Definitie van Aanbidding.pdf


Preview of PDF document definitie-van-aanbidding.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Innerlijke en uiterlijke uitspraken en daden
Dus datgene waar Allah van houdt en tevreden over is bestaat uit uitspraken
(qawl) en daden (‘amal), en dit omvat zowel het innerlijk als het uiterlijke. Dit
brengt vervolgens vier categorieën voort waar alles wat aanbidding is onder
valt:
 De innerlijke uitspraken zijn de uitspraken van het hart. Dat is het geloof.
Oftewel: de geloofsovertuigingen die zich in het hart bevinden, deze
worden de uitspraken van het hart genoemd.
 De uiterlijke uitspraken zijn de uitspraken met de tong, datgeen dat
wordt uitgedrukt met de tong, daaronder valt; de getuigenis met de
kalimah, de gedenkingen van Allah, het vragen van vergiffenis, het
gebieden van het goeden en het verbieden van het slechte enz.
 De innerlijke daden zijn de daden van het hart, haar emoties en
gevoelens zoals liefde, vrees, hoop, vertrouwen enz.
 De uiterlijke daden zijn de daden van de ledematen; het gebed, het
vasten, het geven van aalmoezen enz.

Dus (‫ )العبادة‬is een term die wat samenbrengt? Al datgeen waar Allah van houdt

en tevreden over is, en dit valt samen te vatten als de innerlijke en uiterlijke
uitspraken en daden, en dit omvat wat zich afspeelt in het hart (aan
uitspraken en daden), wat plaats vindt op de tong (aan uitspraken) en wat
plaats vindt met de ledematen (aan daden). En dit beperkt zich allemaal tot
de Sharie’ah, alleen waar Allah van houdt en tevreden over is; wat betekend
dat aanbidding alleen datgeen is wat Allah heeft wettig gemaakt in zijn
regelgeving. En we weten dat Hij het heeft wettig gemaakt in zijn
regelgeving, oftewel Hij houdt ervan en is er tevreden over. En we weten dat
iets aanbidding is door de manier waarop het is vermeld in het Boek en in de
Soennah