Karta zgłoszeniowa 2 .pdf

File information


Original filename: Karta zgłoszeniowa 2.pdf
Title: Karta zgłoszeniowa 2
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.2 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 08/01/2015 at 20:54, from IP address 188.33.x.x. The current document download page has been viewed 642 times.
File size: 53 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Karta zgłoszeniowa 2.pdf (PDF, 53 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 62 60, fax: 74 842 60 54
kom. 513 453 311
e-mail: ptewch@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
(Pieczątka nagłówkowa firmy)

Szkolenie 1
Temat szkolenia: Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r.
Data szkolenia: 30.01.2015 r.
Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................

Szkolenie 2
Temat szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r.
Data szkolenia: 06.02.2015 r.
Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
Ceny: Szkolenie 1 lub Szkolenie 2: 280 zł / os.
Szkolenie 1 i Szkolenie 2: 200 zł / os.
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto:
Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
Zasady promocji:
1. Promocją objęte są tylko szkolenia wymienione powyżej.
2. W przypadku zgłoszenia osób z jednej firmy na jedno szkolenie cena za udział w szkoleniu wynosi 280 zł / os.
3. W przypadku zgłoszenia osób z jednej firmy na dwa szkolenia cena za udział w szkoleniu wynosi 200 zł / os.
4. W przypadku gdy firma zgłosi uczestników na dwa szkolenia, a następnie z jakiejkolwiek przyczyny wycofa
zgłoszenie na jedno z nich cena za udział w szkoleniu automatycznie wzrośnie do wartości pierwotnej (280 zł / os.).
5. W przypadku gdy firma zgłosi uczestników na dwa szkolenia, a następnie jedno z nich nie odbędzie się z winy
oraganizatora (np. zbyt niska liczba uczestników) cena za udział w szkoleniu pozostanie na poziomie promocji (200
zł / os.). Po ewentualnym odwołaniu jednego ze szkoleń PTE O/Wałbrzych nie będzie już przyjmować zgłoszeń na
to szkolenie.
6. W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.

----------------------------------------------Główny księgowy

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
NIP 886-00-23-080
KRS stowarzyszeń: 0000071073
Członek stowarzyszenia: Dolnośląscy Pracodawcy

--------------------------------------------------Prezes / Dyrektor


Document preview Karta zgłoszeniowa 2.pdf - page 1/1


Related documents


karta zg oszeniowa 2
karta zg oszeniowa
pzp 08 09 06 2015 r
zamkni cie ksi g rachunkowych 2014
windykacja w praktyce 17 11 2014
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Karta zgłoszeniowa 2.pdf