odblokowania B. Miganie to ustaje w chwili
włączenia zapłonu.
Syrena zostaje również włączona w przypadku odcięcia zasilania elektrycznego. Aby ją wyłączyć, należy
przywrócić zasilanie elektryczne, a następnie nacisnąć na sterowanie odblokowania B.
Uwaga:
• Aby zablokować pojazd bez włączania trybu czuwania
systemu alarmowego, należy go zamknąć kluczykiem.
• W przypadku próby zablokowania pojazdu, gdy bagażnik lub jedne z drzwi są otwarte, blokada centralna nie zadziała, ale alarm zostanie włączony po
upływie około 45 sekund. Słyszalny jest dźwięk odbicia pochodzący od zamków.

Wyłączenie układu ochrony wnętrza
Alarm może działać z samą tylko ochroną obwodową
po wyłączeniu układu ochrony wnętrza (jeżeli użytkownik chce np. pozostawić psa w samochodzie).
W tym celu należy wyłączyć zapłon i natychmiast nacisnąć sterowanie 1 przez przynajmniej jedną sekundę.
Lampka kontrolna sterowania 1 zapala się wówczas na
stałe. Lampka ta zacznie migać po włączeniu alarmu.
Włączyć alarm, blokując pojazd za pomocą pilota
zdalnego sterowania.
Zaleca się wyłączanie układu ochrony wnętrza na
czas automatycznego mycia samochodu w myjni, aby
zapobiec niepotrzebnemu włączaniu się alarmu.

II

Włączanie automatyczne
(w zależności od przeznaczenia)
Alarm włącza się automatycznie po 2 minutach od zamknięcia ostatnich drzwi lub bagażnika.
Aby uniknąć wywołania alarmu w chwili otwarcia jednych
z drzwi lub bagażnika, należy ponownie nacisnąć przycisk odblokowania B na pilocie zdalnego sterowania.

Uwaga: syrena zostaje automatycznie wyłączona (np.
w celu odłączenia akumulatora) z chwilą odblokowania pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania.

27

BLOKADA KIEROWNICY - STACYJKA - ROZRUSZNIK
• D: Rozrusznik
Kluczyk należy zwolnić w chwili
uruchomienia silnika. Nigdy nie
włączać rozrusznika podczas pracy silnika.

II

• S: Blokada kierownicy
Aby odblokować kierownicę, należy lekko poruszyć kierownicą
przy obracaniu kluczyka w stacyjce.
• M: Zapłon włączony
W zależności od wersji posiadanego samochodu, na chwilę
muszą zapalić się również następujące lampki kontrolne.

28

Test z kluczykiem
w położeniu włączonego zapłonu

Blokada kierownicy
S: Po wyjęciu kluczyka, należy
obrócić kierownicą, aż do jej
zablokowania. Kluczyk może
być wyjęty tylko w położeniu S.
M: Zapłon włączony. Kierownica
jest odblokowana
(przekręcając kluczyk w
położenie M, należy, jeżeli
jest to konieczne, poruszać
lekko kołem kierownicy).
D: Położenie włączonego
rozrusznika.
Uruchamianie i wyłączanie silnika:
patrz „Rozruch i jazda”.

Tryb ekonomiczny
W celu umożliwienia rozruchu silnika
w niektórych sytuacjach pojazd przełączany jest na tryb ekonomiczny.
Akcesoria elektryczne wpływające
na komfort, jak również zapalanie reflektorów (oprócz sygnalizacji bocznej) wyłączane są automatycznie.
W celu ich ponownego włączenia
konieczne jest uruchomienie silnika.
Uwaga: Po przełączeniu na tryb
ekonomiczny, pojawia się komunikat.

NIGDY NIE WYJMOWAĆ KLUCZYKA ZE STACYJKI PRZED
OSTATECZNYM ZATRZYMANIEM POJAZDU.
PODCZAS JAZDY SILNIK MUSI KONIECZNIE PRACOWAĆ, ABY
ZACHOWANE BYŁO WSPOMAGANIE W UKŁADZIE
HAMULCOWYM I W UKŁADZIE KIEROWNICZYM
(niebezpieczeństwo włączenia się blokady kierownicy i brak
działania elementów bezpieczeństwa).
Na postoju, po wyjęciu kluczyka, pokręcić w razie potrzeby
lekko kierownicą, aby uruchomić jej blokadę.

STA N O W I S K O K I E R O W C Y
II
1

2 3

4

5

6

37 36 35 34

7

8 9 10

33

11 12 13 14 15

32 31 30 29

16 18 17

28 27

13

26 25

19

24

20

23

21

22

29

STA N O W I S K O K I E R O W C Y
II

30

1

Sterowanie:
• Lusterka wsteczne
• Podnośniki szyb
• Zabezpieczenie dzieci

2

Nawiew boczny

3

Sterowanie układu
klimatyzacji kierowcy

4

Sterowanie:
• Światła
• Kierunkowskazy
• Światła przeciwmgielne
przednie i tylne

5

Łopatka

6

Sterowanie regulatora i
ogranicznika prędkości
(na kole kierownicy)

7

Poduszka powietrzna kierowcy

8

Lampki kontrolne sygnalizacji

9

Schowek podręczny górny lewy

13 Sterowanie:
• Zerowanie dziennego
licznika kilometrów
• Potencjometr oświetlenia
• Color (wybór koloru tła)
• Personalizacja

24 Przełącznik na kluczyk:
• Włączenie/wyłączenie
poduszki powietrznej
pasażera

14 Wyświetlanie lampek
kontrolnych

27 Rozpylacz zapachów

15 Nawiewy środkowe

29 Sterowanie wyłączenia
systemu ESP

16 Sterowanie elektrycznego
hamulca postojowego

25 Sterowanie centralnego zamka
26 Radioodtwarzacz CD
28 Schowek schładzany

30 Sterowanie oświetlenia
towarzyszącego

17 Zestaw wskaźników

31 Blokada kierownicy-stacyjka

18 Sterowanie świateł
awaryjnych

32 Sterowanie wyświetlacza
wielofunkcyjnego (na kole
kierownicy)

19 Schowek podręczny górny
prawy

10 Sterowanie radioodtwarzacza
CD (na kole kierownicy)

20 Poduszka powietrzna
pasażera

11 Dźwignia wybierania
mechanicznej sterowanej
skrzyni biegów o
6 przełożeniach lub dźwignia
wybierania automatycznej
skrzyni biegów/łopatka

21 Głośnik (wysokotonowy)
(prawy i lewy)

12 Sterowanie:
• Wycieraczki przedniej szyby
• Spryskiwacze szyb
• Wycieraczka tylnej szyby
• Komputer pokładowy

23 Schowek podręczny dolny:
• Zaczep rozpylacza
zapachów
• Różne schowki

22 Sterowanie układu
klimatyzacji pasażera

33 Sygnał dźwiękowy
34 Sterowanie opcjonalne funkcji
(na kole kierownicy)
35 Pokrywa umożliwiająca
dostęp do skrzynek
bezpieczników
36 Sterowanie:
• Pokrywa wlewu paliwa
• Wspomaganie przy
parkowaniu
• Alarm AFIL
• Wyłączenie alarmu
• Regulacja reflektorów
37 Otwieranie pokrywy silnika

ZES TAW Y W S K A Ź N I K Ó W
Na zestawie wskaźników, pośrodku tablicy rozdzielczej, wyświetlane są wszystkie
informacje dotyczące jazdy i komfortu.

II

Zestaw wskaźników jednokolorowy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym A

Zestaw wskaźników dwukolorowy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym C

Zestaw wskaźników NaviDrive z wyświetlaczem wielofunkcyjnym DT

31

ZESTAW WSKAŹNIKÓW JEDNOKOLOROWY - WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY A
II

Wyświetlanie
lampek kontrolnych

A

B

1 2

7

3

4

5

8

WYŚWIETLACZ CENTRALNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obrotomierz
Informacje ze skrzyni biegów
Lampka kontrolna „noga na
hamulcu”
Prędkościomierz
Wartości zadane regulatora
lub ogranicznika prędkości
Wskaźnik paliwa

6

9

Wyświetlanie
lampek kontrolnych

C

D

PRZYCISKI STERUJĄCE
7.
8.
9.

Dzienny licznik kilometrów
Wyświetlacz wielofunkcyjny A
Sygnalizator przeglądów, po
włączeniu zapłonu, a
następnie licznik całkowitego
przebiegu

A. Potencjometr oświetlenia
(dostępny zarówno w dzień,
jak i w nocy)
B. Zerowanie dziennego licznika
kilometrów
C. Personalizacja zestawu
wskaźników (wyświetlanie
żądanych informacji)
D. Check (lista alarmów)


32

42-45

ZES TAW Y W S K A Ź N I K Ó W
Na zestawie wskaźników, pośrodku tablicy rozdzielczej, wyświetlane są wszystkie
informacje dotyczące jazdy i komfortu.

II

Zestaw wskaźników jednokolorowy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym A

Zestaw wskaźników dwukolorowy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym C

Zestaw wskaźników NaviDrive z wyświetlaczem wielofunkcyjnym DT

31

ZESTAW WSKAŹNIKÓW DWUKOLOROWY - WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY C
Wyświetlanie
lampek kontrolnych

1 2

3

4

5

6

II

Wyświetlanie
lampek kontrolnychA

B

7

8

WYŚWIETLACZ CENTRALNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obrotomierz
Informacje ze skrzyni biegów
Lampka kontrolna „noga na
hamulcu”
Prędkościomierz
Wartości zadane regulatora
lub ogranicznika prędkości
Wskaźnik paliwa

9

C

46-49

D

PRZYCISKI STERUJĄCE
7.
8.
9.

Dzienny licznik kilometrów
Wyświetlacz wielofunkcyjny C
Sygnalizator przeglądów, po
włączeniu zapłonu, a
następnie licznik całkowitego
przebiegu

A. Potencjometr oświetlenia
(dostępny zarówno w dzień,
jak i w nocy)
B. Zerowanie dziennego licznika
kilometrów
C. Personalizacja zestawu
wskaźników (wyświetlanie
żądanych informacji)
D. COLOR (wybór koloru tła)
Ten przycisk umożliwia
wybranie jednego z kilku
ustawień koloru tła, od
białego do niebieskiego.

33

ZES TAW Y W S K A Ź N I K Ó W
Na zestawie wskaźników, pośrodku tablicy rozdzielczej, wyświetlane są wszystkie
informacje dotyczące jazdy i komfortu.

II

Zestaw wskaźników jednokolorowy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym A

Zestaw wskaźników dwukolorowy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym C

Zestaw wskaźników NaviDrive z wyświetlaczem wielofunkcyjnym DT

31

ZESTAW WSKAŹNIKÓW NAVIDRIVE - WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY DT
II

1

3

2

4

5

A

C
D

B50
6

7

WYŚWIETLACZ CENTRALNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

34

Wartości zadane regulatora
lub ogranicznika prędkości
Prędkościomierz
Wyświetlacz NaviDrive
(patrz instrukcja NaviDrive)
Obrotomierz
Lampka kontrolna „noga na
hamulcu”
Wskaźnik paliwa
Dzienny licznik kilometrów

8

9

PRZYCISKI STERUJĄCE
8.

9.

Sygnalizator przeglądów, po
włączeniu zapłonu, a
następnie licznik całkowitego
przebiegu
Informacje ze skrzyni biegów

A. Personalizacja zestawu
wskaźników (wyświetlanie
żądanych informacji)
B. COLOR (wybór koloru tła)
Ten przycisk umożliwia
wybranie jednego z kilku
ustawień koloru tła, od białego
do niebieskiego.
C. Potencjometr oświetlenia
(dostępny zarówno w dzień,
jak i w nocy)
D. Zerowanie dziennego licznika
kilometrów

LAM P K I K O N T R O L N E
II

Lampki kontrolne kierunkowskazów i świateł

Kierunkowskaz po lewej
stronie
Patrz „Sygnalizacja”

Kierunkowskaz po
prawej stronie
Patrz „Sygnalizacja”

Światła kierunkowskazów działają jednocześnie,
gdy włączone są światła awaryjne.

Światła pozycyjne
Patrz „Sygnalizacja”

Światła mijania
Patrz „Sygnalizacja”

Światła przeciwmgielne
(tylne)
Patrz „Sygnalizacja”

Reflektory przeciwmgielne
(przednie)
Patrz „Sygnalizacja”
Światła drogowe
Patrz „Sygnalizacja”

35

LAM P K I K O N T R O L N E
II

Lampka kontrolna
natychmiastowego
zatrzymania się
Po zapaleniu się tej lampki, należy natychmiast zatrzymać się i
wyłączyć silnik. Skontaktować się
z siecią CITROËNA.
Zapaleniu tej lampki towarzyszy
wyświetlenie symbolu Stop na wyświetlaczu.
Lampka kontrolna poziomu
płynu hamulcowego oraz
wadliwego działania układu
rozdzielania siły hamowania
Przy pracującym silniku, ta lampka kontrolna zawsze zapala się wraz z lampką
kontrolną STOP i sygnalizuje niewystarczający poziom płynu hamulcowego.
Jeżeli lampka kontrolna pozostaje zapalona, należy natychmiast zatrzymać się
i skontaktować się z siecią CITROËNA
(patrz „Hamulce”).

36

Lampka kontrolna
hamulca postojowego
sterowanego
elektrycznie
Zapalenie się tej lampki kontrolnej na
stałe stanowi potwierdzenie zaciągnięcia hamulca postojowego.
Miganie tej lampki kontrolnej przy pracującym silniku sygnalizuje nieprawidłowe zaciśnięcie lub zwolnienie hamulca
postojowego. Szybko skontaktować się
z siecią CITROËNA (Patrz „Hamulec
postojowy sterowany elektrycznie”).

Lampka kontrolna
uszkodzenia hamulca
postojowego
sterowanego elektrycznie
Ta lampka kontrolna zapala się w przypadku uszkodzenia hamulca postojowego sterowanego elektrycznie.
Lampka kontrolna
wyłączenia
automatycznych funkcji
hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie
Zapala się, gdy funkcje „automatycznego zaciskania” po zatrzymaniu silnika i „automatycznego zwalniania”
są wyłączone lub uszkodzone.
Lampka kontrolna
ładowania akumulatora
Ta lampka kontrolna zapala się na
chwilę po uruchomieniu silnika. Powinna zgasnąć, gdy silnik zacznie
pracować. Jeżeli zapali się na stałe, należy szybko skontaktować się
z siecią CITROËNA.
Lampka kontrolna
niezapięcia pasów
bezpieczeństwa (na
wyświetlaczu NaviDrive)

Lampka kontrolna
niezapięcia/odpięcia
pasów bezpieczeństwa

Ta lampka kontrolna informuje o niezapięciu lub odpięciu pasów bezpieczeństwa przez pasażerów z przodu i
odpięciu pasów bezpieczeństwa przez
pasażerów z tyłu w drugim i trzecim
rzędzie. Podświetlone punkty przedstawiają pasażerów, którzy są odpięci/
nie są zapięci.
Niezapięty pas bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu:
- Lampka kontrolna zapala się w zakresie prędkości od 0 do 20 km/h. Powyżej
20 km/h lampka kontrolna miga, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
i włączony zostaje sygnał dźwiękowy
na około 120 sekund.
Niezapięte pasy bezpieczeństwa pasażerów z tyłu:
- Po włączeniu zapłonu, punkty odpowiadające miejscom, na których pasy
bezpieczeństwa nie są zapięte, pozostają zapalone przez 30 sekund.
Pasy bezpieczeństwa odpięte podczas
jazdy:
- Punkt odpowiadający miejscu, na którym pas bezpieczeństwa jest odpięty,
zapala się w zakresie prędkości od 0
do 20 km/h. Powyżej 20 km/h punkt ten
miga i włączony zostaje sygnał dźwiękowy na około 120 sekund. Sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony po zatrzymaniu
silnika lub otwarciu jednych z drzwi.

LAM P K I K O N T R O L N E
Lampka kontrolna
wykrycia otwarcia
drzwi lub pokrywy
Przy pracującym silniku, zapala się w
celu zasygnalizowania otwarcia drzwi,
pokrywy silnika i/lub bagażnika.
Lampka kontrolna
uszkodzenia poduszki
powietrznej czołowej/
bocznej
Patrz „Poduszki powietrzne”.
Lampka kontrolna
wyłączenia czołowej
poduszki powietrznej
pasażera
Patrz „Poduszki powietrzne”.
Lampka kontrolna
temperatury płynu
chłodzącego
Zapala się na kilka sekund po każdym
włączeniu zapłonu. Zapalenie się tej
lampki kontrolnej przy pracującym silniku sygnalizuje nienormalny wzrost
temperatury płynu chłodzącego.
Należy się obowiązkowo zatrzymać.
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.
Jeżeli poziom jest prawidłowy, należy
skontaktować się z siecią CITROËNA.

Układ ABS

Lampka kontrolna ABS zapala się
po włączeniu zapłonu i powinna
zgasnąć po kilku sekundach.
Jeżeli lampka kontrolna nie gaśnie, może to oznaczać uszkodzenie systemu (patrz „Hamulce”).
Lampka kontrolna
podgrzewania silnika
Diesla
Patrz zalecenia dotyczące rozruchu
silnika.
Patrz rozdział „Rozruch i jazda”.
Lampka kontrolna
SERVICE
W przypadku poważnych usterek,
ta lampka kontrolna pali się dopóty,
dopóki występuje usterka, której dotyczy komunikat alarmowy.
Szybko skontaktować się z siecią
CITROËNA.
Ta lampka kontrolna pali się tylko
przez pewien czas w przypadku
drobnych usterek.
Skontaktować się z siecią CITROËNA.
Aby ponownie wyświetlić odpowiadający komunikat alarmu, patrz
„Dziennik alarmów”.

Lampka kontrolna
działania układu
oczyszczania spalin

II

Jeżeli miga lub zapali się w czasie
jazdy, świadczy to o nieprawidłowości w działaniu układu oczyszczania spalin.
Szybko skontaktować się z siecią
CITROËNA.
Lampka kontrolna
zabezpieczenia dzieci
Podczas włączania lub po każdym włączeniu zapłonu, lampka
kontrolna zapala się, a następnie
gaśnie po 10 sekundach (patrz
rozdział „Zabezpieczenie dzieci”).

37

LAM P K I K O N T R O L N E
II

Lampka kontrolna
ESP/ASR

Lampka kontrolna
rezerwy paliwa

Podczas pracy
Zadziałanie jednego z układów
ESP lub ASR sygnalizowane jest
miganiem lampki kontrolnej ESP/
ASR.
W przypadku usterki
Zapalenie się lampki kontrolnej ESP/
ASR, pojawienie się komunikatu na
wyświetlaczu wielofunkcyjnym i włączenie sygnału dźwiękowego podczas jazdy sygnalizuje uszkodzenie
tego układu.
Skontaktować się z siecią CITROËNA.

Przy pełnym zbiorniku zapalone
są wszystkie odcinki.
Gdy w zbiorniku pozostaje już tylko około 7 litrów paliwa, zapala się
lampka kontrolna rezerwy paliwa,
włączony zostaje sygnał dźwiękowy alarmu (bip), na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się
komunikat, a na zestawie wskaźników pozostają zapalone 2 lub
3 odcinki.
Po zgaśnięciu ostatniego odcinka,
w zbiorniku pozostaje około 2 litrów
paliwa.

Wyłączenie
Zapalenie się lampki kontrolnej ESP/
ASR oraz diody Led sterowania wyłączającego układ ESP sygnalizuje
wyłączenie tego układu.
Patrz „ESP”.

Sterowanie umieszczone na płycie po lewej stronie kierownicy
umożliwia otwarcie pokrywy wlewu paliwa od wewnątrz pojazdu
(patrz „Paliwo”).

Lampka kontrolna
„noga na hamulcu”
Miganie tej lampki kontrolnej sygnalizuje
konieczność naciśnięcia pedału hamulca
w celu ruszenia z miejsca w przypadku
mechanicznej sterowanej skrzyni biegów
o 6 przełożeniach lub w celu przesunięcia dźwigni z położenia P w przypadku
automatycznej skrzyni biegów.
Ta lampka zapala się, jeżeli kierowca chce
zwolnić hamulec postojowy sterowany elektrycznie bez naciskania na pedał hamulca.
Uwaga: W przypadku mechanicznej
sterowanej skrzyni biegów, ta lampka
kontrolna miga, gdy nastąpi przegrzanie sprzęgła w wyniku zbyt długiego
utrzymywania pojazdu w miejscu na
stromym wzniesieniu poprzez naciskanie na pedał przyspieszenia. Należy
skorzystać z hamulca lub z hamulca postojowego sterowanego elektrycznie.
Lampka kontrolna
wyszukiwania
wolnego miejsca
Ta lampka kontrolna zapala się po
włączeniu funkcji wyszukiwania
wolnego miejsca.
Podczas dokonywania pomiarów
lampka ta miga.

38

ZES TAW W S K A Ź N I K Ó W
Po włączeniu zapłonu, na zestawie wskaźników pojawia się:
- sygnalizator przeglądów,
- wskaźnik poziomu oleju silnika,
- licznik całkowitego przebiegu
kilometrów,
- następnie licznik dziennego
przebiegu kilometrów.

Wskaźnik poziomu oleju silnika
Po włączeniu zapłonu, przez klika sekund wyświetlany jest sygnalizator
przeglądów (patrz „Sygnalizator przeglądów”), a następnie również przez
kilka sekund wyświetlany jest poziom oleju silnika.

II

Uwaga: W celu prawidłowego przeprowadzenia pomiaru poziom oleju silnika należy
sprawdzać na poziomym podłożu, z silnikiem wyłączonym od co najmniej 15 minut.

oil ok

Taki wygląd wyświetlacza sygnalizuje prawidłowe
działanie.

oil

Miganie symbolu „OIL” sygnalizuje poziom oleju
poniżej minimum.
Sprawdzić poziom za pomocą ręcznej miarki.
Patrz „Poziomy płynów”.
Jeżeli niski poziom oleju zostanie potwierdzony,
skontaktować się z siecią CITROËNA.

oil --

Miganie symbolu „OIL ----” sygnalizuje uszkodzenie wskaźnika. Skontaktować się z siecią
CITROËNA.

39

SYG N A L I Z ATO R P R Z E G L Ą DÓW
II

40

Przypomina kierowcy o terminie zbliżającego się przeglądu przewidzianego w planie przeglądów według
książki serwisowej. Informacja ta zależy od dwóch parametrów: od przebiegu kilometrów i czasu, jaki upłynął od ostatniego przeglądu.
Działanie
Po włączeniu zapłonu, przez kilka
sekund wyświetlany jest klucz symbolizujący przeglądy; na wyświetlaczu licznika kilometrów pojawia
się przebieg pozostający do najbliższego przeglądu (w tysiącach
i setkach kilometrów).
Przykład: Przed następnym przeglądem pozostaje jeszcze do
przejechania:

Działanie, jeżeli do kolejnego
przeglądu pozostało mniej niż
1 000 km
Przy każdym włączeniu zapłonu
przez pięć sekund miga klucz symbolizujący przeglądy oraz licznik
kilometrów.
Przykład: Przed następnym przeglądem pozostaje jeszcze do przejechania: 900 km.
Przez pięć sekund po włączeniu zapłonu, na wyświetlaczu pojawia się:

Działanie po przekroczeniu
terminu przeglądu
Jeżeli zalecany termin przeglądu
został przekroczony, przy każdym
włączeniu zapłonu miga klucz
przeglądu oraz licznik wyświetlający przekroczoną liczbę kilometrów
(poprzedzony znakiem minus).
Przykład: Przebieg do przeglądu
został przekroczony o 300 km.
Przegląd należy wykonać jak najszybciej.

Kilka sekund później wyświetlony
zostaje licznik kilometrów.

Kilka sekund później wyświetlony
zostaje licznik kilometrów, a klucz
przeglądu pozostaje zapalony.

Kilka sekund po włączeniu zapłonu,
licznik kilometrów wraca do normalnego trybu pracy, a klucz przeglądu pozostaje zapalony.

SY GN AL I ZATOR PRZ EG LĄ DÓW
Przeglądy okresowe
W przypadku eksploatacji pojazdu w szczególnie trudnych warunkach, należy zastosować plan
przeglądów „dla eksploatacji w
trudnych warunkach”, co oznacza
częstsze przeglądy (patrz książka
serwisowa).

II
A
Zestaw
wskaźników
jednokolorowy
lub dwukolorowy

A
Zestaw
wskaźników
NaviDrive

Zerowanie
Państwa przedstawiciel sieci CITROËN wykonuje tę czynność po każdym
przeglądzie. Jednakże, w przypadku samodzielnego przeprowadzenia
przeglądu, należy wykonać następującą procedurę zerowania:
- Wyłączyć zapłon, przekręcić kluczyk w położenie S, blokady kierownicy.
- Nacisnąć i przytrzymać sterowanie A.
- Włączyć zapłon.
- Nacisnąć i przytrzymać sterowanie A, aż do pojawienia się zera i zniknięcia klucza przeglądu.
- Wyłączyć zapłon.

41

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY A
II

1

2

3

O

L
J

Zalecane jest, aby podczas jazdy
kierowca nie posługiwał się przedstawionym poniżej sterowaniem.
1 - Godzina
2 - Data i pole wyświetlania
3 - Temperatura zewnętrzna
Gdy temperatura zewnętrzna zawiera się pomiędzy +3°C i -3°C,
wyświetlacz temperatury miga
(groźba gołoledzi).
Uwaga: Wyświetlona temperatura
zewnętrzna może być wyższa od
rzeczywistej, jeżeli samochód jest
zaparkowany w pełnym słońcu.

42

R

H

M

Wyświetlanie niektórych informacji odbywa się czasami na zasadzie przewijania lub na przemian.
Sterowanie
O
- Wywołanie „Głównego Menu”
J lub M - Przewijanie
menu
na
wyświetlaczu
L
- Zatwierdzanie i wybieranie
w menu, żądanej funkcji
lub zmienionej wartości
H
- Anulowanie operacji lub
powrót do poprzedniego
ekranu wyświetlacza
R
- Wybieranie typu informacji wyświetlanej w polu
2 (data, radioodtwarzacz
CD i komputer pokładowy)
K lub N - W menu, wybór włączenia/
wyłączenia funkcji oraz
wybór ustawień własnych

R

J

H

L
K

N
O

M

Główne Menu
Naciśnięcie sterowania O, a następnie J
lub M umożliwia uzyskanie dostępu do
następujących funkcji:
• Radioodtwarzacz CD (Patrz radioodtwarzacz)
• Konfiguracja samochodu, umożliwia włączenie/wyłączenie następujących opcji:
- włączanie wycieraczki tylnej szyby,
- automatyczne oświetlenie towarzyszące (w zależności od wersji),
- funkcje automatyczne (zaciskanie/
zwalnianie) hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie,
- wybieranie drzwi i pokryw,
- zapalanie świateł dziennych (w zależności od przeznaczenia).
• Opcje, umożliwia wyświetlenie alarmów.
• Ustawienia wyświetlacza, umożliwia
ustawienie daty i godziny na wyświetlaczu.
• Wersje językowe, umożliwia wybór
wersji językowej dla wyświetlacza.
• Jednostki, zapewnia dostęp do wyboru jednostek temperatury i zużycia
paliwa.

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY A
PERSONALIZACJA i
KONFIGURACJA
Aby włączyć/wyłączyć
wycieraczkę tylnej szyby przy
włączaniu wstecznego biegu:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
podrzędne menu w celu dokonania personalizacji i konfiguracji Państwa samochodu, a
następnie potwierdzić wybór,
naciskając na L.
3. Wybrać wycieraczkę tylnej szyby
za pomocą J lub M.
4. Układ zasygnalizuje, czy funkcja
jest włączona czy wyłączona. W
celu zmiany stanu należy nacisnąć na K lub N.
5. Zatwierdzić, naciskając na L.

O

L

J
R

H

M

R

J

H

L
K

II

N
O

M

Aby włączyć/wyłączyć automatyczne oświetlenie towarzyszące:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M podrzędne menu w celu dokonania konfiguracji Państwa samochodu, a następnie potwierdzić wybór, naciskając na L.
3. Wybrać oświetlenie towarzyszące za pomocą J lub M.
4. Układ zasygnalizuje, czy funkcja jest włączona czy wyłączona. W celu
zmiany stanu należy nacisnąć na K lub N.
5. Zatwierdzić, naciskając na L.
Aby włączyć/wyłączyć automatyczne funkcje hamulca postojowego
sterowanego elektrycznie:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M podrzędne menu w celu dokonania konfiguracji Państwa samochodu, a następnie potwierdzić wybór, naciskając na L.
3. Wybrać automatyczny hamulec postojowy za pomocą J lub M.
4. Układ zasygnalizuje, czy funkcja jest włączona czy wyłączona. W celu
zmiany stanu należy nacisnąć na K lub N.
5. Zatwierdzić, naciskając na L.

43

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY A
II

O

L

J
R

H

M

R

J

H

L
K

N
O

M

Aby włączyć/wyłączyć wybieranie drzwi i pokryw:
1. Nacisnąć na O.
2. Za pomocą J lub M wybrać podrzędne menu w celu dokonania konfiguracji Państwa samochodu, a następnie
potwierdzić wybór, naciskając na L.
3. Wybrać dostęp za pomocą J lub M.
4. Układ wyświetli informacje o stanie drzwi i pokryw. W celu zmiany stanu należy nacisnąć na K lub N.
5. Zatwierdzić, naciskając na L.
Aby włączyć/wyłączyć zapalanie świateł dziennych (w zależności od przeznaczenia):
1. Nacisnąć na O.
2. Za pomocą J lub M wybrać podrzędne menu w celu dokonania konfiguracji Państwa samochodu, a następnie
potwierdzić wybór, naciskając na L.
3. Wybrać zapalanie świateł dziennych za pomocą J lub M.
4. Układ zasygnalizuje, czy funkcja jest włączona czy wyłączona. W celu zmiany stanu należy nacisnąć na
K lub N.
5. Zatwierdzić, naciskając na L.

44

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY A
O

L

J
R

H

M

Aby wyświetlić dziennik
alarmów:
1. Nacisnąć na O.
2. Za pomocą J lub M wybrać podrzędne menu opcji. Potwierdzić,
naciskając dwa razy na L.
Uwaga: Wyświetlanie alarmów
można przerwać przez wybranie
przerwania za pomocą R i potwierdzenie, naciskając na L.
Alarmy, które zostały wcześniej zasygnalizowane, a których przyczyny
nie zostały usunięte, zostaną ponownie kolejno wyświetlone.

R

J

H

L
K

N
O

M

Aby ustawić datę i godzinę:
1. Nacisnąć na O.
2. Za pomocą J lub M wybrać
podrzędne menu ustawiania
wyświetlacza, a następnie potwierdzić, naciskając na L.
3. Za pomocą J lub M wybrać
pozycję do zmodyfikowania:
rok, miesiąc, dzień, godzina,
minuty i tryb wyświetlania.
4. Zmienić ustawienia, naciskając na K lub N. Naciśnięcie
J lub M umożliwia wybranie
kolejnej pozycji do zmodyfikowania. Po wprowadzeniu
wszystkich zmian, należy nacisnąć na L.

Aby wybrać wersję językową:
1. Nacisnąć na O.
2. Za pomocą J lub M wybrać
podrzędne menu wersji językowych. Potwierdzić wybranie
tej pozycji, naciskając na L.
3. Naciskając na K lub N, wybrać żądaną wersję językową,
a następnie zatwierdzić, naciskając na L.

II

Aby wybrać jednostki:
1. Nacisnąć na O.
2. Za pomocą J lub M wybrać
podrzędne menu jednostek.
Potwierdzić wybranie tej pozycji, naciskając na L.
3. Za pomocą J lub M wybrać jednostkę do zmodyfikowania (temperatury lub zużycia paliwa).
4. Naciskając na K lub N, wybrać
żądaną jednostkę, a następnie
zatwierdzić, naciskając na L.
Uwaga: Wybór ten dotyczy wszystkich informacji (Zużycia paliwa Prędkości) pojawiających się na
wyświetlaczach.

45

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY C
II

1

2

3

O

L

J
Zalecane jest, aby podczas jazdy
kierowca nie posługiwał się przedstawionym poniżej sterowaniem.
1 - Godzina
2 - Temperatura zewnętrzna
3 - Data i pole wyświetlania
Gdy temperatura zewnętrzna zawiera się pomiędzy +3°C i -3°C,
wyświetlacz temperatury miga
(groźba gołoledzi).
Sterowanie
O
- Wywołanie „Głównego Menu”
J lub M - Przewijanie menu na wyświetlaczu
L
- Zatwierdzanie i wybieranie
w menu, żądanej funkcji
lub zmienionej wartości
H
- Anulowanie operacji lub
powrót do poprzedniego
ekranu wyświetlacza
R
- Wybór typu informacji wyświetlanej w sposób ciągły
(data, radioodtwarzacz CD,
komputer pokładowy) w
prawej części wyświetlacza

46

R

H

M

Główne Menu
Naciśnięcie sterowania O powoduje wyświetlenie „Głównego Menu”
wyświetlacza wielofunkcyjnego. Z
poziomu tego menu możliwe jest
uzyskanie dostępu do następujących funkcji:
Radioodtwarzacz CD
(Patrz radioodtwarzacz)

Komputer pokładowy,
umożliwia:
- Wprowadzanie odległości
do miejsca przeznaczenia.
- Dostęp do dziennika alarmów (ponowne wyświetlenie wcześniej zasygnalizowanych alarmów).
- Dostęp do stanów funkcji, takich
jak np. automatycznego włączania świateł i wycieraczek przedniej szyby.

Personalizacja
konfiguracja umożliwia
włączenie/wyłączenie:
- wycieraczki tylnej szyby,
- automatycznego włączania oświetlenia towarzyszącego,
- reflektorów kierunkowych ksenonowych dwufunkcyjnych,
- funkcji automatycznych (automatycznego zaciśnięcia/zwolnienia)
hamulca postojowego sterowanego elektrycznie,
- wybierania drzwi i pokryw,
- zapalania świateł dziennych,
oraz wybranie:
- natężenia oświetlenia, godziny,
daty i jednostek,
- wersji językowej dla wyświetlacza.
Zestaw głośnomówiący
Bluetooth®
(Patrz radioodtwarzacz)
Uwaga: Wyświetlona temperatura
zewnętrzna może być wyższa od
rzeczywistej, jeżeli samochód jest
zaparkowany w pełnym słońcu.

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY C
KOMPUTER POKŁADOWY
Aby wprowadzić do komputera
pokładowego odległość do
przejechania:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
ikonę komputera pokładowego, a następnie potwierdzić,
naciskając na L.
3. Wybrać wprowadzanie odległości za pomocą J lub M. Potwierdzić wybór, naciskając na L.
4. W celu wprowadzenia odległości
wybrać cyfrę do zmodyfikowania
za pomocą J lub M, a następnie
potwierdzić, naciskając na L.
5. Za pomocą J lub M ustawić wartość, a następnie potwierdzić,
naciskając na L.
6. Zatwierdzić na ikonie „OK” na
wyświetlaczu.
Aby wyświetlić dziennik alarmów
komputera pokładowego:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M ikonę komputera pokładowego, a
następnie potwierdzić, naciskając na L.
3. Wybrać dziennik alarmów.
4. Po wyświetleniu listy, przewijać
ją za pomocą J lub M.
5. Nacisnąć na H, aby powrócić do
wyświetlania w sposób ciągły.
Aby uzyskać dostęp do stanu
funkcji, należy postępować w analogiczny sposób.

O

L

J
R

H

M

PERSONALIZACJA i
KONFIGURACJA
Aby włączyć/wyłączyć
wycieraczkę tylnej szyby przy
włączaniu wstecznego biegu:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
ikonę „Personalizacji-Konfiguracji”, a następnie potwierdzić
wybór, naciskając na L.
3. Następnie wybrać podrzędne
menu parametrów pojazdu.
Potwierdzić, naciskając na L.
4. Za pomocą J lub M wybrać
„wspomaganie przy parkowaniu”. Potwierdzić wybór, naciskając na L.
5. Następnie, naciskając na L,
zaznaczyć/usunąć zaznaczenie włączania wycieraczki
tylnej szyby przy włączaniu
wstecznego biegu, aby ją włączyć/wyłączyć.
6. Zatwierdzić na ikonie „OK” na
wyświetlaczu.

R

J

H

L
K

II

N
O

M

Aby włączyć/wyłączyć
automatyczne oświetlenie
towarzyszące:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
ikonę „Personalizacji-Konfiguracji”, a następnie potwierdzić
wybór, naciskając na L.
3. Następnie wybrać podrzędne
menu parametrów pojazdu.
Potwierdzić, naciskając na L.
4. Za pomocą J lub M wybrać
„oświetlenie i sygnalizacja”.
Potwierdzić wybór, naciskając
na L.
5. Następnie, naciskając na L,
zaznaczyć/usunąć zaznaczenie „oświetlenia towarzyszącego”, aby je włączyć/wyłączyć.
Po włączeniu, należy wybrać
czas trwania: nacisnąć na L,
a następnie wybrać za pomocą J lub M czas trwania i nacisnąć na L.
6. Zatwierdzić na ikonie „OK” na
wyświetlaczu.

47

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY C
II

O

L

J
R

H

M

Aby włączyć/wyłączyć
reflektory kierunkowe
ksenonowe dwufunkcyjne:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
ikonę „Personalizacji-Konfiguracji”, a następnie potwierdzić
wybór, naciskając na L.
3. Następnie wybrać podrzędne
menu parametrów pojazdu.
Potwierdzić, naciskając na L.
4. Za pomocą J lub M wybrać
„wspomaganie prowadzenia
pojazdu”. Potwierdzić wybór,
naciskając na L.
5. Następnie, naciskając na L,
zaznaczyć/usunąć zaznaczenie reflektorów kierunkowych
ksenonowych dwufunkcyjnych,
aby je włączyć/wyłączyć.
6. Zatwierdzić na ikonie „OK”
na wyświetlaczu.

48

Aby włączyć/wyłączyć
automatyczne funkcje hamulca
postojowego sterowanego
elektrycznie (automatyczne
zaciskanie/zwalnianie):
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M ikonę „Personalizacji-Konfiguracji”,
a następnie potwierdzić wybór,
naciskając na L.
3. Następnie wybrać podrzędne
menu parametrów pojazdu.
Potwierdzić, naciskając na L.
4. Za pomocą J lub M wybrać
„wspomaganie prowadzenia
pojazdu”. Potwierdzić wybór,
naciskając na L.
5. Następnie, naciskając na L,
zaznaczyć/usunąć zaznaczenie „automatycznego hamulca
postojowego”, aby włączyć/
wyłączyć automatyczne funkcje zaciskania/zwalniania.
6. Zatwierdzić na ikonie „OK” na
wyświetlaczu.
Aby włączyć/wyłączyć
wybieranie drzwi i pokryw:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
ikonę „Personalizacji-Konfiguracji”, a następnie potwierdzić
wybór, naciskając na L.

3.
4.
5.
6.

Następnie wybrać podrzędne
menu parametrów pojazdu.
Potwierdzić, naciskając na L.
Za pomocą J lub M wybrać
„dostęp do pojazdu”. Potwierdzić wybór, naciskając na L.
Następnie, naciskając na L,
wybrać żądany stan drzwi i
pokryw.
Zatwierdzić na ikonie „OK”
na wyświetlaczu.

Aby włączyć/wyłączyć
zapalanie świateł dziennych
(w zależności od
przeznaczenia):
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
ikonę „Personalizacji-Konfiguracji”, a następnie potwierdzić
wybór, naciskając na L.
3. Następnie wybrać podrzędne
menu parametrów pojazdu.
Potwierdzić, naciskając na L.
4. Za pomocą J lub M wybrać
„oświetlenie i sygnalizacja”.
Potwierdzić wybór, naciskając
na L.
5. Następnie, naciskając na L,
zaznaczyć/usunąć zaznaczenie „świateł dziennych”, aby
włączyć/wyłączyć tę funkcję.
6. Zatwierdzić na ikonie „OK”
na wyświetlaczu.

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY C
O

L

J
R

H

M

Aby ustawić datę i godzinę:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
ikonę „Personalizacji-Konfiguracji”, a następnie potwierdzić
wybór, naciskając na L.
3. Wybrać ustawianie wyświetlacza
za pomocą J lub M. Potwierdzić,
naciskając na L.
4. Wybrać ustawianie daty i godziny, za pomocą J lub M, a następnie potwierdzić, naciskając na L.
5. Za pomocą J lub M wybrać
wartości do zmodyfikowania.
Potwierdzić, naciskając na L.
6. Zmienić ustawienia za pomocą
J lub M, a następnie zatwierdzić
poszczególne pozycje, naciskając na L.
7. Zatwierdzić na ikonie „OK” na
wyświetlaczu.

R

J

H

L
K

N
O

M

Aby wybrać jednostki:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
ikonę „Personalizacji-Konfiguracji”, a następnie potwierdzić
wybór, naciskając na L.
3. Wybrać ustawianie wyświetlacza
za pomocą J lub M. Potwierdzić,
naciskając na L.
4. Następnie wybrać podrzędne
menu jednostek. Zatwierdzić,
naciskając na L.
5. Za pomocą J lub M wybrać
jednostkę do zmiany (temperatury lub zużycia paliwa), a
następnie zatwierdzić, naciskając na L.
6. Zatwierdzić na ikonie „OK” na
wyświetlaczu.

Aby wybrać wersję językową:
1. Nacisnąć na O.
2. Wybrać za pomocą J lub M
ikonę „Personalizacji-Konfiguracji”, a następnie potwierdzić
wybór, naciskając na L.
3. Wybrać za pomocą J lub M
pozycję wybierania wersji językowej.
4. Za pomocą J lub M wybrać żądaną wersję językową, a następnie
potwierdzić wybór, naciskając
na L.
5. Zatwierdzić na ikonie „OK” na
wyświetlaczu.

II

Uwaga: Wybór ten dotyczy wszystkich informacji (Zużycia paliwa Prędkości) pojawiających się na
wyświetlaczach.

49

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY DT
II

1

2

3

4

5

O

L

J

R
Zalecane jest, aby podczas jazdy
kierowca nie posługiwał się przedstawionym poniżej sterowaniem.
1 - Temperatura zewnętrzna
2 - Książka adresowa
3 - Data
4 - Telefon
5 - Godzina
Gdy temperatura zewnętrzna zawiera się pomiędzy +3°C i -3°C,
wyświetlacz temperatury miga
(groźba gołoledzi).
Uwaga: Wyświetlona temperatura
zewnętrzna może być wyższa od
rzeczywistej, jeżeli samochód jest
zaparkowany w pełnym słońcu.
Sterowanie
O
- Wywołanie „Głównego Menu”
J lub M - Przewijanie menu na wyświetlaczu
L
- Zatwierdzanie i wybieranie
w menu, żądanej funkcji
lub zmienionej wartości

50

H
R

H

J

R
N

K

M

- Anulowanie operacji lub
powrót do poprzedniego
ekranu wyświetlacza
- Wybór typu informacji wyświetlanej w sposób ciągły
(data, radioodtwarzacz CD,
komputer pokładowy) w
prawej części wyświetlacza

O

L H

M

Książka adresowa
(Patrz instrukcja obsługi
NaviDrive)
Teleinformatyka
(Patrz instrukcja obsługi
NaviDrive)
Konfigurowanie, umożliwia
ustawienie poszczególnych
parametrów (daty, godziny, jednostek)
(Patrz instrukcja obsługi NaviDrive)

Główne Menu
Naciśnięcie sterowania O powoduje
wyświetlenie „Głównego Menu” wyświetlacza wielofunkcyjnego.
Z poziomu tego menu możliwe
jest uzyskanie dostępu do następujących funkcji:

Mapa
(Patrz instrukcja obsługi
NaviDrive)

Nawigacja/naprowadzanie
(Patrz instrukcja obsługi
NaviDrive)

Video
(Patrz instrukcja obsługi
NaviDrive)

Audio
(Patrz instrukcja obsługi
NaviDrive)
Komputer pokładowy
(Patrz instrukcja obsługi
NaviDrive)


Related documents


krokowy opis
ip lab05
ufo jako magnokraft cz druga
pm w2 prezentacja
pbl gra
cennik vidos


Related keywords