Definitie van Aanbidding.pdf


Preview of PDF document definitie-van-aanbidding.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Innovaties worden niet beschouwd als aanbidding…
Dus dit sluit iedere vorm van geïnnoveerde aanbidding uit die niet wettelijk
vaststaat of waar geen oorsprong voor is (dit is in elk opzicht een totaal,
volledig (nieuwe) innovatie). Of als er een oorsprong voor bestaat, dan (bestaat
er geen bewijs) voor de wijze waarop het wordt uitgevoerd (dit is een relatieve
innovatie); het komt overeen met de oorsprong die in de Sharie’ah terug te
vinden is, maar het komt in haar details niet overeen met de Sharie’ah. De albid’ah al-haqeeqiyyah (een innovatie in haar essentie, vanuit alle opzichten) en
al-bid’ah al-idaafiyah (relatieve innovatie; een innovatie in sommige opzichten)
vallen niet onder de definitie van aanbidding, aangezien er geen bewijs is dat
Allah ervan houdt of tevreden mee is. Het staat ook vast dat Allah de religie
heeft vervolmaakt en niets heeft achtergelaten, en dat de Boodschapper n de
aan hem toevertrouwde taak heeft volbracht en de waarheid in zijn geheel
heeft overgebracht. Dus aanbidding is alleen datgeen waar Allah van houdt en
tevreden over is en de innovaties vallen daar niet onder. En iedere daad van
aanbidding die een oorsprong kent in de Sharie’ah moet overeenkomen met de
Sharie’ah in ten minste één van de volgende maatstaven (hangt er vanaf waar
het om gaat):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

In
In
In
In
In
In

zijn
zijn
zijn
zijn
zijn
zijn

hoeveelheid (‘adad)
plaats (makaan)
tijd (zamaan)
soort (jinns)
hoedanigheid (kayfiyyyah)
reden of oorzaak (sabab)

Dus met dit is de daad van aanbidding in overeenkomst met de Soennah en
Sharie’ah.