ZFÅšS 06.02.2015 r. .pdf

File information


Original filename: ZFÅšS 06.02.2015 r..pdf
Title: "ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2015 r.'' 06.02.2015 r.
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.2 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 09/01/2015 at 08:09, from IP address 188.33.x.x. The current document download page has been viewed 735 times.
File size: 77 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


ZFÅšS 06.02.2015 r..pdf (PDF, 77 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel: 74 842-62-60, fax: 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

"ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH w 2015 r.''
Przybliżenie i omówienie przepisów w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Regulacje prawne w zakresie ZFŚS
2. Uprawnieni do korzystania z Funduszu,
• Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień
małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy),
• Emeryci i renciści (zasady korzystania),
• Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
• Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
3. Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS
• Pojęcie działalności socjalnej
• Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)
• Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)
• Pożyczki mieszkaniowe
4. Odpisy na Fundusz
• Wysokość odpisów
• Terminy przekazywania odpisów na konto Funduszu Socjalnego
• Skutki prawne nieprzekazania odpisów
5. Opodatkowanie świadczeń socjalnych
• Omówienie świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego
• Nowe zwolnienia podatkowe dla emerytów i pracowników
6. Tryb ustalania i treść regulaminu ZFŚŚ
• Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi
• Ustalanie treści regulaminu przy braku związków zawodowych
• Problematyka komisji socjalnych
7. Pytania indywidualne


WYKŁADOWCA: DARIUSZ DWOJEWSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, wykładowca
praktyk na szkoleniach, studiach podyplomowych,autor wielu publikacjiMIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 06.02.2015KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy):

r.

godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 29.01.2015 r.

280,00 zł / os.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel./fax: 74 842 62 60, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Document preview ZFÅšS 06.02.2015 r..pdf - page 1/1


Related documents


zf s 06 02 2015 r
akcja bilans 09 12 1014
karta zg oszeniowa 2
slowniczek pojec bibliografia
regulamin hurtownia warzyw i owocow
regulamin stolowki szkolnej na stron szko y

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ZFÅšS 06.02.2015 r..pdf