Definitie van Aanbidding.pdf


Preview of PDF document definitie-van-aanbidding.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


De definitie van Ibaadah (‫)عبادة‬
Er zijn veel definities gegeven door de Geleerden over de betekenis van
Ibaadah (‫)عبادة‬. Voordat we ze in het kort gaan opnoemen zullen we eerst de
taalkundige betekenis van (‫ )عبادة‬vermelden. In de (Arabische) taal betekent het
(‫ )الذل والخضوع‬dit houdt “ootmoedigheid en onderworpenheid” in, wat ook wel
betekent; “nederigheid, het nederig zijn, het onderworpen zijn”, en dus
worden er in het Arabisch uitdrukkingen gebruikt zoals (‫)بعير معبد‬, dit houdt een
kameel in die nederig is en onderdanig is gemaakt. Eveneens (‫)طريـق معبد‬, wat
betekent: een verlaagd pad (doordat het vaak betreden is). Een van de
taalkundige betekenissen van het woord is ook: “gehoorzaamheid” (taa’ah),
“volgen” (inqiyaad) en “toewijding” (ta’alloeh).
Voor de definitie in de Sharie’ah, wat ook de precieze betekenis is van de
aanbidding die wordt verwacht in de Sharie’ah, zien we onder meer de
volgende definities:
 ar-Raghib al-Asfahani v: De vrijwillig, zelfgekozen daad, losstaand
van lichamelijke verlangens, die voortkomt uit een intentie waarbij
toenadering tot Allah wordt gezocht en gehoorzaamheid van de
Sharie’ah wordt beoogd. [Tafsiel an-Nash’atayn wa Tahsiel asSa’aadatayn]
 al-Baghawi v: Aanbidding (ibaadah) [is]; Gehoorzaamheid (taa’ah)
dat gepaard gaat met de nederigheid van een persoon (tadhalloel) en
onderworpenheid (khoedoo’). De dienaar (‘abd) wordt zo genoemd
door zijn nederigheid (dhillah) en zijn navolging (inqiyaad). [Sharh usSoennah 1/53]