Definitie van Aanbidding.pdf


Preview of PDF document definitie-van-aanbidding.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


 Ibn al-Qayyim v: Aanbidding (ibaadah) brengt twee stelregels
samen: het uiterste van liefde met het uiterste van nederigheid en
onderworpenheid. Dus degene van wie je hebt gehouden, maar niet
voor onderworpen hebt; je bent geen aanbidder van diegene. En voor
degene waarvoor jij je onderworpen hebt zonder liefde; je bent ook
geen aanbidder (van diegene) totdat je liefde hebt en je, je
onderworpen hebt. [Madaarij as-Saalikien 1/74]
 Ibn Kathier v: In de wetgeving (Sharie’ah) is het een uitdrukking die
de perfectie van liefde (mahabbah), onderworpenheid (Khudoo’) en
vrees (Gawf) combineert. [Tafsier ibn Kathier 1/25]
 Ibn Taymiyyah v: Een term die de perfectie van liefde voor Allah,
op het hoogst mogelijke niveau, combineert met de perfectie van
nederigheid, op het hoogst mogelijke niveau. Want liefde waar
nederigheid ontbreekt en nederigheid waar liefde ontbreekt wordt
niet gezien als aanbidding, maar aanbidding is datgene waar de
perfectie van beide wordt gecombineerd. [Minhaaj us-Soennah 3/290]