Definitie van Aanbidding.pdf


Preview of PDF document definitie-van-aanbidding.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


 Ibn ‘Oetheymien v: Aanbidding (ibaadah) wordt aangeduid met

twee betekenissen. De (aanbidder’s) aanbidding (at-ta’abbud) en
hetgeen waarmee iemand aanbidt (al-muta’abbad bihi). Dus de eerste
betekenis van aanbidding is dat een persoon nederig is tegenover Zijn
Heer door het uitvoeren van Zijn geboden en het wegblijven van Zijn
verboden, uit liefde (hubb) en verering (ta’dheem) voor Hem. Bij deze
beschrijving keert het (ta’abbud) terug naar de daad van de dienaar.
Voor de tweede betekenis, wordt aanbidding (ibaadah) aangeduid met
de betekenis met datgeen waarmee iemand aan het aanbidden is (almuta’abbad bihi). Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyyah v heeft dit
gedefinieerd met de beste definitie… dus het gebed is aanbidding,
(het geven van) verplichte aalmoezen is aanbidding, vasten is
aanbidding en de bedevaart is aanbidding.
[Majmoe’ fataawaa wa Rasaa’il 7/330]

De uitgebreide definitie
Dit brengt ons naar de definitie die we willen gebruiken voor het doel van dit
artikel, waar Sheikh ‘Oethaymien v op doelde, die van Sheikh ul-Islaam ibn
Taymiyyah v want het is de meest nauwkeurige, precieze en alomvattende
definitie van aanbidding (ibaadah):

‫هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمـال الظاهرة والباطنة‬
Het (ibaadah) is een verzamelnaam voor dat al datgeen waar Allah van houdt
en tevreden over is, van uitspraken en daden, innerlijk en uiterlijk.

De uitspraak is uitgelegd door de geleerden van Ahloes-Soennah. Deze uitleg
kan als volgt samengevat worden: