Definitie van Aanbidding.pdf


Preview of PDF document definitie-van-aanbidding.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Het kennen en begrijpen van deze definitie
Dus dit is hoe Ahloes-Soennah wal-Jamaa’ah (‫ )العبادة‬aanbidding begrijpt. Jij zou
deze definitie samen met de korte uitleg dusdanig moeten memoriseren, dat
wanneer jij gevraagd wordt door iemand, niet-moslim of moslim, jij het
haarfijn kan uitleggen. Jij zou het nauwkeurig moeten kunnen uitleggen wat
aanbidding inhoudt binnen de Islaam, hoe het verschilt met wat er wordt
gevonden in andere religies, en wat er wordt gevonden tussen de groeperingen
in de Islaam die fouten en misverstanden hebben op dit gebied en die de weg
hebben bewandeld van de volkeren voor ons, en degenen die afgedwaald zijn
van datgeen waar hun Profeten en Boodschappers mee waren gekomen en aan
hun religie tahreef (verdraaiingen) en tabdeel (vervangingen) hebben
aangebracht waardoor ze zaken zijn gaan aanbidden waarover Allah geen
bewijs heeft neergezonden.

Bron: http://www.tawhidfirst.com/monotheism/?phcgo
Artikel geschreven door: Abu Iyaad Amjad Rafiq
Vertaald uit het Engels door: Team De Leiding