Kolokwium 2 Am1 WZÓR .pdf

File information


Original filename: Kolokwium 2 Am1 WZÓR.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 391 (Windows XP Professional Edition (SP 2) - Version: 5.1.2600 (x86)), and has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2015 at 20:22, from IP address 89.75.x.x. The current document download page has been viewed 802 times.
File size: 184 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kolokwium 2 Am1 WZÓR.pdf (PDF, 184 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1

Kolokwium 2
………………………………………………...

Warszawa .……………..

Nazwisko i imię

nr albumu

data

grupa ……….……..
Analiza matematyczna I
1

2

3

4

5

Zad. 1.

Wyznacz punkty w których funkcja f ( x, y )  x 3  3 xy 2  12 xy ma wartości
ekstremalne i ustal rodzaj ekstremum. Nie obliczaj wartości funkcji w tych
punktach.
Odp. f max  f ( 2,  2) , f min  f ( 2,  2) .
W punktach stacjonarnych (0, 0) i (0, ─4) funkcja nie ma ekstremów.

Zad. 2.

Rozwiąż równanie różniczkowe . y y   ( y' ) 2  0

Zad. 3.

Rozwiąż równanie różniczkowe: y''  2 y ' y  e

x

x

Odp. y  B e

.
Odp. y  C1  C2 x  e

Zad. 4.

Oblicz całkę

x2

 y

2

Ax

x

dx dy po obszarze ograniczonym liniami: y  x , y 

 sin( x)

1
, x  2.
x

G

Odp. 9

4

Zad. 5.

Oblicz, za pomocą całki wielokrotnej, objętość |V| bryły ograniczonej powierzchniami:
a z  a 2  x 2  y 2 , x  y  z  a i płaszczyznami układu współrzędnych.

 a3 a3

8
6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odp.

Rozwiązania

Opracował i wykonał: Stanisław Zoń


Document preview Kolokwium 2 Am1 WZÓR.pdf - page 1/1


Related documents


kolokwium 2 am1 wz r
wyk rrc3 5 6
k1 zestawienie
lexus ct 200h cennik wyposazenie 2016
zbior zadan amii 2014
ss ogr zadania

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kolokwium 2 Am1 WZÓR.pdf