Harmonogram Graficzny Lato 2014 15 Graficzny .pdf

File information


Original filename: Harmonogram_Graficzny_Lato_2014-15 - Graficzny.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Google Sheets / iText 2.1.6 by 1T3XT, and has been sent on pdf-archive.com on 23/01/2015 at 19:21, from IP address 89.79.x.x. The current document download page has been viewed 486 times.
File size: 91 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Harmonogram_Graficzny_Lato_2014-15 - Graficzny.pdf (PDF, 91 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Wykład
pierwszy rok

legenda

Ćwiczenia
pierwszy rok

Wyklad
drugi rok

Ćwiczenia
drugi rok

Wyklad
trzeci rok

Ćwiczenia
trzeci rok

Ćwiczenia
do wykladu
fakultatywnego

Wyklad
faktultatywny

Seminarium

zajęcia ZKiZIM

poniedziałek
8-9
0089
190
tab
1177
80
tab

Analiza mat. 1
Ochal
Wyk 9:45-12:00
IMSTB

Nieliniowe odwz. typu monotonicznego
Migórski
Wyk

Rachunek prawd.
Roman
Wyk
IMSTBK

8-9
0089
190
tab

Testowanie opr.
Roman
Sem

1177
80
tab

Kognitywistyka
Moczurad W
Sem

0174
48
tab
TJA
Bakalarski
Ćw
IMST

Algebra 2
Orewczyk
Ćw
IMSTK

Analiza funkcj.
Kosiek
Ćw
mag K

TJA
Służalec
Ćw
IMST

TJA
Służalec
Ćw
IMST

1086
30
tab

Analiza mat. 1
Migórski
Ćw
IMSTB

0072
20
tab

środa

Testowanie opr.
Roman
Wyk
IST

TJA
Foryś M
Wyk
IMST

Prog. 2
Wilczak
Wyk
IMSTBK

Bioinformatyka
Śmietański
Wyk

RubyOnRails
Spurek
Wyk

Python
Czarnecki
Wyk

Modele dysk. w bio.
Foryś W
Wyk
B

Kryptografia
Hajto
Sem

TJA
Foryś M
Ćw
IMST

Seminarium
Zgliczyński
Ćw
K

TJA
Foryś M
Ćw
IMST

Metody num.
Duda
Ćw
IMSTK

1083
30
tab

Algebra 2
Bartosz
Ćw
IMSTK

Algebra 2
Bartosz
Ćw
IMSTK

1086
30
tab

Mat. podst. inform.
Zgliczyński
Ćw
mag K

Mat. podst. inform.
Moczurad M
Wyk
mag K

Algebra 2
Zawiślak
Ćw
IMSTK

Seminarium
???
Ćw
K

1146
30
semin.

1146
30
semin.

BBBiB
Bielecki
Sem

Inżynieria danych
Kalita
Sem

0074
jezyki
obce

0074
jezyki
obce

Kognitywistyka
Moczurad W
Wyk
T

0059
20
komp

Prog. wsp.
Martyna
Lab
I, mag S

Rachunek prawd.
Spurek
Lab
B

Rachunek prawd.
Spurek
Lab
IMSTB

Prog. wsp.
Martyna
Lab
I, mag S

0053
20
komp

Met. prog.
Lembas
Lab
IMSTBK

Met. prog.
Lembas
Lab
IMSTBK

Projekt prog.
Lembas
Lab (2 x 1h)
mag IMST

Kognitywistyka
Moczurad W
Lab
T

Wzorce proj.
Brodowski
Lab
IS

Wzorce proj.
Brodowski
Lab
IS

Wzorce proj.
Brodowski
Lab
IS

Wzorce proj.
Brodowski
Lab
IS

0056
20
komp

Met. prog.
Rosek
Lab
B

Met. prog.
Rosek
Lab
IMSTBK

Python
Czarnecki
Lab

RMBD ???
Telega
Lab
mag I

RMBD
Telega
Wyk
mag I

RMBD
Telega
Lab
mag I

Testowanie opr.
Mnich
Lab
IST

Testowanie opr.
Mnich
Lab
IST

0059
20
komp

Inż. oprogr.
Kulig
Lab 7:45-10:00
IMSTK

Modele dysk. w bio.
Bakalarski
Lab
B

Ł

0164
10
atrapy
0166
10
atrapy
0160
10
atrapy

Ł

0162
10
atrapy

Sieci komp.
Telega
Wyk
IMST

Metody num.
Kapela
Wyk
IMSTK

0089
190
tab

1177
80
tab

Geometria obl.
Kawa
Wyk
B

Mechanika kont.
Migórski / Ochal
Sem

Mod. 3D i anim.
komp.
Kawa
Sem

1177
80
tab

Analiza mat. 1b
Moczurad M
Rep
K

Metody opt.
Ochal
Wyk
mag M

Projekt
prog.
Ciecholew
ski
Lab
mag IMST

Systemy oper.
Kaczorowski
Lab
IMSTK

Sieci nauronowe
Czarnecki
Lab

Python
Czarnecki
Lab

Met. prog.
Lembas
Lab
IMSTBK

Bioinformatyka
Śmietański
Lab

Prog. wsp.
Martyna
Lab
I, mag S

Analiza mat. 1
Migórski
Ćw
IMSTB

Algebra 2
Mazur
Wyk
IMSTK

Prog. nisko.
Kapela
Wyk

KOS
Migórski
Sem

Przetwarzanie obr.
Żelawski
Sem

Mod. i sym.
Skomorowski
Wyk
MS

0083
30
tab

Zaaw. mat. dyskr.
Bakalarski
Wyk
mag K

1146
30
semin.

Systemy oper.
Moczurad W
Lab
IMSTK

Inż. oprogr.
Pałka
Lab
IMSTK

0053
20
komp

Prog. wsp.
Kalita
Lab
I, mag S

Geometria obl.
Kawa
Lab
B

Python
Śmietański
Lab

0056
20
komp

Met. prog.
Kawa
Lab
IMSTBK

0059
20
komp

Prog. wsp.
Kalita
Lab
I, mag S

Sieci neuronowe
Podolak
Wyk

NoSQL
Telega
Wyk

NoSQL
Telega
Lab

Rachunek prawd.
Śmieja
Lab
IMSTB

0059
20
komp

Mod. i sym.
Misztal J
Lab
MS

Analiza mat. 2b
Białas-Cież
Ćw (rez.)
K

0164
10
atrapy
0166
10
atrapy
0160
10
atrapy

Ł

0162
10
atrapy

Rachunek prawd.
Zygadło
Lab
IMSTB
Systemy oper.
Moczurad W
Lab
IMSTK

Widzenie komp.
Zieliński
Sem

Rachunek prawd.
Zygadło
Lab
K
Proj. zesp.
Moczurad Bezp. sieci komp.
W
Martyna
Lab
Wyk
IMST

Met. prog.
Zieliński
Lab
IMSTBK
Inż. oprogr.
Pałka
Lab
IMSTK

Mod. i sym.
Misztal J
Lab
MS
Proj. zesp.
Misztal K
Lab
IMST

Hurt. danych
Martyna
Wyk

Proj. zesp.
Żelawski
Lab (3 x 1h)
IMST

Ł

Inż. oprogr.
Kulig
Lab
IMSTK

0056
20
komp

Systemy oper.
Kawa
Lab
IMSTK

0059
20
komp

Rachunek prawd.
Śmieja
Lab
IMSTB

0164
10
atrapy

Tw. pak. nauk. w R
Czarnecki
Lab

0166
10
atrapy
0160
10
atrapy

Ł

0162
10
atrapy

1160
10
atrapy

1160
10
atrapy

1069
12
apple

1069
10
apple

1069
10
apple

1069
10
apple

1069
10
apple

1072
10
karty
graficzne

1072
10
karty
graficzne

1072
10
karty
graficzne

1074
6
nowe

IM 0013
20
bezdysk

IM 0013
20
bezdysk

IM 0016
20
bezdysk

IM 0016
20
bezdysk

IM 0017
20
bezdysk

IM 0017
20
bezdysk

IM

IM

IM

IM

BBBiB

Biochemia
Kozik
Lab A107
B

BBBiB

BBBiB

BBBiB

Chemia

Chemia

oa
k
/
si
ec
i

RubyOnRails
Czepiel
Lab

1073
10
nowe

RubyOnRails
Spurek
Lab

1074
6
nowe
Prog. 2
Bogdan
Lab
B

Analiza mat. 1b
Moczurad M
Lab
K
Prog. 2
Wilczak
Lab
IMSTBK

RRC
Ochal
Sem 1016

IM 0013
20
bezdysk

1072
10
karty
graficzne

oa
k
/
si
ec
i

Sieci komp.
Rytko
Lab
IMST

Chemia obliczeniowa
Borowski
Wyk D106
B

Sieci komp.
Chodarcewicz
Lab
IMST

Sieci komp.
Chodarcewicz
Lab
IMST

IM 0016
20
bezdysk

IM 0016
20
bezdysk

IM 0017
20
bezdysk

IM 0017
20
bezdysk

IM 0017
20
bezdysk

Prog. nisko.
Kapela
Lab 0025

BBBiB

Chemia

Mat. oblicz.
Mrozek / Zgliczyński
Sem 1016

IM

IM
Biologia
Świergosz-Kowalewska
Wyk 1.1.2 (Gro 7)
B
Genetyka mol.
Rokita
Wyk 1.01.5 (Gro 7)
B

BBBiB

BBBiB

Chemia

Systemy oper.
Kawa
Lab
IMSTK

Mod. syst. licz.
Martyna
Wyk

Systemy oper.
Kaczorowski
Lab
IMSTK
Prog. 2
Wawrzyniak
Lab
IMSTBK

Wzorce proj.
Pletty
Lab
IS

Prog. 2
Śmieja
Lab
IMSTBK

Ł

1073 oa
10
k
nowe /
si
1074
ec
6
nowe i

IM 0016
20
bezdysk

BBBiB
Chamia obliczeniowa
Wójcik
Lab B019 (6 x 5h)
B

1073 oa
10
k
nowe /
si
1074
ec
6
nowe i

IM 0013
20
bezdysk

IM

Ł

Systemy oper.
Kaczorowski
Lab
IMSTK

1072
10
karty
graficzne

Prog. wsp.
Kalita
Lab (rezerwacja)
I, mag S

IM 0013
20
bezdysk

Prog. nisko.
Kapela
Lab

IM
Tech. prez. nauk.
Czarnołeski
Wyk 1.1.2 (Gro 7)
B

Sieci komp.
Rytko
Lab
IMST

REZERWACJA INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ

0053
20
komp

1160
10
atrapy

1073
10
nowe

Metody num.
Śmieja
Ćw
IMSTK

1146
30
semin.

GMUM
Sem

1160
10
atrapy

1073 oa
10
k
nowe /
si
1074
ec
6
nowe i

Algebra 2
Hajto
Ćw
IMSTK

0073
20
tab

1160
10
atrapy

Prog. wsp.
Kalita
Lab (rezerwacja)
I, mag S

Metody num.
Kapela
Ćw
IMSTK

Elliptic curves
Crespo
Wyk

0074
jezyki
obce

Testowanie opr.
Śmietański
Lab
IST

Ł

Metody num.
Kapela
Ćw
IMSTK

0072
20
tab

Zaaw. mat. dyskr.
Bakalarski
Ćw
mag K

Rada IIMK

Testowanie opr.
Śmietański
Lab
IST

Prog. 2
Walawska
Lab
IMSTBK

Mod. syst. licz.
Martyna
Wyk

1086
30
tab

0074
jezyki
obce
Systemy oper.
Moczurad W
Lab
IMSTK

Teoria Galois
Hajto
Sem

1083
30
tab

Analiza mat. 1
Foryś M
Ćw
IMSTB

REZERWACJA INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ

0073
20
tab

Metody AI
Podolak
Sem

Prog. wsp.
Wilczak
Wyk
I, mag S

1177
80
tab

Hurt. danych
Martyna
Wyk

Analiza mat. 1
Duda
Ćw
IMSTB

Testowanie opr.
Śmietański
Lab
IST

0162
10
atrapy

0089
190
tab

Algebra 2
Gniadek
Ćw
IMSTK

Analiza mat. 1
Foryś M
Ćw
IMSTB

0056
20
komp

0160
10
atrapy

Analiza mat. 1b
Zgliczyński
Wyk
K

0072
20
tab
Analiza mat. 2b
Białas-Cież
Ćw
K

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0086
30
tab

1086
30
tab

Metody num.
Zygadło
Ćw
IMSTK

Analiza mat. 2b
Białas-Cież
Wyk
K

0053
20
komp

0166
10
atrapy

Ł

Bezp. sieci komp.
Martyna
Wyk

ZMD
Foryś W
Sem

1083
30
tab

REZERWACJA INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ

1146
30
semin.

0164
10
atrapy

Ł

Wzorce proj.
Żelawski
Wyk
IS

8-9

0174
48
tab

0083
30
tab

Metody opt.
Ochal
Ćw
mag M

Teoria kategorii
Hajto
Ćw

0073
20
tab

Systemy oper.
Kaczorowski
Lab
IMSTK

Inż. oprogr.
Kulig
Wyk
IMSTK

0086
30
tab

0072
20
tab

Bioinformatyka
Śmietański
Sem

piątek

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0174
48
tab

0074
jezyki
obce

Prog. wsp.
Martyna
Lab
I, mag S

Projekt progr.
Rosek
Lab
mag K

Systemy oper.
Moczurad W
Wyk
IMSTK

1083
30
tab

Analiza mat. 1
Kosiński
Ćw
B

8-9

0089
190
tab

0083
30
tab

Metody num.
Duda
Ćw
IMSTK

REZERWACJA INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ

Dynamika symb.
Foryś W
Wyk

0056
20
komp

czwartek

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

1086
30
tab

0073
20
tab

0162
10
atrapy

Topics in num.
theory
Crespo
Sem

Mat. podst. inform.
Moczurad
Ćw
mag K

0073
20
tab

0160
10
atrapy

Analiza mat. 1
Baran
Ćw
IMSTB

8-9

0086
30
tab

0072
20
tab

REZERWACJA INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ

0053
20
komp

ZAREZERWOWAĆ

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0086
30
tab

1083
30
tab

Inne

0174
48
tab

0083
30
tab

TJA
Malik
Ćw
IMST

0086
30
tab

0166
10
atrapy

Ćwiczenia
mag

0174
48
tab

0083
30
tab

0164
10
atrapy

Wykład
mag

wtorek

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Met. prog.
Rosek
Wyk 8:00-9:30
IMSTBK

wykład dla
doktorantów

Sieci komp.
Chodarcewicz
Lab
IMST

Prog. 2
Wiercioch
Lab
IMSTBK

Prog. 2
Wiercioch
Lab
IMSTBK
Prog. 2
Śmieja
Lab
IMSTBK

Inż. danych
Mazur
Sem 0094

IM

RRiZP
Zgliczyński
Sem 1016

IM
Genetyka mol.
Durbas
Lab C139
B
Biochemia
Kozik
Wyk D104
B

Genetyka mol.
Durbas
Lab C107
B

Biol. ewolucyjna
Babik
Wyk P0.3 (Gro 7)
B

BBBiB

BBBiB

Chemia

Biochemia
Kozik
Wyk
B

Biochemia
Kozik ???
Lab A107
B

Sieci komp.
Chodarcewicz
Lab
IMST


Document preview Harmonogram_Graficzny_Lato_2014-15 - Graficzny.pdf - page 1/1


Related documents


harmonogram graficzny lato 2014 15 graficzny
raport r pps plan stud
ssied opracowanie
sciaga 1
lexus is200t cennik wyposazenie 2016
odpowiedzi na pytania metadologia bada naukowych

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Harmonogram_Graficzny_Lato_2014-15 - Graficzny.pdf